Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podatek od dochodów z USA

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2013-10-08

Czy obywatel Polski, posiadający stałe zameldowanie w Polsce, a od kilkunastu lat przebywający na stałe w USA i posiadający dochody z pracy zarobkowej tylko w USA, ma obowiązek rozliczenia się z podatków w Polsce?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek od dochodów z USA

Czy jest obowiązek rozliczania się w Polsce z dochodów osiągniętych w USA?

Jeśli miejscem zamieszkania obywatela Polski jest USA, nie ma w Polsce nieograniczonego obowiązku podatkowego, zatem nie ma obowiązku „rozliczania” się w Polsce z dochodów osiągniętych w USA.

 

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem polskim

Zgodnie z prawem polskim obecnie uznaje się za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobę fizyczną, która:

 

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

 

  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Dochody uzyskane w USA i zasady o unikaniu podwójnego opodatkowania 

Zasady te stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

 

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisana w Waszyngtonie 8 października 1974 r. (Dz. U. z 18 września 1976 r.) stanowi, że określenie: „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski” oznacza:

 

  • polską spółkę i

 

  • jakąkolwiek osobę (oprócz spółki lub innej jednostki organizacyjnej, traktowanej zgodnie z polskim prawem jako spółka) mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski dla celów jej opodatkowania, lecz w przypadku udziałowca spółki prawa cywilnego lub zarządcy majątku tylko w takim zakresie, w jakim dochód uzyskany przez taką osobę z tego tytułu podlega podatkowi polskiemu jako dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce.

 

Co oznacza określenie: „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych”?

Określenie osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych oznacza:

  • spółkę Stanów Zjednoczonych i

 

  • jakąkolwiek osobę (oprócz spółki lub innej jednostki organizacyjnej, traktowanej zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych jako spółka) mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych dla celów jej opodatkowania, lecz w przypadku udziałowca spółki prawa cywilnego lub zarządcy majątku tylko w takim zakresie, w jakim dochód uzyskany przez taką osobę z tego tytułu podlega podatkowi Stanów Zjednoczonych jako dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Stanach Zjednoczonych.

Co jeśli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w USA i Polsce?

Jeśli w powyższym znaczeniu osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obydwu umawiających się państwach, to zgodnie z art. 4 umowy:

 

  • będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania w tym umawiającym się państwie, w którym ona stale zamieszkuje; jeżeli ona stale zamieszkuje w obydwu umawiających się państwach lub nie zamieszkuje w żadnym z umawiających się państw, to będzie uważana za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium tego umawiającego się państwa, z którym jej związki osobiste i majątkowe są ściślejsze (ośrodek powiązań osobistych),

 

  • jeżeli nie można ustalić, w którym z umawiających się państw znajduje się ośrodek jej powiązań osobistych, to będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania na terytorium tego umawiającego się państwa, w którym ona zazwyczaj przebywa,

 

  • jeżeli ona zazwyczaj przebywa w obydwu umawiających się państwach lub nie przebywa w żadnym z umawiających się państw, to będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania na terytorium tego umawiającego się państwa, którego jest obywatelem.

Czy miejsce zameldowania ma wpływ na miejsce zamieszkania w sensie podatkowym?

Jak zatem wyraźnie widać, miejsce zameldowania nie ma jakiegokolwiek wpływu na miejsce zamieszkania w sensie podatkowym, czyli nie wpływa na miejsce, w którym dochody winny być opodatkowane w sposób bezpośredni.

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że osoba niemająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy), a dochody osiągane poza Polską nie są tu opodatkowane.

Kiedy dochody będą opodatkowane tylko przez USA?

Dodać należy, że zgodnie z ust. 1 art. 16 umowy płace, wynagrodzenia i inne świadczenia o podobnym charakterze, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w USA z tytułu zatrudnienia, będą opodatkowane tylko przez USA, chyba że osoba ta wykonuje pracę w Polsce. Jeżeli praca jest wykonywana w Polsce, to takie wynagrodzenia świadczone za tę pracę mogą być opodatkowane w Polsce.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »