Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od dochodów z najmu

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-02-04

Osoba fizyczna, obywatel Republiki Czeskiej, kupuje we współwłasności 50% nieruchomości położonej na terenie Polski. Drugim współwłaścicielem jest obywatel Polski. Nieruchomość będzie wynajmowana firmie polskiej przez obu właścicieli. 1) Czy można wybrać podatek zryczałtowany od tego najmu dla obu właścicieli? 2) Czy wystarczy umowa na uzyskanie płatności za najem, czy wystawiać rachunek (obywatel Polski jest podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej)? 3) Czy można wszystkie koszty związane z wynajmowaniem nieruchomości rozliczać przez właściciela – obywatela Polski?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ad 1. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się m.in. dochody (przychody) z położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Zasadę tę mogą modyfikować umowy międzynarodowe niemniej jednak umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 13 września 2011 r. przewiduje, iż dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Republice Czeskiej z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego) położonego w Polsce może być opodatkowany w Polsce.

Tym samym zgodnie z polskim prawem wewnętrznym, posiadający miejsce zamieszkania w Republice Czeskiej podatnik, który chce uzyskiwać przychody z tytułu wynajmu nieruchomości na terytorium Polski ma możliwość wyboru źródła, dla takiego dochodu, oraz sposobu jego opodatkowania. Tu zaznaczyć trzeba, iż gdy wynajmowana nieruchomość stanowi przedmiot współwłasności to przychód na każdego właściciela przypisuje się w wysokości proporcjonalnej do udziału w zysku (we współwłasności). Jedną z opcji opodatkowania jest przywołany przez Panią ryczałt i nie ma przeszkód, by obcokrajowiec opodatkował przychód z najmu ryczałtem – obowiązują go tu w zasadzie te same regulacje jakie dotyczą krajowego podatnika (np. konieczność złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód – gdy rozpoczyna się wynajem w trakcie roku, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego; jeśli działalność ma ruszyć od 1 stycznia to zasadą jest, iż oświadczenie należy złożyć do dnia 20 stycznia roku podatkowego).

Ad 2. Dla jak Pani to nazwała „uzyskania płatności” podstawą jest umowa. Nie ma to jednak wpływu na obowiązki w zakresie dokumentacji świadczenia usługi wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad 3. Nie ma takiej możliwości, proszę w ogóle zwrócić uwagę, że opodatkowanie ryczałtem przychodów z najmu odbywa się bez odliczania kosztów uzyskania przychodu i odpisów amortyzacyjnych, stawką 8,5%.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »