Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od świadczenia uzyskanego w ramach programu dobrowolnych odejść

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-09-02

W załączniku podaję przewidywaną kwotę brutto świadczenia, które mogę uzyskać w ramach programu dobrowolnych odejść z pracy. Mogę rozłożyć tę kwotę na raty. Nie wiem, czy korzystniej pod względem podatkowym będzie pobrać świadczenie jednorazowo, czy w ratach. Czy kwota, którą wezmę, powinna być pomniejszona o podatek dochodowy 18% z tego tytułu, że w miesiącu wypłaty nie przekroczę progu podatkowego? Czy po wzięciu całej kwoty zapłacę 18% kwoty brutto?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Powyższa definicja znajduje się w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Przyjmuje się, że świadczenia uzyskiwane w ramach programu dobrowolnych odejść z pracy są właśnie przychodem ze stosunku pracy (tak m.in. Pomorski Urząd Skarbowy 7.09.2005 r., sygn.: DM/P/415-028/05/BD; Łódzki Urząd Skarbowy, 31.08.2005 r., sygn.: ŁUS-II-2-415/12/05/AG ; Izba Skarbowa w Poznaniu, 24.08.2005 r., sygn.: BD-F/415-22/05/z), także opodatkowane są w ten sam sposób odprawy za skrócenie okresu wypowiedzenia.

Jako że będzie to przychód ze stosunku pracy, nie ma Pan zbyt dużego pola manewru, bowiem podatek dochodowy od osób fizycznych oblicza się rocznie, a nie miesięcznie. W trakcie roku rzeczywiście wpłaca się zaliczki, ale w uproszczeniu, jeśli zaliczka wyniesie 18% zamiast 32% w danym miesiącu i tak wyjdzie to w rozliczeniu rocznym – dopłaci Pan tę różnicę, rozliczając zeznanie roczne.

Co do samych zaliczek, to zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. ustawy zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą co do zasady:

  1. za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
  2. za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Ma Pan zatem rację, że biorąc kwotę jednorazowo, jeśli nie przekroczył Pan do tej pory progu dla 18%, zapłaci Pan (płatnik probierze i odprowadzi) od tej jednorazowej wypłaty 18%. Jednakże jest to 18% zaliczki – różnicę (między 18% a 32%) dopłaci Pan w terminie dla rozliczenia rocznego, w którym będzie ona widoczna. Sposób postępowania zależy więc tak naprawdę od tego, czy chce Pan obracać tą różnicą i dopłacić podatek po zakończeniu roku (wtedy jednorazowa wypłata), czy też woli Pan, by pobrano zaliczkę według odpowiednich stawek (tak będzie przy podziale wypłat).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »