Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od zamiany mieszkania

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-05-13

W 2005 r. kupiliśmy mieszkanie spółdzielcze lokatorskie. W 2008 r. ustanowiliśmy odrębną własność mieszkania. Dwa lata później zamieniliśmy to mieszkanie na większe z dopłatą 100 tys. zł. Wczoraj otrzymaliśmy telefon z urzędu skarbowego w sprawie niezapłaconego podatku od zamiany mieszkania. Tymczasem przecież mimo zbycia (zamiany) mieszkania kupionego w 2008 r. przed okresem 5 lat, dalej realizowaliśmy cele mieszkaniowe. Jak się bronić w urzędzie? Co o naszym przypadku mówi prawo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ulga związana z przeznaczeniem przychodu na cele mieszkaniowe nie przysługuje dla przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytych w 2008 roku, a Państwo właśnie w 2008 roku nabyli w zbyte drodze zamiany mieszkanie.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw w art. 8 ust. 1 stanowi, że „do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.”

Zastosowanie do zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w 2009 roku ma zatem zwolnienie obowiązujące w 2008 roku, tj. tzw. ulga meldunkowa – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ówcześnie obowiązującej ustawy „wolne od przychodu są dochody uzyskane z odpłatnego zbycia:

  1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
  3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
  4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

    – jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)–d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia”.

Ulga meldunkowa miała zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Termin ten był zbyt krótki, sprawiał podatnikom problemy, efektem powyższego było wydanie Rozporządzenia przez Ministra Finansów (rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych – Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2008 r.), które przedłużyło do dnia 30 kwietnia 2009 r. termin do złożenia oświadczenia (wtedy, gdy przychody uzyskane zostały w 2008 r.). Uchylając ulgę w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca postanowił generalnie termin ów wydłużyć i tak oświadczenie składać można było w terminie złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości.

Termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z ulgi meldunkowej upłynął zatem 30 kwietnia 2010 roku i jako termin prawa materialnego nie podlega przedłużeniu ani przywróceniu. Reasumując, z ulgi na cele mieszkaniowe Państwo nie mogli skorzystać w ogóle, z ulgi meldunkowej (która pozwoliłaby na uniknięcie podatku od zamiany mieszkania) Państwo nie skorzystali i już nie mogą z niej skorzystać.

Podatek od zamiany mieszkania należy zatem rozliczyć na zasadach ogólnych obowiązujących w 2008 roku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czynności sprawdzające organu podatkowego

Chciałabym prosić o poradę dotyczącą czynności sprawdzających organu podatkowego . Urząd skarbowy sprawdza moje zeznanie...

Usługi na rzecz jednego podmiotu a ryczałt

Mój narzeczony prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (usługi budowlane) opodatkowaną ryczałtem. Podczas kontroli skarbowej zakwestionowano...

Oświadczenie majątkowe

Za 2008 r. złożyłem oświadczenie majątkowe , w którym podałem niższą wartość środków pieniężnych i funduszy inwestycyjnych, niż...

Wszczęcie kontroli przez organy podatkowe

Ktoś napisał donos do urzędu skarbowego, podpisując się imieniem i nazwiskiem mojego znajomego. Ten znajomy otrzymał pismo z US o złożonym donosie, ale...

Zakup mieszkania za oszczędności a urząd skarbowy

Przez wiele lat zbierałem pieniądze na koncie bankowym. Nie zarabiam wiele, ale co miesiąc udawało mi się odłożyć kilkaset złotych (m.in. dzięki alimentom...

Konsekwencje niepłacenia podatku od umowy najmu

Urząd skarbowy rozpoczął postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia wysokości podatku od przychodów ze źródeł nieujawnionych – chodzi...

Kontrola podatkowa przy zakupie mieszkania

Zamierzam kupić mieszkanie w Polsce. Moim ośrodkiem życiowym jest Austria. Z uwagi na to, że banki w Polsce nie respektują zagranicznych...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »