Kategoria: Podatek VAT

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powrót do zwolnienia z podatku VAT

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-06-04

Wynajmuję nieruchomość na cele biurowe. W ubiegłym roku od czynszu za wynajem był odprowadzany VAT. Teraz firma chciałaby zrezygnować z tego podatku. W urzędzie skarbowym powiedziano mi, że chęć powrotu do zwolnienia z podatku VAT mogłam zgłosić tylko do 7 stycznia. Podobno muszę czekać rok, aby złożyć rezygnację z VAT*. Czy to prawda?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Niestety termin 7 stycznia uznawany jest przez organy podatkowe za ostateczny. Argumentacja opiera się na tym, iż skoro ustawa przewiduje, że podatnik VAT może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie z niego skorzystać, to zwolnienie obejmuje okres roczny, a nie – jak rozliczenie podatku – miesięczny.

 

Roczny charakter zwolnienia opisuje m.in. pismo z dnia 1 sierpnia 2011 r. Izby Skarbowej w Bydgoszczy [ITPP2/443-702c/11/AP]: „Prawo do ponownego korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przysługuje podatnikowi wyłącznie od początku danego roku podatkowego, nie zaś od dowolnego miesiąca w roku podatkowym”.

 

Powrót do zwolnienia wymaga złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego VAT-R, a to zaś na mocy art. 96 ust. 12 ustawy o VAT, gdy dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegają zmianie, należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Jeśli zmiana – a mamy tu roczny okres zwolnienia – następuje 31 grudnia 2013 roku, to w dniu 7 stycznia upływa termin na złożenie VAT-R.

 

Z powyższym wiąże się wiele wątpliwości, jak choćby sposób wyliczenia terminu 7 dni. Można argumentować, że zmiana następuje dopiero 1 stycznia, więc zgodnie z ogólną zasadą (jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło) nie należy liczyć dnia 1 stycznia, zatem termin upływa z końcem dnia 8 stycznia. Jednak organy podatkowe, jak Pani już wie, prezentują inne stanowisko.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Stanowisko to słusznie podważają zarówno przedstawiciele nauki, jak i (nie zawsze jednak) sądy. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. [I SA/Łd 1039/12] czytamy:

 

„Sąd podzielił argumenty Spółki, iż organ podatkowy błędnie wywodzi, że podatnik może powtórnie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego wyłącznie od początku danego roku. Skarżąca Spółka zasadnie podniosła, że wskazany przepis wyznacza najwcześniejszą datę, od której podatnik może skorzystać ze zwolnienia. Ów najwcześniejszy moment zawsze przypadnie na początek roku. Powyższe jest konsekwencją określonego w omawianym przepisie sposobu obliczania (wyznaczania) tego najwcześniejszego momentu. Od utraty bądź rezygnacji ze zwolnienia musi upłynąć minimum rok, przy czym termin roczny oblicza się od końca roku, w którym podatnik utracił bądź zrezygnował ze zwolnienia. Trafnie ilustruje to przykład (wskazany przez Spółkę w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa), iż podmiot, który zrezygnował ze zwolnienia w czerwcu 2010 r., może skorzystać ponownie ze zwolnienia najwcześniej od 1 stycznia 2012 r., tj. po roku, licząc od końca 2010 r. Skoro przepis art. 113 ust. 11 ustawy o VAT stanowi tylko o najwcześniejszym momencie, z nadejściem którego podatnik może powtórnie skorzystać ze zwolnienia i nie zakreśla żadnego maksymalnego terminu, to podatnik może skorzystać ze zwolnienia w najwcześniejszym przewidzianym w nim momencie (»…może, nie wcześniej niż po upływie roku…«) lub później, np. od 1 marca 2012 r. Odnosząc powyższe wskazanego powyżej przykładu, skoro podatnik może skorzystać ze zwolnienia już 1 stycznia 2012 r., to tym bardziej może to uczynić 1 marca 2012 r. Termin »rok« użyty w tym przepisie należy rozumieć jako rok kalendarzowy”. Gdyby tezę tę zastosować do Pani sprawy, można powrócić do zwolnienia podmiotowego w VAT z początkiem każdego miesiąca w roku podatkowym.

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 10.01.2014 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »