Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek spadkowy i dochodowy

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-02-13

Ja i siostra jesteśmy spadkobiercami majątku rodziców. Wiemy, że po postępowaniu spadkowym należy zapłacić podatek spadkowy. Jak jest jednak z podatkiem dochodowym, jeśli odziedziczoną nieruchomość sprzedamy np. po roku? Czy istnieją jakieś koszty uzyskania tej nieruchomości, np. wartość rynkowa spadku?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

W sprawie znaczenie kluczowe ma moment nabycia, według niego ustala się prawa i obowiązki. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 ustawy Kodeks cywilny). Notarialne poświadczenie dziedziczenia czy też stwierdzenie nabycia spadku nie mają wpływu na datę nabycia, akty te jedynie dokumentują fakt nabycia w drodze dziedziczenia.

Konsekwencją tego jest dokonywanie subsumpcji z uwzględnieniem daty/dat śmierci spadkodawców, a nie daty np. poświadczenia dziedziczenia. Tym samym, skoro przychodem niepodlegającym opodatkowaniu jest odpłatne zbycie m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (gdy nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej) dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – upływ pięciu lat (uprawniający do niepłacenia podatku) liczy się od końca roku, w którym spadkodawca zmarł. Wynika to ze wspomnianych przepisów Kodeksu cywilnego i art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

A contrario, gdy sprzedaż następuje przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, przychód należy rozliczyć podatkowo, dochód podlegać będzie opodatkowaniu (dochód to w uproszczeniu przychód minus koszty). Zgodnie z art. 22 ust. 6D ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nabytych w drodze spadku m.in. nieruchomości, uważa się jedynie udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Wartość rynkowa spadku, o która Pan pyta, zatem nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Konieczność uiszczenia podatku dochodowego

W 2011 r. zmarł mój tata, odziedziczyłem jego mieszkanie jako jedyny spadkobierca. W maju 2013 r. sprzedałem je. Czy w zeznaniu za 2013 r. muszę...

Czy mogę sprzedać mieszkanie i kupić dom?

Czy mogę sprzedać mieszkanie własnościowe (zmiana na takie ze statusu spółdzielczo-lokatorskiego miała miejsce w 2012 r.) i kupić dom? Czy...

Sprzedaż obrazów własnego autorstwa

Sprzedaję obrazy własnego autorstwa. Nie prowadzę działalności ani nie współpracuję z galerią. Od sprzedanego dzieła naliczam (od 50% kwoty) podatek...

Komitent jako osoba fizyczna a obowiązek podatkowy

Jestem artystą, nie prowadzę działalności. Pracuję na umowę o dzieło. Chciałbym wystawiać moje prace w galerii na zasadzie komisu. Ja ustalam...

Sprzedaż działki z VAT-em a podatek dochodowy

W 2006 r. nabyłam działkę do majątku osobistego. Nie stosowałam żadnych odliczeń ani amortyzacji. Nieruchomość wynajmowałam w latach 2011–2013,...

Czy zapłacę podatek dochodowy, skoro mieszkam w Szwecji?

Od 1999 r. posiadam mieszkanie w Polsce, ale od 8 lat mieszkam w Szwecji (tu pracuję, płacę podatki, mam rodzinę). Obecnie chcę sprzedać moje...

Jak zoptymalizować koszty podatkowe?

Prowadzę jednoosobową działalność, świadczę usługi na materiałach dostarczonych przez klientów. Mam problemy z wysokim podatkiem VAT...

Uzyskanie karty podatkowej przy najmie pokoi w gospodarstwie rolnym

Jestem rencistą i właścicielem gospodarstwa rolnego, będącego moją własnością odrębną, położonego na terenie administracyjnym 50-tysięcznego...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »