Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatkowe skutki sprawy spadkowej

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-06-24

W 2002 r. siostra mojej mamy żyjąca w Anglii przepisała na mnie połowę domu. W 2014 r. zmarła, a swoją część przekazała w testamencie innym osobom. W tym roku dom sprzedaliśmy. Jakie dokumenty muszę złożyć w urzędzie skarbowym? Jaki grozi mi podatek? Jak się ewentualnie od niego uchronić?

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Jak domniemywam:

 • jest Pan obywatelem polskim,
 • mieszka Pan w Polsce,
 • w Polsce rozlicza się Pan z podatków,
 • mieszkanie także znajduje się w Polsce.
 • mieszkanie to ma kilku współwłaścicieli,
 • jednym z tych współwłaścicieli jest Pan,
 • Pan został współwłaścicielem w roku 2002 (darowizna),
 • pozostałe osoby zostały współwłaścicielami w roku 2014 w wyniku spadkobrania testamentowego po siostrze Pana mamy (ona była obok Pana dotychczas drugim współwłaścicielem mieszkania).

Stawia Pan pytania o swoją sytuację podatkową. Wskażę, że stosownie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości (w tym mieszkania) stanowi źródło przychodu dla właściciela i co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ustawa ta stanowi:

„Art. 10. 1. Źródłami przychodów są: (…)

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

  – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany”.

Jak widać, ustawa zawiera zastrzeżenie „jeżeli”, co oznacza, że sprzedaż mieszkania podlega opodatkowaniu, o ile spełnione są warunki wskazane po słowie „jeżeli”. Warunki te to:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 • odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej,
 • odpłatne zbycie mieszkania zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z opisu sytuacji wynika, że nabycie przez Pana udziału w mieszkaniu nastąpiło w roku 2002. Obecnie mamy rok 2015. A zatem od roku nabycia do roku sprzedaży upłynęło ponad 5 lat. Reasumując – sprzedaż w 20015 r. przez Pana udziału w mieszkaniu nabytego w 2002 r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Cały dochód, jaki Pan uzyskał z tytułu sprzedaży swego udziału w mieszkaniu, jest wolny od podatku dochodowego. W związku z tym:

 • nie musi Pan składać żądnych deklaracji lub zeznań podatkowych związanych ze sprzedażą udziału w mieszkaniu,
 • nie zapłaci Pan żadnego podatku dochodowego,
 • nie musi Pan podejmować żadnych działań w celu zmniejszenia podatku lub uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Darowizna od rodziców i dziadków

Planuję zakup mieszkania. Rodzina zaoferowała mi pomoc i chęć przekazania darowizny pieniężnej na jego zakup. W internecie przeczytałam, że są...

Czy urząd skarbowy naliczy podatek od zasiedzenia?

Na mocy postanowienia sądu w 1999 r. rodzice nabyli nieruchomość przez zasiedzenie, nie został zapłacony podatek do US. Rodzice zmarli, jestem jedynym...

Darowizny – oddzielny limit od każdego rodzica

Chcemy z mężem przekazać synowi darowiznę w postaci samochodu osobowego o wartości ok. 15 000 zł. Nie mamy rozdzielności majątkowej, ale...

Sankcje związane z niezgłoszeniem darowizny

W 2011 roku zakupiłem przy wsparciu rodziców mieszkanie od dewelopera. Mieszkanie jest zapisane na mnie, przy czym wkład pieniężny został rozłożony po...

Samochód w spadku a podatek

Po śmierci ojca otrzymaliśmy w spadku samochód. Spadkobiercami są żona i dzieci. Samochód został sprzedany i każdy ze spadkobierców...

Darowizna i niejednoznaczny zapis w akcie notarialnym

Moi rodzice darowali mi mieszkanie. W akcie notarialnym niejednoznacznie napisano, czy wchodzi ono do mojego majątku osobistego czy jest wspólne...

Zapomniałam zgłosić pożyczkę w US, co robić?

Rodzice sfinansowali dziecku 90% mieszkania. 1/2 tej kwoty jako darowizna została zgłoszona do US zaraz po fakcie przelania wpłaty na moje konto bankowe....

Wsparcie finansowe dla rodziców mieszkających za granicą a podatek w Polsce

Moi rodzice mieszkają na stałe za granice w Niemczech. Mają również polskie obywatelstwo, ale bez dowodów osobistych i bez zameldowania...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »