Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek spadkowy i dochodowy

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-02-13

Ja i siostra jesteśmy spadkobiercami majątku rodziców. Wiemy, że po postępowaniu spadkowym należy zapłacić podatek spadkowy. Jak jest jednak z podatkiem dochodowym, jeśli odziedziczoną nieruchomość sprzedamy np. po roku? Czy istnieją jakieś koszty uzyskania tej nieruchomości, np. wartość rynkowa spadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W sprawie znaczenie kluczowe ma moment nabycia, według niego ustala się prawa i obowiązki. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 ustawy Kodeks cywilny). Notarialne poświadczenie dziedziczenia czy też stwierdzenie nabycia spadku nie mają wpływu na datę nabycia, akty te jedynie dokumentują fakt nabycia w drodze dziedziczenia.

Konsekwencją tego jest dokonywanie subsumpcji z uwzględnieniem daty/dat śmierci spadkodawców, a nie daty np. poświadczenia dziedziczenia. Tym samym, skoro przychodem niepodlegającym opodatkowaniu jest odpłatne zbycie m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (gdy nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej) dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – upływ pięciu lat (uprawniający do niepłacenia podatku) liczy się od końca roku, w którym spadkodawca zmarł. Wynika to ze wspomnianych przepisów Kodeksu cywilnego i art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

A contrario, gdy sprzedaż następuje przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, przychód należy rozliczyć podatkowo, dochód podlegać będzie opodatkowaniu (dochód to w uproszczeniu przychód minus koszty). Zgodnie z art. 22 ust. 6D ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nabytych w drodze spadku m.in. nieruchomości, uważa się jedynie udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Wartość rynkowa spadku, o która Pan pyta, zatem nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »