Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od dochodów z najmu

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-02-04

Osoba fizyczna, obywatel Republiki Czeskiej, kupuje we współwłasności 50% nieruchomości położonej na terenie Polski. Drugim współwłaścicielem jest obywatel Polski. Nieruchomość będzie wynajmowana firmie polskiej przez obu właścicieli. 1) Czy można wybrać podatek zryczałtowany od tego najmu dla obu właścicieli? 2) Czy wystarczy umowa na uzyskanie płatności za najem, czy wystawiać rachunek (obywatel Polski jest podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej)? 3) Czy można wszystkie koszty związane z wynajmowaniem nieruchomości rozliczać przez właściciela – obywatela Polski?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Ad 1. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się m.in. dochody (przychody) z położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Zasadę tę mogą modyfikować umowy międzynarodowe niemniej jednak umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 13 września 2011 r. przewiduje, iż dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Republice Czeskiej z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego) położonego w Polsce może być opodatkowany w Polsce.

Tym samym zgodnie z polskim prawem wewnętrznym, posiadający miejsce zamieszkania w Republice Czeskiej podatnik, który chce uzyskiwać przychody z tytułu wynajmu nieruchomości na terytorium Polski ma możliwość wyboru źródła, dla takiego dochodu, oraz sposobu jego opodatkowania. Tu zaznaczyć trzeba, iż gdy wynajmowana nieruchomość stanowi przedmiot współwłasności to przychód na każdego właściciela przypisuje się w wysokości proporcjonalnej do udziału w zysku (we współwłasności). Jedną z opcji opodatkowania jest przywołany przez Panią ryczałt i nie ma przeszkód, by obcokrajowiec opodatkował przychód z najmu ryczałtem – obowiązują go tu w zasadzie te same regulacje jakie dotyczą krajowego podatnika (np. konieczność złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód – gdy rozpoczyna się wynajem w trakcie roku, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego; jeśli działalność ma ruszyć od 1 stycznia to zasadą jest, iż oświadczenie należy złożyć do dnia 20 stycznia roku podatkowego).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ad 2. Dla jak Pani to nazwała „uzyskania płatności” podstawą jest umowa. Nie ma to jednak wpływu na obowiązki w zakresie dokumentacji świadczenia usługi wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad 3. Nie ma takiej możliwości, proszę w ogóle zwrócić uwagę, że opodatkowanie ryczałtem przychodów z najmu odbywa się bez odliczania kosztów uzyskania przychodu i odpisów amortyzacyjnych, stawką 8,5%.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

W 1985 r. odziedziczyłem dom. W marcu 2006 r. mój tata sprzedał tę nieruchomość (miał upoważnienie notarialne), natomiast w lipcu tego samego roku...

Aport do spółki z o.o. a podatek dochodowy

Kilka lat temu wniosłem do spółki z o.o. nieruchomość gruntową, którą wyceniłem na 60 000 zł (wartość rynkowa). W zamian za aport objąłem udziały w...

Ustanowienie nieodpłatnego użytkowania a podatki

Moja żona posiada własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu (należące do jej majątku osobistego) na którym zamierza ustanowić dla mnie nieodpłatne...

Zakup działki na firmę

Chcę kupić działkę, aby wybudować na niej budynek wielorodzinny i następnie sprzedać mieszkania w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności...

PIT osoby ubezwłasnowolnionej

Jestem od lutego 2014 r. opiekunem prawnym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, która otrzymuje rentę i w 2013 miała dochód ze sprzedaży działki....

Amortyzacja 10% przy wynajmie mieszkania

Za kilka miesięcy zacznę wynajmować mieszkanie, chciałbym płacić jak najniższy podatek. Wyczytałem, że przy rozliczeniu na zasadach ogólnych do kosztów...

Podatek od przepisania książeczki mieszkaniowej

W 2005 r. ojciec przepisał mi książeczkę mieszkaniową (cesja). Czy powinienem to zgłosić na druku SD-Z2? Jeżeli tak, to jakie mi grożą konsekwencje za...

Rozstanie konkubentów a wspólny kredyt

Przez ostatnie kilka lat pozostawałem w związku konkubenckim. Wraz z konkubiną kupiliśmy na kredyt mieszkanie, które pozostaje naszą wspólną...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »