Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od przepisania książeczki mieszkaniowej

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-04-15

W 2005 r. ojciec przepisał mi książeczkę mieszkaniową (cesja). Czy powinienem to zgłosić na druku SD-Z2? Jeżeli tak, to jakie mi grożą konsekwencje za niezgłoszenie? Z książeczki nie wypłaciłem premii, przekazałem ją siostrze.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Cesja co do zasady nie jest umową samodzielną, a jej podstawą może być zarówno darowizna jak i sprzedaż bądź inna umowa. W opisanym przypadku cesja miała już miejsce i skoro było to nieodpłatne świadczenie na rzecz Pana jako obdarowanego kosztem majątku darczyńcy, można uznać że podstawą cesji była darowizna, która miała miejsce w 2005 roku. W tamtym okresie nie obowiązywał jeszcze artykuł 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, który został dopiero dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. zmieniającej tę ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r. Tym samym, jako że do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem, nie miał Pan nigdy możliwości skorzystania z wymienionego zwolnienia. Zatem również formularz SD-Z2 nigdy nie był prawidłowy. Należało zatem złożyć zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w podatku od spadków i darowizn.

Co do zasady zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Niemniej jednak, jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, zobowiązanie podatkowe nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W opisanej sprawie termin ten już minął, więc można by uznać, że nie może zostać już wydana decyzja ustalająca wysokość podatku i jest Pan „bezpieczny”, niemniej jednak zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, gdy nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje (ponownie) z chwilą powołania się przed organem podatkowym na okoliczność dokonania tej darowizny. Zatem organ sam z własnej inicjatywy bez Pana udziału nie może wydać przywołanej decyzji, jeśli jednak Pan powołałby się na tę darowiznę, odnowi się obowiązek podatkowy i organ będzie mógł wydać decyzję, w konsekwencji zobowiązany będzie Pan do uiszczenia podatku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »