Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pomyłka w deklaracji PIT-37

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-04-02

Jestem emerytką. W deklaracji PIT-37 za 2016 r. zrobiłam pomyłkę, źle się rozliczyłam, tzn. nie naniosłam z PIT-40 odpisu zdrowotnego, tylko podałam kwotę podatku do zapłacenia, Po otrzymaniu z US Upomnienia o zapłatę zrobiłam korektę. Teraz otrzymywałam zajęcie komornicze na podatek z ZUS-u (data sprzed korekty). Jak dokonać zwrotu zajęcia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli dłużnik, wobec którego wszczęto postępowanie egzekucyjne, kwestionuje fakt zajęcia i samej egzekucji, może złożyć skargę na czynności komornika. Skargę taką należy wnieść do sądu rejonowego oraz opłacić.

Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Zaskarżeniu podlegają te czynności komornika, które w ocenie dłużnika naruszają jego prawa. W treści skargi dłużnik powinien wskazać konkretną czynność komornika, w tym np. zajęcie rzeczy oraz sformułować wniosek o zmianę bądź uchylenie dokonanej czynności. Skargę na czynności egzekucyjne wnosi się w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej. W sprawie skarg postanowienie wydaje organ egzekucyjny. Na postanowienie o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie. W przypadku uwzględnienia skargi na czynności egzekucyjne organ egzekucyjny uchyla zakwestionowaną czynność egzekucyjną lub usuwa stwierdzone wady czynności. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub organ nadzoru może jednak, w drodze postanowienia, wstrzymać w uzasadnionych przypadkach prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Powyższe regulacje wynikają bezpośrednio z art. 54 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jak zatem z przepisów wynika, można złożyć skargę na zajęcie komornicze w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o czynności egzekucyjnej. Jeżeli termin ten jeszcze nie upłynął, proszę jak najszybciej złożyć opisaną skargę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »