Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od wzbogacenia się

Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 2014-11-17

W 1998 r. zmarła moja babcia, zostawiła mi mieszkanie. Zajęłam się tą sprawą dopiero niedawno. Mam orzeczenie o spadku, wszystko załatwiłam notarialnie. Czy mam zapłacić spadek od wzbogacenia się? Na jakim druku zgłosić ten fakt?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn „zwolnione od podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zostanie ono zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku”.

Biorąc pod uwagę powyższe, spadek po Pani babci będzie podlegał zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn, jeśli zostanie on zgłoszony we właściwym urzędzie skarbowym (ustalony według miejsca położenia odziedziczonej nieruchomości), w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, poprzez złożenie formularza SD-Z2.

Wymaga również podkreślenia, iż ewentualna sprzedaż niniejszej nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W myśl bowiem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości stanowi źródło przychodu, jeżeli czynność ta nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Wskazana ustawa nie precyzuje jednak, co należy rozumieć pod pojęciem nabycia. W tym zakresie należy odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 925 „spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku”. Z kolei art. 924 wskazuje, że „spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy”.

Biorąc pod uwagę powyższe, nabycie spadku nastąpiło w 1998 r. Upłynęło zatem już 5 lat, w których mogłoby powstać źródło przychodu w podatku dochodowym. Co za tym idzie, ewentualna sprzedaż nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »