Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powołanie prokurenta w spółce z o.o. a koszty uzyskania przychodu

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-12-09

W spółce z o.o. ma zostać powołany prokurent. Nie miałby być zatrudniony na umowę o pracę, ale za pełnienie funkcji zarząd określiłby dla niego ryczałt w kwocie np. 3-4 tys. zł. Do jego dyspozycji byłby samochód służbowy, telefon komórkowy i internet. Czy ponoszone w związku z tym koszty wynagrodzenia oraz opłat za paliwo i telefon można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, czy też kosztem jest tylko ustalony ryczałt za pełnioną funkcję? Czy lepiej byłoby zatrudnić go np. na 1/4 etatu, a z tytułu pełnienia funkcji prokurenta przyznać dodatkowo ryczałt? Jakie rozwiązanie byłoby najkorzystniejsze dla spółki?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Jak Państwo doskonale wiedzą, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych [Dz.U.2014.851 ze zm.]. Natomiast prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zatem udzielenie prokury jest czynnością umocowania określonej osoby do działania w imieniu spółki, jako jej prokurent. W praktyce prokurent zatem jest powoływany i tu najczęściej sposób wynagradzania ustala się już w umowie ustanawiającej prokurę. Często spotyka się również prokurentów, którzy zawierają z przedsiębiorcą umowy-zlecenia czy też prokurentów prowadzących indywidualną działalność gospodarczą (co w pewnych sytuacjach jest kontrowersyjne ze względu na bliskość z tzw. kontraktami menadżerskimi) lub będących pracownikami przedsiębiorcy. Najpopularniejsza jest prokura pełniona jedynie na podstawie powołania, tj. bez nawiązywania odrębnego stosunku prawnego. Jest tak, bowiem nie podlega składkom ZUS wynagrodzenie osoby, której udzielono prokury, jeśli swoją funkcję pełni wyłącznie na podstawie powołania i jednocześnie koszty ponoszone w związku z działaniami prokurenta są kosztami uzyskania przychodu na zasadach ogólnych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Tak m.in. ZUS w piśmie z dnia 7 lutego 2013 r. [WPI/200000/451/65/2013] – wypłata wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta na podstawie powołania nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Podobnie w zakresie kosztów zauważa się w doktrynie, przykładowo A. Bartosiewicz zaznacza, że:

„W przypadku kosztów, o których mowa – jeśli faktycznie wiążą się z działalnością spółki i powodują, czy też zwiększają możliwość uzyskiwania przez nią przychodów – będą mogły być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Fakt, że prokurent nie jest pracownikiem nie ma żadnego znaczenia dla możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów” [A. Bartosiewicz, QA 736, LEX].

W piśmie z dnia 29 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy [sygn.: ITPB3/423-201/07/MK] zauważa analogicznie, że: „Warunkiem niezbędnym jest oczywiście wykazanie, że między wydatkami a zamierzonym przychodem istniał związek przyczynowo-skutkowy w tym znaczeniu, że wydatki te były uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, i że w rezultacie ich poniesienia podmiot mógł oczekiwać zwiększenia swoich przychodów, względnie zabezpieczenia źródła przychodu. A zatem konieczne będzie udokumentowanie, także w razie nieuzyskania przychodu w następstwie poniesienia tych wydatków, że były one – obiektywnie rzecz ujmując – racjonalne co do zasady i co do wielkości”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu a podatek

Mama przed śmiercią zaciągnęła dla mnie kredyt na mieszkanie, w którym zamieszkałam z dziećmi. Po śmierci mamy odziedziczyliśmy razem...

Jak opłacać ryczałt za wynajem mieszkania?

Jak rozliczyć podatek od najmu? Mieszkanie jest moje. Lokator wpłaca mi jednym przelewem 1000 zł. Kwota ta jest sumą czynszu administracyjnego (800 zł), który...

Dochód z najmu tylko dla jednego współwłaściciela

Mamy pytanie odnośnie najmu. Synowie po śmierci ojca odziedziczyli budynek, z którego po remoncie uzyskano 4 mieszkania. Nie dokonali podziału,...

Wydatki na budowę przed sprzedażą mieszkania ze spadku

Czy wydatki poniesione na budowę domu mieszkalnego przed sprzedażą odziedziczonego mieszkania można rozliczyć w PiT-39, czyli po sprzedaży mieszkania?

Prawidłowe wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe

Za kwotę 125 tys. zł dwa lata temu sprzedałem część domu otrzymanego w spadku po rodzicu. Złożyłem PIT-39. Przed upływem dwóch lat zakupiłem...

Sprzedaż mieszkania kupionego na rynku pierwotnym

Syn mój kupił w 2012 r. na rynku pierwotnym (deweloper) mieszkanie za kwotę 260 tys. zł. Teraz chce to mieszkanie sprzedać. Czy będzie musiał płacić...

Uniknięcie podwójnego podatku przy wspólnocie majątkowej

Razem z żoną chcemy rozpocząć budowę domu (mamy wspólność majątkową). Mój brat przekaże mi/nam działkę pod budowę domu. W jaki sposób to...

Podatek od zagranicznego odszkodowania za wypadek w pracy

Jestem zatrudniony na umowę o pracę w Holandii. Uległem w pracy wypadkowi. Pracodawca był ubezpieczony i jego ubezpieczyciel wypłacił mi...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »