Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pożyczka zaciągnięta przez rodziców, a spłacana przez syna

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2017-06-19

Rodzice chcieliby mnie wspomóc finansowo w ten sposób, iż wzięliby na siebie pożyczkę w banku, a następnie ja bym spłacał raty tej pożyczki (ja nie figurowałbym w umowie). Jakie zobowiązania należy wypełnić (jeśli jakieś są konieczne) wobec urzędu skarbowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z pewnością to bardzo miłe ze strony Pana rodziców, że chcą Pana wspomóc materialnie. Nieraz zdarza się tak, że ktoś bierze kredyt na siebie, a pieniądze otrzymuje ktoś inny, kto sam nie mógłby otrzymać kredytu. Często ta osoba, która otrzymuje pieniądze, zobowiązuje się do spłacania tej pożyczki. Problemy, jakie są wtedy przedstawiane dotyczą z reguły zabezpieczenia interesów osoby pożyczającej od banku w razie niespłacania rat przez faktycznego dłużnika.

Pan jednak przedstawił inny problem. Z reguły taka cicha umowa nie jest nigdzie zgłaszana między stronami, a żaden urząd o niej nie wie. Dowiaduje się dopiero w sytuacji wystąpienia problemów ze spłacaniem, kiedy to poszkodowany próbuje przedsięwziąć jakieś kroki prawne w tej sprawie. Widzę, że chcą Państwo postąpić rzeczywiście de lege artis, to są tak naprawdę dwa wyjścia. Zawarcie między Panem a rodzicami umowy darowizny lub pożyczki.

Umowa darowizny została opisana w art. 888 i następnych Kodeksu cywilnego. Treścią tej umowy jest zobowiązanie się darczyńcy do świadczenia majątkowego na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Zgodnie z art. 893 Kodeksu cywilnego darczyńca może nałożyć na obdarowanego polecenie, czyli obowiązek określonego zachowania. Umowa ta powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, jednakże umowa w innej formie staje się ważna po spełnieniu świadczenia, czyli w Pana przypadku przekazaniu pieniędzy.

Dokonanie darowizny rodzi również pewne konsekwencje w sferze prawa podatkowego. Kwestie te zostały opisane w ustawie z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Z Państwa punktu widzenia najważniejszy jest art. 4a, gdzie opisane są warunki zwolnienia od podatku. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych itp. Jeśli wartość przedmiotu darowizny przekracza kwotę 9637 zł, wówczas należy spełnić określone warunki, aby móc skorzystać z tego zwolnienia. Po pierwsze, w ciągu 6 miesięcy należy dokonać zgłoszenia umowy w urzędzie skarbowym. Dodatkowo, w przypadku darowizny pieniężnej, przekazanie sumy powinno odbyć się w formie przekazu pocztowego lub przelewu na konto bankowe, aby można to było udokumentować. Przekazanie gotówką wówczas nie wchodzi w grę. Dotyczy to jednak wyłącznie darowizn powyżej kwoty 9637 zł. Aby mieć możliwość zwolnienia od podatku, taka darowizna powinna być dokonana raz w przeciągu 5 lat.  

Inną możliwością jest zawarcie między Panem a rodzicami umowy pożyczki na kwotę odpowiadającą zaciągniętej przez nich pożyczki. Umowa pożyczki została z kolei opisana również w kodeksie cywilnym, w art. 720 i następne kodeksu cywilnego. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę przenosi na własność osoby ją biorącej określoną sumę pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się ją zwrócić. Gdy wartość pożyczki przekracza tysiąc złotych, powinna być ona sporządzona w formie dokumentowej.

Co do zasady udzielenie pożyczki rodzi obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa ta jednak przy umowach pożyczki zawieranych między członkami rodziny (rodzice, dzieci) zawiera odesłanie do ustawy o podatku od spadków i darowizn. Opisuje to art. 9 pkt 10 lit. b i c ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podobnie jak przy darowiźnie, gdy umowa nie przekracza kwoty 9637 zł, nie trzeba tego zgłaszać do urzędu skarbowego. Jeśli zaś przekracza, wówczas w terminie 14 dni należy ją zgłosić do urzędu skarbowego. Trzeba również przedstawić dokument umowy pożyczki oraz potwierdzenie dokonania przelewu lub przekazu pocztowego (tu również czyste przekazanie gotówki nie wchodzi w grę).

Jeśli chcą więc Państwo mieć pewność, że wszystkie formalności prawne zostaną dopełnione, a urząd skarbowy nie podejmie kroków w Państwa sprawie, powinni Państwo zdecydować się na którąś z tych opcji. Obie są stosunkowo proste i nie wymagają wypełnienia zbyt wielu formalności. Umowa pożyczki między Panem a Pana rodzicami stanowić dla nich będzie większą gwarancję, iż zostaną im zwrócone pieniądze, które Panu przekażą. Do Państwa należy decyzja, którą z tych możliwości Państwo wybiorą i jak dalej postąpią. Wiele osób po prostu nigdzie tego nie zgłasza, jednak zawsze istnieje możliwość, że urząd skarbowy poweźmie wiadomość o tym, że dysponuje Pan większą sumą pieniędzy, i wówczas będzie Pan musiał zapłacić podatek. W związku z tym niewątpliwie bezpieczniej byłoby, aby Państwo zawarli którąś z tych umów i potem ją zgłosili.

Mam nadzieję, że odpowiedziałam w sposób dla Pana satysfakcjonujący na Pana pytanie i Pana wątpliwości zostały rozwiane. W razie jednak dodatkowych pytań związanych z tą sprawą lub wątpliwości, zapraszam do zadawania pytań.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »