Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatkowe skutki sprawy spadkowej

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-06-24

W 2002 r. siostra mojej mamy żyjąca w Anglii przepisała na mnie połowę domu. W 2014 r. zmarła, a swoją część przekazała w testamencie innym osobom. W tym roku dom sprzedaliśmy. Jakie dokumenty muszę złożyć w urzędzie skarbowym? Jaki grozi mi podatek? Jak się ewentualnie od niego uchronić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak domniemywam:

 • jest Pan obywatelem polskim,
 • mieszka Pan w Polsce,
 • w Polsce rozlicza się Pan z podatków,
 • mieszkanie także znajduje się w Polsce.
 • mieszkanie to ma kilku współwłaścicieli,
 • jednym z tych współwłaścicieli jest Pan,
 • Pan został współwłaścicielem w roku 2002 (darowizna),
 • pozostałe osoby zostały współwłaścicielami w roku 2014 w wyniku spadkobrania testamentowego po siostrze Pana mamy (ona była obok Pana dotychczas drugim współwłaścicielem mieszkania).

Stawia Pan pytania o swoją sytuację podatkową. Wskażę, że stosownie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości (w tym mieszkania) stanowi źródło przychodu dla właściciela i co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ustawa ta stanowi:

„Art. 10. 1. Źródłami przychodów są: (…)

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

  – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany”.

Jak widać, ustawa zawiera zastrzeżenie „jeżeli”, co oznacza, że sprzedaż mieszkania podlega opodatkowaniu, o ile spełnione są warunki wskazane po słowie „jeżeli”. Warunki te to:

 • odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej,
 • odpłatne zbycie mieszkania zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z opisu sytuacji wynika, że nabycie przez Pana udziału w mieszkaniu nastąpiło w roku 2002. Obecnie mamy rok 2015. A zatem od roku nabycia do roku sprzedaży upłynęło ponad 5 lat. Reasumując – sprzedaż w 20015 r. przez Pana udziału w mieszkaniu nabytego w 2002 r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Cały dochód, jaki Pan uzyskał z tytułu sprzedaży swego udziału w mieszkaniu, jest wolny od podatku dochodowego. W związku z tym:

 • nie musi Pan składać żądnych deklaracji lub zeznań podatkowych związanych ze sprzedażą udziału w mieszkaniu,
 • nie zapłaci Pan żadnego podatku dochodowego,
 • nie musi Pan podejmować żadnych działań w celu zmniejszenia podatku lub uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »