Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powrót do Polski i rozliczenie dochodów zagranicznych

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-11-25

Od 6 lat nieprzerwanie mieszkam i pracuję w UK, płacę tam podatki, tam toczy się moje życie prywatne i służbowe. W Polsce spędzam jedynie urlop. Jestem kawalerem, mam w Polsce rodziców, nadal w domu rodzinnym jestem zameldowany. Posiadam konto bankowe w Polsce wraz z lokatami.  Moje pytanie dotyczy rozliczenia dochodów zagranicznych, bo noszę się z zamiarem powrotu do Polski i kupna mieszkania. Nie składałem dotychczas NIP-3 do urzędu skarbowego. Czy w mojej sytuacji podlegam obowiązkowi podatkowemu w Polsce z tytułu tak zwanego środka interesów życiowych? Czy moje paski z wypłat oraz wyciągi z banku w UK wystarczą, aby udowodnić, że zarobiłem te pieniądze w UK na kupno mieszkania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Powrót do Polski i rozliczenie dochodów zagranicznych

Obowiązek podatkowy osób mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z prawem polskim osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jak Pan zapewne wie, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Widać zatem, że sam brak pobytu nie wyłącza możliwości posiadania nieograniczonego obowiązku podatkowego w kraju, albowiem ośrodek interesów życiowych może istnieć w kraju, nawet jeśli się w roku podatkowym w kraju w ogóle nie przebywało. Pamiętać trzeba jednak, że ośrodek interesów życiowych to stan nie do końca obiektywny, w wielu przypadkach decydujące jest subiektywne, wewnętrzne przeświadczenie podatnika o sile jego związków z danym miejscem. Przedstawione zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. [Dz.U.2006.250.1840 ze zm.] w art. 4 stanowi, że określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która według prawa tego Państwa podlega tam opodatkowaniu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania i m.in. miejsce stałego pobytu, określenie to nie obejmuje osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko dlatego, że osiąga ona dochód lub zyski majątkowe ze źródeł w nim położonych.

Miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach a obowiązek podatkowy

Dopiero jeżeli stosowanie ww. zasady prowadzi do wnioski, że osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, wówczas jej status określa się zgodnie z następującymi zasadami:

 

a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Państwach, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);

b) jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, w którym zwykle przebywa;

c) jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obu Umawiających się Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, którego jest obywatelem;

d) jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Umawiających się Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną tę sprawę w drodze wzajemnego porozumienia.

Gdzie podlegają opodatkowaniu dochody za pracę najemną w Wielkiej Brytanii?

W Pana przypadku uznać należałoby, że miejscem zamieszkania jest UK.

 

Zatem zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. konwencji – dochody z pracy najemnej i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko tam, gdy praca jest tam wykonywana.

Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

Zatem uważam, że powinien Pan złożyć obecnie, przed powrotem, formularz ZAP-3, tj. zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem, w którym wskaże Pan zmianę adresu zamieszkania dla celów podatkowych. Należy nie pominąć daty zmiany miejsca zamieszkania, czyli momentu, w którym zmienił Pan rezydencję podatkową. Obecnie w formularzu ZAP-3 nie można wskazać daty historycznej zmiany miejsca zamieszkania, taką możliwość dawał poprzednio obowiązujący NIP-3, więc należy złożyć ZAP-3 wraz z pismem wyjaśniającym, kiedy zmienił Pan miejsce zamieszkania. Jeśli nie wskaże Pan historycznej daty zmiany miejsca zamieszkania, organ podatkowy może próbować opodatkować Pana dochody uzyskane za granicą do dnia złożenia ZAP-3 w Polsce. Następnie po powrocie do Polski, gdy zdecyduje się Pan z powrotem przenieść tu ośrodek interesów życiowych, złoży Pan kolejny ZAP-3, wskazując miejsce zamieszkania w Polsce.

Nabycie nieruchomości i wezwanie do wskazania źródła finansowania zakupu

Po złożeniu ZAP-3, jeśli nabędzie Pan nieruchomość i zostanie wezwany do wskazania źródła finansowania zakupu, przedstawienie rozliczeń podatkowych z Wielkiej Brytanii – jeśli dochody w nich wykazane pokryją Pana wydatki, powinno zakończyć sprawę.

 

Wykroczenie skarbowe polegające na braku zaktualizowaniu danych przed wyjazdem za granicę 

Na marginesie dodam, że miał Pan obowiązek zaktualizować dane, wyjeżdżając. Niezaktualizowanie danych stanowiło wykroczenie skarbowe albowiem zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym art. 81 § 1 pkt 1 – każdy, kto wbrew obowiązkowi nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych albo też podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Niemniej jednak, co do zasady, karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok, zatem na ogół po upływie roku można dokonać aktualizacji poprzez złożenie ZAP-3 bez jakichkolwiek konsekwencji karnoskarbowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »