Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od zbycia udziałów w spółce jawnej

Piotr Geliński • Opublikowane: 2015-09-09

Razem z żoną jesteśmy wspólnikami spółki cywilnej i chcemy się przekształcić w sp. jawną w celu zbycia udziałów. Niestety wiąże się to z podatkiem PIT (18%, 32%). Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę kapitałową, np. w z o.o., nie wchodzi w grę, głównie ze względu na czas i formalności. W jaki sposób mógłbym uniknąć wysokiego podatku PIT przy zbyciu udziałów w spółce jawnej? O ile wiem, może można do spółki cywilnej dodać wspólnika – spółkę z o.o. (którą można dość szybko kupić) i przypisać mu udziały rzędu 90%, dokonać przekształcenia w spółkę jawną i dopiero wtedy zbyć udziały? Spółka z o.o. pozostałaby z dużym zyskiem, który mógłbym zainwestować i w ten sposób uniknąłbym wysokiego podatku dochodowego. Czy to dobry pomysł?

Piotr Geliński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Niniejszą opinię sporządzono w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Problematyka zbycia „udziałów” w spółce osobowej (którą jest m.in. spółka jawna) dotyczy w gruncie rzeczy przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.) ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi (art. 10 § 1 K.s.h.). Co za tym idzie, przepisy dopuszczają możliwość przeniesienia „udziału” w spółce osobowej na osobę trzecią lub na pozostałych wspólników, z zachowaniem zasad określonych w art. 10 K.s.h.

Należności wypłacone wspólnikowi z tytułu przeniesienia ogółu jego praw i obowiązków w spółce jawnej na inną osobę podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. Są kwalifikowane jako przychody z odpłatnego zbycia praw majątkowych i dochód z tego tytułu faktycznie podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Zatem zasady opodatkowania są skrajnie niekorzystne.

Wprawdzie nie wskazuje Pan szczegółów opisanego rozwiązania, jednak możemy zauważyć, że jego podstawową zaletą może być właśnie przełożenie znaczącej części przychodu na wspólnika, jakim będzie spółka z o.o. Z kolei przychód w spółce z o.o. może być w ciągu roku podatkowego odpowiednio pomniejszony o koszty podatkowe i to nie tylko związane z samych przychodem ze zbycia praw w spółce jawnej, ale także przez inne dopuszczalne koszty. Największą trudnością w praktyce może być znalezienie wydatków, które mogłyby już w ciągu roku bezpośrednio wpłynąć na koszty podatkowe, aby faktycznie dochód w spółce był mniejszy. Wskazuje Pan na „zainwestowanie” tych środków. Musimy jednak wskazać, że nie mogą to być inwestycje w środki trwałe (z wyjątkiem tych, które mogą podlegać jednorazowej amortyzacji).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nawet gdyby nie udało się znacząco pomniejszyć przychodu w spółce z o.o. i wystąpiłby znaczny dochód, to i tak byłby opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych w stawce 19%. Zakładając, że nie postanowiliby Państwo wypłacić sobie dywidendy (co znowu powodowałby opodatkowanie w stawce 19%), to i tak będzie to znaczna oszczędność podatkowa i możliwość dysponowania tymi pieniędzmi w przyszłości – w ramach działalności spółki z o.o.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy zapłacę podatek dochodowy przy sprzedaży i od jakiej części?

Mam zamiar sprzedać udział w ziemi (ok. 1 ha; są to łąki i ziemia rolna), którą odziedziczyłem w 1/3 po ojcu zmarł w 2007...

Dobre rozliczenie z US

W 2006 zawarłem związek małżeński i razem z byłą żoną kupiliśmy na kredyt hipoteczny mieszkanie. W 2009 wzięliśmy rozwód. W 2011...

Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat

Dwa lata temu zakupiliśmy z mężem mieszkanie na rynku wtórnym. Chcielibyśmy je teraz sprzedać, a więc przed upływem pięciu lat od daty zakupu, za...

Zobowiązanie do dalszego prowadzenia gospodarstwa przez osobę kupującą je

W spadku otrzymaliśmy z rodzeństwem gospodarstwo rolne z zabudowaniami o powierzchni 3,5 ha. Zostało bez właściciela. Postanowiliśmy je...

Czy należy mi się ulga?

W 2007 r. zmarł mój ojciec, wraz z bratem odziedziczyliśmy mieszkanie. Mi przydała jego połowa, zapłaciłem podatek. Pracownik urzędu zapewniał nas,...

Sprzedaż darowizny a zwolnienie z podatku

W 2011 r. ojciec aktem darowizny przekazał mnie i bratu mieszkanie po połowie. Obecnie zdecydowaliśmy z bratem, że sprzedamy to mieszkanie...

Opodatkowanie zaległych składek ZUS za zleceniobiorcę

Kontrola ZUS wykazała, że za zleceniobiorcę nie opłacaliśmy składek na ubezpieczenie społeczne. Błąd wynikł z faktu, że zleceniobiorca złożył...

Niespodziewanie duży podatek

W marcu 2013 r. kupiłam mieszkanie za 400 000 zł i sprzedałam je w maju 2014 r. za cenę 420 000 zł. Teraz wypełniłam PIT-39, gdyż muszę się...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »