Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pożyczka pieniężna dla córki mieszkającej za granicą

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-08-28

Nasza córka i jej mąż mieszkają w Niemczech. Nie są zameldowani w Polsce, ale mają podwójne obywatelstwo – polskie i niemieckie. Chcą kupić mieszkanie w Niemczech. Chcielibyśmy pożyczyć im pieniądze. Czy taka pożyczka podlega opodatkowaniu w Polsce? Jaka jest maksymalna kwota pożyczki? Jakich formalności musimy dopełnić w Polsce, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję pani mecenas Kindze za udzielenie wyczerpujących informacji.
Halina
Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC – Dz.U.2010.101.649 j.t.), a dokładniej na mocy art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b podatkowi podlega czynność cywilnoprawna umowy pożyczki pieniędzy.

Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z nieistotnymi w niniejszej sprawie wyjątkami, jeżeli ich przedmiotem są:

1) rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zatem – jeśli córka i jej mąż nie zamieszkują w Polsce – zgodnie z powyższym, pożyczka dla córki w Polsce podlega opodatkowaniu PCC, gdy pieniądze znajdują się w momencie udzielenia pożyczki w Polsce.

Podobnie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 września 2010 r. (sygnatura: III SA/Po 169/10) czytamy, że „Umowa pożyczki zawarta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej podlega opodatkowaniu w Polsce, jeżeli przedmiotem umowy pożyczki są pieniądze lub rzeczy, które w chwili zawarcia umowy znajdowały się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Analogicznie również wypowiada się w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (wyrok z dnia 11 grudnia 2007 r., I SA/Gl 646/07): „Skoro z przepisu art. 720 K.c. wynika, iż przedmiotem umowy pożyczki mogą być pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku, to w świetle art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa pożyczki podlega podatkowi, jeżeli w dacie zawarcia jej przedmiot (np. pieniądze) znajdował się w Polsce. Ani wydanie przedmiotu pożyczki, ani prawo dochodzenia jego wydania nie zmienia konsensualnego charakteru czynności. Umowa pożyczki jest ważna i podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych niezależnie od wydania pieniędzy. Obowiązek uiszczenia należnego od takiej umowy podatku powstaje z mocy samego prawa już z chwilą zawarcia umowy”.

Obowiązek podatkowy ciąży na biorącym pożyczkę, podstawę opodatkowania stanowi kwota pożyczki, a stawka podatku wynosi 2%. Nie ma tu ograniczenia kwotowego.

Proszę jednak pamiętać, że zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. b zwalnia się od podatku pożyczki udzielane w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a (czyli między rodzicami a córką, ale zięcia już zwolnienie to nie obejmuje) ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768), w wysokości przekraczającej kwotę 9637 zł pod warunkiem:

– złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,

– udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Zięć skorzysta ze zwolnienia z art. 9 pkt 10 lit. c, które zwalnia od podatku pożyczki w formie pieniężnej udzielane na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej (to tu właśnie kwalifikuje się zięć) do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu – na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn, czyli do kwoty 9637 zł.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Eksport usług przy rozliczaniu się w formie karty podatkowej

Prowadzę małą firmę usługową, rozliczam się w formie karty podatkowej. Czy mogę dokonywać eksportu usług do Niemiec, ale wykonując je w Polsce?...

Czy można kupić nieruchomość na firmę, gdy małżonek nie wyraża zgody?

Prowadzę działalność gospodarczą i zamierzam kupić nieruchomość (mieszkanie) na firmę za środki, które mam z tego tytułu. Moja małżonka nie...

Duże urzędy skarbowe

Mam pytanie odnośnie dużych urzędów skarbowych. Co trzeba spełnić, żeby należeć do dużego urzędu skarbowego, nie biorąc pod uwagę zagranicznego...

Czy zasilenie konta spółki cywilnej podlega PCC?

Jestem wspólnikiem spółki cywilnej. Spółka nabyła samochód. Przed zakupem auta zasiliłem konto firmy kwotą 70 tys. zł, ponieważ w dniu płatności...

Zgłoszenie pożyczki do urzędu skarbowego

Czy udzieloną pożyczkę rodziców dla jednego z synów należy wykazać na formularzu SD-Z2 składanym do urzędu skarbowego w związku...

Przekazanie samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne

Za miesiąc czeka nas wykup z leasingu samochodu osobowego z kratką. Leasing zawarty na spółkę cywilną (dwóch wspólników – udziały 50%),...

Najem jako działalność gospodarcza a podatki

Kupiłam dom nad morzem i chciałabym wynajmować go na lato. Czy jest możliwość zarejestrowania tego najmu jako działalność gospodarcza? Jaki podatek...

Umowa o dzieło poza zakresem prowadzonej działalności

Proszę o podanie podstawy prawnej do sytuacji, w której osoba prowadząca działalność gospodarczą podpisała umowę o dzieło na wykonanie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »