Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pożyczenie pieniędzy od znajomego a zgłoszenie do urzędu skarbowego

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-01-08 • Aktualizacja: 2021-05-21

Pożyczyłam pieniądze od znajomej osoby. Niestety nie zgłosiłam pożyczki do urzędu skarbowego i nie odprowadziłam podatku. Teraz już wiem, że powinnam zapłacić podatek od tej pożyczki. Jak wybrnąć z tej sytuacji? Co zrobić, żebym nie została ukarana za niezgłoszenie pożyczki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pożyczenie pieniędzy od znajomego a zgłoszenie do urzędu skarbowego

Obowiązek podatkowy przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega m.in. umowa pożyczki pieniędzy – wynika to z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2016.223 j.t. ze zm.).

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, co jest zasadą, ale również z chwilą każdorazowej wypłaty środków pieniężnych, jeżeli umowa pożyczki określa, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy oraz ewentualnie z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej – jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym na fakt jej dokonania.

Obowiązek podatkowy przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego ciąży na biorącym pożyczkę lub przechowawcy; podstawę opodatkowania stanowi tu kwota lub wartość pożyczki albo depozytu, a w przypadku umowy określającej, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy – kwota każdorazowej wypłaty środków pieniężnych; stawka podatku to 2%. Wzrasta ona jednak do 20%, jeżeli przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celnoskarbowej podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony.

Umowa pożyczki i zaległa deklaracja PCC-3

By uniknąć tej sankcyjnej stawki, dziesięciokrotnie wyższej niż normalna, należy złożyć zaległą deklarację PCC-3, zapłacić podatek wraz z odsetkami i jednocześnie ze złożeniem deklaracji, by uniknąć konsekwencji karnoskarbowych, złożyć tzw. czynny żal.

Wynika to z art. 16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2016.2137 j.t. ze zm.), który stanowi, że nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu, gdy (najpóźniej w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego) uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym.

Niezgłoszenie umowy pożyczki do urzędu skarbowego i złożenie czynnego żalu

Zawiadomienie, zwane czynnym żalem, powinno być złożone w opisanym przypadku na piśmie.

Zawiadomienie jest bezskuteczne i nie daje ochrony, jeżeli zostało złożone:

1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »