Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pomyłka w deklaracji PIT-37

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-04-02

Jestem emerytką. W deklaracji PIT-37 za 2016 r. zrobiłam pomyłkę, źle się rozliczyłam, tzn. nie naniosłam z PIT-40 odpisu zdrowotnego, tylko podałam kwotę podatku do zapłacenia, Po otrzymaniu z US Upomnienia o zapłatę zrobiłam korektę. Teraz otrzymywałam zajęcie komornicze na podatek z ZUS-u (data sprzed korekty). Jak dokonać zwrotu zajęcia?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Jeżeli dłużnik, wobec którego wszczęto postępowanie egzekucyjne, kwestionuje fakt zajęcia i samej egzekucji, może złożyć skargę na czynności komornika. Skargę taką należy wnieść do sądu rejonowego oraz opłacić.

Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Zaskarżeniu podlegają te czynności komornika, które w ocenie dłużnika naruszają jego prawa. W treści skargi dłużnik powinien wskazać konkretną czynność komornika, w tym np. zajęcie rzeczy oraz sformułować wniosek o zmianę bądź uchylenie dokonanej czynności. Skargę na czynności egzekucyjne wnosi się w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej. W sprawie skarg postanowienie wydaje organ egzekucyjny. Na postanowienie o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie. W przypadku uwzględnienia skargi na czynności egzekucyjne organ egzekucyjny uchyla zakwestionowaną czynność egzekucyjną lub usuwa stwierdzone wady czynności. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub organ nadzoru może jednak, w drodze postanowienia, wstrzymać w uzasadnionych przypadkach prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Powyższe regulacje wynikają bezpośrednio z art. 54 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jak zatem z przepisów wynika, można złożyć skargę na zajęcie komornicze w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o czynności egzekucyjnej. Jeżeli termin ten jeszcze nie upłynął, proszę jak najszybciej złożyć opisaną skargę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »