Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od wzbogacenia się

Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 2014-11-17

W 1998 r. zmarła moja babcia, zostawiła mi mieszkanie. Zajęłam się tą sprawą dopiero niedawno. Mam orzeczenie o spadku, wszystko załatwiłam notarialnie. Czy mam zapłacić spadek od wzbogacenia się? Na jakim druku zgłosić ten fakt?

Tomasz Kaczmarski

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję pani mecenas Kindze za udzielenie wyczerpujących informacji.
Halina
Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn „zwolnione od podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zostanie ono zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku”.

Biorąc pod uwagę powyższe, spadek po Pani babci będzie podlegał zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn, jeśli zostanie on zgłoszony we właściwym urzędzie skarbowym (ustalony według miejsca położenia odziedziczonej nieruchomości), w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, poprzez złożenie formularza SD-Z2.

Wymaga również podkreślenia, iż ewentualna sprzedaż niniejszej nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W myśl bowiem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości stanowi źródło przychodu, jeżeli czynność ta nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Wskazana ustawa nie precyzuje jednak, co należy rozumieć pod pojęciem nabycia. W tym zakresie należy odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 925 „spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku”. Z kolei art. 924 wskazuje, że „spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy”.

Biorąc pod uwagę powyższe, nabycie spadku nastąpiło w 1998 r. Upłynęło zatem już 5 lat, w których mogłoby powstać źródło przychodu w podatku dochodowym. Co za tym idzie, ewentualna sprzedaż nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zakres przysługiwania ulgi meldunkowej

Tata zmarł w 1990 r., mama w 2011 r. Po roku sprzedaliśmy dom, tzn. ja i rodzeństwo. Zameldowana byłam w tym domu w latach...

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Posiadam akt poświadczenia dziedziczenia po moim tacie. Zgodnie z obowiązującym prawem powinnam złożyć do urzędu skarbowego prośbę o zwolnienie...

Nabycie w drodze darowizny mieszkania ze spadku

Córka i ojciec posiadają udziały w spółdzielczym własnościowym mieszkaniu (matka umarła kilka lat temu). Ojciec chce w drodze darowizny...

Zbycie udziału w nieruchomości po zapłaceniu podatku

Nabyłam udział w spadku w 1992 r. Sprawa spadkowa odbyła się w 2011 r. Zapłaciłam podatek od spadku. Niedawno, tj. w 2013 r., zbyłam...

Jak uniknąć podatku od darowizny mieszkania?

Mąż w drodze darowizny otrzymał mieszkanie od swoich rodziców. Chcielibyśmy oddać je mojemu bratu. Jakie jest korzystne dla mnie rozwiązanie, które...

Przekazanie po intercyzie darowizny na rzecz żony

Wraz z mężem nabyłam w 1984 r. mieszkanie. Dwa lata temu podpisaliśmy intercyzę. Obecnie mąż chce w ramach darowizny przekazać mi swoją...

Zakup połowy domu od teściowej a podatek

Żona po ślubie sprzedała swoje (wyłącznie) mieszkanie panieńskie za kwotę 90 tys. zł i zadeklarowała zakup kolejnej nieruchomości, by uniknąć...

Zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego

Otrzymałam od ojca pieniądze. Czy muszę to zgłosić do urzędu skarbowego? Czy w ramach darowizny muszę zapłacić od tej kwoty podatek? Jak uniknąć...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »