Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Powołanie prokurenta w spółce z o.o. a koszty uzyskania przychodu

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-12-09 • Aktualizacja: 2021-12-17

W spółce z o.o. ma zostać powołany prokurent. Nie miałby być zatrudniony na umowę o pracę, ale za pełnienie funkcji zarząd określiłby dla niego ryczałt w kwocie np. 3-4 tys. zł. Do jego dyspozycji byłby samochód służbowy, telefon komórkowy i internet. Czy ponoszone w związku z tym koszty wynagrodzenia oraz opłat za paliwo i telefon można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, czy też kosztem jest tylko ustalony ryczałt za pełnioną funkcję? Czy lepiej byłoby zatrudnić go np. na 1/4 etatu, a z tytułu pełnienia funkcji prokurenta przyznać dodatkowo ryczałt? Jakie rozwiązanie byłoby najkorzystniejsze dla spółki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Powołanie prokurenta w spółce z o.o. a koszty uzyskania przychodu

Proces udzielenia prokury pracownikowi

Jak Państwo doskonale wiedzą, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych [Dz.U.2014.851 ze zm.]. Natomiast prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zatem udzielenie prokury jest czynnością umocowania określonej osoby do działania w imieniu spółki, jako jej prokurent. W praktyce prokurent zatem jest powoływany i tu najczęściej sposób wynagradzania ustala się już w umowie ustanawiającej prokurę. Często spotyka się również prokurentów, którzy zawierają z przedsiębiorcą umowy-zlecenia czy też prokurentów prowadzących indywidualną działalność gospodarczą (co w pewnych sytuacjach jest kontrowersyjne ze względu na bliskość z tzw. kontraktami menadżerskimi) lub będących pracownikami przedsiębiorcy. Najpopularniejsza jest prokura pełniona jedynie na podstawie powołania, tj. bez nawiązywania odrębnego stosunku prawnego. Jest tak, bowiem nie podlega składkom ZUS wynagrodzenie osoby, której udzielono prokury, jeśli swoją funkcję pełni wyłącznie na podstawie powołania i jednocześnie koszty ponoszone w związku z działaniami prokurenta są kosztami uzyskania przychodu na zasadach ogólnych.

Tak m.in. ZUS w piśmie z dnia 7 lutego 2013 r. [WPI/200000/451/65/2013] – wypłata wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta na podstawie powołania nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Podobnie w zakresie kosztów zauważa się w doktrynie, przykładowo A. Bartosiewicz zaznacza, że:

„W przypadku kosztów, o których mowa – jeśli faktycznie wiążą się z działalnością spółki i powodują, czy też zwiększają możliwość uzyskiwania przez nią przychodów – będą mogły być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Fakt, że prokurent nie jest pracownikiem nie ma żadnego znaczenia dla możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów” [A. Bartosiewicz, QA 736, LEX].

W piśmie z dnia 29 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy [sygn.: ITPB3/423-201/07/MK] zauważa analogicznie, że: „Warunkiem niezbędnym jest oczywiście wykazanie, że między wydatkami a zamierzonym przychodem istniał związek przyczynowo-skutkowy w tym znaczeniu, że wydatki te były uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, i że w rezultacie ich poniesienia podmiot mógł oczekiwać zwiększenia swoich przychodów, względnie zabezpieczenia źródła przychodu. A zatem konieczne będzie udokumentowanie, także w razie nieuzyskania przychodu w następstwie poniesienia tych wydatków, że były one – obiektywnie rzecz ujmując – racjonalne co do zasady i co do wielkości”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »