Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podatek od sprzedaży wartościowych przedmiotów - srebra

Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 2014-10-29 • Aktualizacja: 2022-01-10

Jakiś czas temu otrzymałam od ojca kilka drogocennych sreber, które od lat były w naszej rodzinie. Ostatnio sprzedałam je. Czy powinnam zapłacić jakiś podatek od sprzedaży tych przedmiotów? Jeśli tak, to jak i gdzie mogę się zgłosić, żeby go zapłacić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek od sprzedaży wartościowych przedmiotów - srebra

Czy darowizna srebrnych przedmiotów podlega opodatkowaniu?

W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z trzema możliwymi zagadnieniami podatkowymi. Pierwszy problem to otrzymanie przez Panią darowizny od ojca: aby udzielić odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie darowizna ta podlegała opodatkowaniu należy wskazać rok jej otrzymania, wartość szacunkową oraz ustalić, czy w ciągu ostatnich pięciu lat przed otrzymaniem tego prezentu ojciec czynił na Pani rzecz inne darowizny, które łącznie przekraczały kwotę wolną od podatku. Do roku 2012 przedawnieniu uległo prawo organów podatkowych do wydania decyzji w sprawie wymiaru podatku od darowizny, jeśli ojciec darował Pani rodzinne pamiątki (ruchomości) w roku 2006 i dawniej.

Sprzedaż rodzinnych pamiątek a podatek dochodowy

Drugi problem to obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak stanowi przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., zwanej dalej „PDOF”), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie m.in. nieruchomości lub ich części, udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, lub innych rzeczy, jeśli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o jakich mowa wyżej – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a w przypadku innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Jeśli dokonała Pani sprzedaży rodzinnych pamiątek po upływie pół roku od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie w drodze darowizny, w ogóle nie powstanie problem podatku dochodowego, jeśli zaś przed upływem tego okresu – należy w pierwszej kolejności ustalić, czy przypadkiem zobowiązanie się nie przedawniło. Termin przedawnienia zobowiązań podatkowych, które powstają z mocy prawa (jak w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych), wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej). Oczywiście optymalnym rozwiązaniem jest poczekać do upływu terminu przedawnienia, organom podatkowym trudno będzie udowodnić, że owe pamiątki rodzinne nie stanowiły Pani własności od dawna i że otrzymała je Pani od ojca w drodze darowizny, zbywając je następnie odpłatnie przed upływem pół roku.

Sprzedaż rodzinnych pamiątek a podatek PCC

Wreszcie trzeci problem wiąże się już z transakcją sprzedaży ruchomości. Zgodnie z treścią przepisu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.), umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Przy umowie sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży jednak wyłącznie na kupującym (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC), zatem z tytułu samej umowy sprzedaży nie musi się Pani obawiać żadnych konsekwencji podatkowych, obawy takie może żywić jedynie kupujący, jednak również do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnego zobowiązania, tj. przez 5 lat od końca roku, w którym podatek powinien być zapłacony (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej).

Jeśli wartość podstawy opodatkowania (wartość rynkowa sprzedawanych ruchomości) nie przekracza 1000 zł, ustawa w takim przypadku przewiduje zwolnienie podatkowe (art. 9 pkt 6 ustawy o PCC). Jeśli natomiast podstawa opodatkowania określona w umowie przekracza 1000 zł, kupujący w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, czyli od dnia powstania obowiązku podatkowego, powinien złożyć deklarację podatkową i wpłacić podatek od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% podstawy opodatkowania (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC). W tym miejscu także należy podkreślić, iż sprzedaż ruchomości, które nie podlegają żadnej późniejszej rejestracji, jest trudna do wykazania, jeśli organ podatkowy nie otrzyma potrzebnych informacji, choćby od osób trzecich.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »