Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od zamiany mieszkania

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-05-13

W 2005 r. kupiliśmy mieszkanie spółdzielcze lokatorskie. W 2008 r. ustanowiliśmy odrębną własność mieszkania. Dwa lata później zamieniliśmy to mieszkanie na większe z dopłatą 100 tys. zł. Wczoraj otrzymaliśmy telefon z urzędu skarbowego w sprawie niezapłaconego podatku od zamiany mieszkania. Tymczasem przecież mimo zbycia (zamiany) mieszkania kupionego w 2008 r. przed okresem 5 lat, dalej realizowaliśmy cele mieszkaniowe. Jak się bronić w urzędzie? Co o naszym przypadku mówi prawo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ulga związana z przeznaczeniem przychodu na cele mieszkaniowe nie przysługuje dla przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytych w 2008 roku, a Państwo właśnie w 2008 roku nabyli w zbyte drodze zamiany mieszkanie.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw w art. 8 ust. 1 stanowi, że „do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.”

Zastosowanie do zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w 2009 roku ma zatem zwolnienie obowiązujące w 2008 roku, tj. tzw. ulga meldunkowa – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ówcześnie obowiązującej ustawy „wolne od przychodu są dochody uzyskane z odpłatnego zbycia:

  1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
  3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
  4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

    – jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)–d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia”.

Ulga meldunkowa miała zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Termin ten był zbyt krótki, sprawiał podatnikom problemy, efektem powyższego było wydanie Rozporządzenia przez Ministra Finansów (rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych – Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2008 r.), które przedłużyło do dnia 30 kwietnia 2009 r. termin do złożenia oświadczenia (wtedy, gdy przychody uzyskane zostały w 2008 r.). Uchylając ulgę w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca postanowił generalnie termin ów wydłużyć i tak oświadczenie składać można było w terminie złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości.

Termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z ulgi meldunkowej upłynął zatem 30 kwietnia 2010 roku i jako termin prawa materialnego nie podlega przedłużeniu ani przywróceniu. Reasumując, z ulgi na cele mieszkaniowe Państwo nie mogli skorzystać w ogóle, z ulgi meldunkowej (która pozwoliłaby na uniknięcie podatku od zamiany mieszkania) Państwo nie skorzystali i już nie mogą z niej skorzystać.

Podatek od zamiany mieszkania należy zatem rozliczyć na zasadach ogólnych obowiązujących w 2008 roku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »