Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek spadkowy wyliczony przez urząd skarbowy

Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2015-01-28

Mój teść zmarł w 2002 r. Jedynym spadkobiercą została żona. Sąd wydał postanowienie o przyznaniu jej działki w lutym 2008 r. (wtedy się uprawomocniło). Z niewiedzy nie zgłosiliśmy tego do urzędu skarbowego. Pół roku temu urząd zorientował się i wycenił działkę, określając podatek. Czy możemy uniknąć tego podatku spadkowego? Czy wartość działki powinna być liczona według cen z 2008 r. czy obecnych?

Tomasz Ciasnocha

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję pani mecenas Kindze za udzielenie wyczerpujących informacji.
Halina
Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa

Obawiam się, że zobowiązanie z tytułu podatku od spadku nie uległo przedawnieniu*.

Zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o spadku i darowiznach „obowiązek podatkowy z tytułu spadku powstaje z chwilą przyjęcia spadku, niemniej jednak jak wskazuje art. 6 ust 4 tej ustawy, jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia”. 

Postanowienie w sprawie nabycia spadku uprawomocniło się w lutym 2009 roku, a wiec obowiązek podatkowy z tytułu nabycia spadku również powstał w lutym 2009 r. W ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia Pana żona powinna była złożyć deklarację do urzędu skarbowego, na podstawie której organ wydaje decyzje ustalającą wysokość zobowiązania.

Zgodnie z art. 68 § 2 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa „zobowiązanie podatkowe, nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy:

„Art. 68 § 1. Zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 2. Jeżeli podatnik:

1) nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,

2) w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,

– zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w § 1, nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy”.

Ponieważ obowiązek podatkowy z tytułu nabycia spadku powstał w myśl art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn w lutym 2009 r. (w dacie uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku) – do końca grudnia 2014 roku organy podatkowy mógł wydać decyzję ustalającą zobowiązanie podatkowe. Zobowiązanie nie uległo więc przedawnieniu.

Poza przedawnieniem art. 59 Ordynacji podatkowej przewiduje następujące okoliczności wygaśnięcia zobowiązania podatkowego

  • potrącenia;
  • zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku;
  • zaniechania poboru (decyzję o zaniechaniu poboru podatku może powziąć jedynie minister finansów w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników)  
  • przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych;
  • przejęcia własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym;
  • umorzenia zaległości (art. 67a Ordynacji podatkowej mówi, że organ może umorzyć zaległość podatkową w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym);
  • zwolnienia z obowiązku zapłaty na podstawie art. 14m (tj. w przypadku zastosowania się do interpretacji, która następnie została zmieniona lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji).

Wartość nieruchomości została właściwie obliczona według cen z 2009 r. Wynika to bezpośrednio z treści art. 7 ust 1 ustawy o podatku od spadków i darowizna. Stanowi on, że „podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.”

Mówi on jednoznacznie, iż celem ustalenia podstawy opodatkowani przyjmuje się wartość rzeczy według cen z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jak wspomniałem wcześniej, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy powstaje w dniu uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku. 

* Stan prawny z dnia 28.02.2013 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wspólny zakup mieszkania, ale zapłata tylko z konta partnera

Razem ze swoją dziewczyną chcemy kupić mieszkanie na rynku wtórnym. Chcemy oboje być współwłaścicielami tego mieszkania. Zapłata za mieszkanie byłaby...

Co nie podlega podatkowi od darowizn?

Czy przelewy, które otrzymuję od siostry, muszą być opodatkowane? Czy dotyczy to kwot powyżej 10 tys. zł z ostatniego roku? Jak obliczyć kwotę,...

Podwójne obywatelstwo a zwolnienie podatkowe

Posiadam podwójne obywatelstwo (USA i Polska). Rok temu sprzedałam mieszkanie odziedziczone kilka miesięcy wcześniej po rodzicach. Wystąpiłam...

Przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej podatek od spadków i darowizn

W 1990 roku otrzymałam spadek po mamie – część domu. W 2007 roku dowiedziałam się, że w masę spadkową po mamie wchodziła również...

Jak niskim kosztem odkupić połowę nieruchomości od spadkobiercy?

W zeszłym roku zmarł dziadek, dom odziedziczył mój ojciec i jego brat. Tata chce mi oddać swoją część, a drugą połowę, należącą do wuja,...

Prawo do roszczeń o zwrot znacjonalizowanej nieruchomości

Masę spadkową stanowi prawo do roszczeń o zwrot znacjonalizowanej nieruchomości. Czy podlega ono opodatkowaniu? Czy podatek będzie należy przy...

Sprzedaż samochodu otrzymanego darowizną od ojca

Ojciec podarował mi samochód. Po jakim czasie mogę go sprzedać, żeby nie zapłacić podatku?

Darowizna z majątku wspólnego małżonków opodatkowana w połowie

Żona przekazała siostrze darowiznę pieniężną. Przelew został wykonany ze wspólnego rachunku bankowego (żony i mojego). Gdy szwagierka zgłosiła...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »