Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ponoszenie wydatków bez dochodów osiąganych w Polsce

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-11-04

Od 2005 r. przebywam i pracuję w UK. Nigdy nie pracowałam w Polsce. Po 3 latach kupiłam działkę w Polsce, na której zaczęłam budować dom. Dostałam kilka lat temu pismo z US – mam wyjaśnić ponoszenie wydatków mimo braku dochodów osiąganych w Polsce. Pismo odebrała moja mama. Mam 7 dni na zgłoszenie się do urzędu. Czy muszę przybyć tam osobiście? A może da się odroczyć ten termin? Co mnie czeka – jakieś kary, podatki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tu oczywiście chodzi o podatek dochodowy (bądź od darowizny). Z punktu widzenia organów skarbowych w Polsce ponosi Pani wydatki, a nie posiada dochodów.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy) „za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy) - za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości”.

Zgodnie z powyższym, mając miejsce zamieszkania w Polsce, co do zasady, podlega się obowiązkowi podatkowemu w Polsce – powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umową taką jest konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. Jej art. 4 określa znaczenie zwrotu „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie”, niemniej jednak przyjąć można, że jeśli ma Pani stałe miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii oraz z tym krajem ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych) to ma Pani nie ma Pani nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce. Tym samym, w pewnym uproszczeniu, w Polsce nie musi Pani płacić podatku od dochodów uzyskiwanych poza nią.

Zatem musi Pani wykazać po pierwsze, że nie ma Pani miejsca zamieszkania do celów podatkowych w Polsce od lat, a także wykazać, że osiągnęła Pani dochody z legalnego i opodatkowanego źródła poza polską (w przeciwnym razie organ podatkowy będzie chciał nałożyć na Pani wydatki, które potraktuje jako wydatkowane dochody, 75% podatek).

Jeśli miała Pani nadany NIP, wyjeżdżając, winna Pani zaktualizować swe dane, podając miejsce zamieszkania poza terytorium Polski. Jeśli nie zostało to dokonane, a ma Pani nadany polski NIP, należy złożyć ZAP-3, tj. zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem, w którym wskaże Pani nowy (aktualny) adres zamieszkania poza polską. Niestety w formularzu tym nie można wskazać daty historycznej zmiany miejsca zamieszkania, a wskazanie daty historycznej jest koniecznie w Pani przypadku, więc ewentualnie należy złożyć ZAP-3 wraz z krótkimi wyjaśnieniami, tj. pismem, gdzie wskazuje Pani, kiedy zmieniła miejsce zamieszkania.  

Odnośnie wezwania zasadą jest, że należy się stawić w terminie. Organ podatkowy może wezwać Panią lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, ale również przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. Zgodnie z art. 156 § 1 Ordynacji podatkowej wezwany jest obowiązany do osobistego stawienia się tylko na obszarze województwa, w którym zamieszkuje lub przebywa. Nie jest to jednak bezwzględne wyłączenie stawiennictwa, bowiem nie stosuje się go w przypadkach, w których charakter sprawy lub czynności wymaga osobistego stawienia się przed organem podatkowym prowadzącym postępowanie. Ważne jest, że zgodnie z Ordynacją podatkową jeżeli osoba wezwana nie może stawić się z powodu ważnej przyczyny, organ podatkowy może przyjąć wyjaśnienie lub zeznanie albo dokonać czynności w miejscu pobytu tej osoby. Ponadto, gdy osobiste stawiennictwo nie jest wymagane, może Pani działać przez pełnomocnika.

Co zatem należy zrobić w sprawie wezwania? Jeśli nie może Pani zjawić się w terminie, należy zawiadomić o tym organ, wskazać, że przebywa Pani trwale poza granicami kraju, i ustalić, czy wymagane jest Pani osobiste stawiennictwo, czy też może Pani działać przez pełnomocnika. Podstawą jednak do szczęśliwego zakończenia tej sprawy jest wykazanie, co szczególnie podkreślam, że nie ma Pani w Polsce miejsca zamieszkania i rozlicza Pani i opodatkowuje dochody poza Polską. Czasem w takich sprawach wystarczy, że zadzwoni Pani do osoby prowadzącej sprawę i wyśle jej kopie rozliczeń podatkowych z Wielkiej Brytanii za ostatnie lata.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-pracy.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »