Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od przepisania książeczki mieszkaniowej

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-04-15

W 2005 r. ojciec przepisał mi książeczkę mieszkaniową (cesja). Czy powinienem to zgłosić na druku SD-Z2? Jeżeli tak, to jakie mi grożą konsekwencje za niezgłoszenie? Z książeczki nie wypłaciłem premii, przekazałem ją siostrze.

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Cesja co do zasady nie jest umową samodzielną, a jej podstawą może być zarówno darowizna jak i sprzedaż bądź inna umowa. W opisanym przypadku cesja miała już miejsce i skoro było to nieodpłatne świadczenie na rzecz Pana jako obdarowanego kosztem majątku darczyńcy, można uznać że podstawą cesji była darowizna, która miała miejsce w 2005 roku. W tamtym okresie nie obowiązywał jeszcze artykuł 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, który został dopiero dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. zmieniającej tę ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r. Tym samym, jako że do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem, nie miał Pan nigdy możliwości skorzystania z wymienionego zwolnienia. Zatem również formularz SD-Z2 nigdy nie był prawidłowy. Należało zatem złożyć zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w podatku od spadków i darowizn.

Co do zasady zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Niemniej jednak, jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, zobowiązanie podatkowe nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W opisanej sprawie termin ten już minął, więc można by uznać, że nie może zostać już wydana decyzja ustalająca wysokość podatku i jest Pan „bezpieczny”, niemniej jednak zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, gdy nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje (ponownie) z chwilą powołania się przed organem podatkowym na okoliczność dokonania tej darowizny. Zatem organ sam z własnej inicjatywy bez Pana udziału nie może wydać przywołanej decyzji, jeśli jednak Pan powołałby się na tę darowiznę, odnowi się obowiązek podatkowy i organ będzie mógł wydać decyzję, w konsekwencji zobowiązany będzie Pan do uiszczenia podatku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego

Czy w Polsce jednostki gospodarcze, które mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych , dokonują tego wyłącznie na podstawie ustawy o...

Podatek od dochodów z najmu

Osoba fizyczna, obywatel Republiki Czeskiej, kupuje we współwłasności 50% nieruchomości położonej na terenie Polski. Drugim współwłaścicielem jest...

PIT osoby ubezwłasnowolnionej

Jestem od lutego 2014 r. opiekunem prawnym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, która otrzymuje rentę i w 2013 miała dochód ze sprzedaży działki....

Amortyzacja 10% przy wynajmie mieszkania

Za kilka miesięcy zacznę wynajmować mieszkanie, chciałbym płacić jak najniższy podatek. Wyczytałem, że przy rozliczeniu na zasadach ogólnych do kosztów...

Od jakiej kwoty płaci się PCC w przetargu?

Biorę udział w przetargu ograniczonym na zakup mieszkania z bonifikatą z zasobów Lasów Państwowych. Od jakiej kwoty płacę podatek od...

Rozstanie konkubentów a wspólny kredyt

Przez ostatnie kilka lat pozostawałem w związku konkubenckim. Wraz z konkubiną kupiliśmy na kredyt mieszkanie, które pozostaje naszą wspólną...

Wystawienie faktury osobie prywatnej przez firmę B2B

Moja firma świadczy usługi wyłącznie w formie B2B. Okazało się jednak, że wystawiliśmy w tym roku fakturę klientowi indywidualnemu, który...

Zgłoszenie pożyczki do urzędu skarbowego

Czy udzieloną pożyczkę rodziców dla jednego z synów należy wykazać na formularzu SD-Z2 składanym do urzędu skarbowego w związku...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »