Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od sprzedaży wartościowych przedmiotów - srebra

Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 2014-10-29

Jakiś czas temu otrzymałam od ojca kilka drogocennych sreber, które od lat były w naszej rodzinie. Ostatnio sprzedałam je. Czy powinnam zapłacić jakiś podatek od sprzedaży tych przedmiotów? Jeśli tak, to jak i gdzie mogę się zgłosić, żeby go zapłacić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z trzema możliwymi zagadnieniami podatkowymi. Pierwszy problem to otrzymanie przez Panią darowizny od ojca: aby udzielić odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie darowizna ta podlegała opodatkowaniu należy wskazać rok jej otrzymania, wartość szacunkową oraz ustalić, czy w ciągu ostatnich pięciu lat przed otrzymaniem tego prezentu ojciec czynił na Pani rzecz inne darowizny, które łącznie przekraczały kwotę wolną od podatku. Do roku 2012 przedawnieniu uległo prawo organów podatkowych do wydania decyzji w sprawie wymiaru podatku od darowizny, jeśli ojciec darował Pani rodzinne pamiątki (ruchomości) w roku 2006 i dawniej.

Drugi problem to obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak stanowi przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., zwanej dalej „PDOF”), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie m.in. nieruchomości lub ich części, udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, lub innych rzeczy, jeśli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o jakich mowa wyżej – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a w przypadku innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Jeśli dokonała Pani sprzedaży rodzinnych pamiątek po upływie pół roku od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie w drodze darowizny, w ogóle nie powstanie problem podatku dochodowego, jeśli zaś przed upływem tego okresu – należy w pierwszej kolejności ustalić, czy przypadkiem zobowiązanie się nie przedawniło. Termin przedawnienia zobowiązań podatkowych, które powstają z mocy prawa (jak w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych), wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej). Oczywiście optymalnym rozwiązaniem jest poczekać do upływu terminu przedawnienia, organom podatkowym trudno będzie udowodnić, że owe pamiątki rodzinne nie stanowiły Pani własności od dawna i że otrzymała je Pani od ojca w drodze darowizny, zbywając je następnie odpłatnie przed upływem pół roku.

Wreszcie trzeci problem wiąże się już z transakcją sprzedaży ruchomości. Zgodnie z treścią przepisu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.), umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Przy umowie sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży jednak wyłącznie na kupującym (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC), zatem z tytułu samej umowy sprzedaży nie musi się Pani obawiać żadnych konsekwencji podatkowych, obawy takie może żywić jedynie kupujący, jednak również do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnego zobowiązania, tj. przez 5 lat od końca roku, w którym podatek powinien być zapłacony (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej).

Jeśli wartość podstawy opodatkowania (wartość rynkowa sprzedawanych ruchomości) nie przekracza 1000 zł, ustawa w takim przypadku przewiduje zwolnienie podatkowe (art. 9 pkt 6 ustawy o PCC). Jeśli natomiast podstawa opodatkowania określona w umowie przekracza 1000 zł, kupujący w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, czyli od dnia powstania obowiązku podatkowego, powinien złożyć deklarację podatkową i wpłacić podatek od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% podstawy opodatkowania (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC). W tym miejscu także należy podkreślić, iż sprzedaż ruchomości, które nie podlegają żadnej późniejszej rejestracji, jest trudna do wykazania, jeśli organ podatkowy nie otrzyma potrzebnych informacji, choćby od osób trzecich.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podatnik PCC

Zagraniczna spółka, która nabyła udziały w polskiej spółce z o.o., musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. W zawiązku...

 

Wynajem samochodu a koszty uzyskania przychodu

Chciałbym wynająć na firmę nowy samochód osobowy. Jakie koszty tego wynajmu mogę dać w koszty uzyskania przychodu?

 

Zajęcie nieruchomości na poczet niezapłaconego podatku

Czy urząd skarbowy może zająć nieruchomość na poczet niezapłaconego podatku?

 

Eksport usług przy rozliczaniu się w formie karty podatkowej

Prowadzę małą firmę usługową, rozliczam się w formie karty podatkowej. Czy mogę dokonywać eksportu usług do Niemiec, ale wykonując je w Polsce?...

 

Wynajem prywatnej nieruchomości dla własnej spółki cywilnej

Wraz z żoną prowadzimy działalność w formie spółki cywilnej. Niedawno zakupiliśmy nieruchomość. Czy możemy (lub jedno z nas) wynająć ją...

 

Pieniądze rodziców na moim koncie a opodatkowanie

Na koncie walutowym przechowuję pieniądze otrzymane od rodziców zza granicy: w kilku przelewach na przestrzeni dwóch lat, żaden z przelewów nie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »