Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podatek od zbycia udziałów w spółce jawnej

Autor: Piotr Geliński

Razem z żoną jesteśmy wspólnikami spółki cywilnej i chcemy się przekształcić w sp. jawną w celu zbycia udziałów. Niestety wiąże się to z podatkiem PIT (18%, 32%). Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę kapitałową, np. w z o.o., nie wchodzi w grę, głównie ze względu na czas i formalności. W jaki sposób mógłbym uniknąć wysokiego podatku PIT przy zbyciu udziałów w spółce jawnej? O ile wiem, może można do spółki cywilnej dodać wspólnika – spółkę z o.o. (którą można dość szybko kupić) i przypisać mu udziały rzędu 90%, dokonać przekształcenia w spółkę jawną i dopiero wtedy zbyć udziały? Spółka z o.o. pozostałaby z dużym zyskiem, który mógłbym zainwestować i w ten sposób uniknąłbym wysokiego podatku dochodowego. Czy to dobry pomysł?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niniejszą opinię sporządzono w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Problematyka zbycia „udziałów” w spółce osobowej (którą jest m.in. spółka jawna) dotyczy w gruncie rzeczy przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.) ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi (art. 10 § 1 K.s.h.). Co za tym idzie, przepisy dopuszczają możliwość przeniesienia „udziału” w spółce osobowej na osobę trzecią lub na pozostałych wspólników, z zachowaniem zasad określonych w art. 10 K.s.h.

Należności wypłacone wspólnikowi z tytułu przeniesienia ogółu jego praw i obowiązków w spółce jawnej na inną osobę podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. Są kwalifikowane jako przychody z odpłatnego zbycia praw majątkowych i dochód z tego tytułu faktycznie podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Zatem zasady opodatkowania są skrajnie niekorzystne.

Wprawdzie nie wskazuje Pan szczegółów opisanego rozwiązania, jednak możemy zauważyć, że jego podstawową zaletą może być właśnie przełożenie znaczącej części przychodu na wspólnika, jakim będzie spółka z o.o. Z kolei przychód w spółce z o.o. może być w ciągu roku podatkowego odpowiednio pomniejszony o koszty podatkowe i to nie tylko związane z samych przychodem ze zbycia praw w spółce jawnej, ale także przez inne dopuszczalne koszty. Największą trudnością w praktyce może być znalezienie wydatków, które mogłyby już w ciągu roku bezpośrednio wpłynąć na koszty podatkowe, aby faktycznie dochód w spółce był mniejszy. Wskazuje Pan na „zainwestowanie” tych środków. Musimy jednak wskazać, że nie mogą to być inwestycje w środki trwałe (z wyjątkiem tych, które mogą podlegać jednorazowej amortyzacji).

Nawet gdyby nie udało się znacząco pomniejszyć przychodu w spółce z o.o. i wystąpiłby znaczny dochód, to i tak byłby opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych w stawce 19%. Zakładając, że nie postanowiliby Państwo wypłacić sobie dywidendy (co znowu powodowałby opodatkowanie w stawce 19%), to i tak będzie to znaczna oszczędność podatkowa i możliwość dysponowania tymi pieniędzmi w przyszłości – w ramach działalności spółki z o.o.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info