Kategoria: Podwójne opodatkowanie

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawidłowe rozliczenie podatku z zarobków w Holandii wraz z czynnym żalem

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-08-06

W latach 2012, 2013, 2014 i 2015 pracowałam sezonowo w Holandii. W 2012 były to 3 miesiące, w 2013 – 8 miesięcy, w 2014 – 7 miesięcy i w 2015 – 11 miesięcy. Jedynie w 2012 pracowałam również na terenie Polski. Ze wszystkich tych lat z podatku rozliczyłam się w Holandii. Natomiast w polskich PIT-ach nie wykazałam dochodów zagranicznych. Pod koniec 2017 r. dostałam wezwanie do urzędu skarbowego w celu złożenia wyjaśnień dotyczących jedynie 2012 r. Nie mogłam się stawić i nie skontaktowałam się z urzędem. Od 2015 r. posiadałam zameldowanie w Holandii. Jak mam naprawić tę sytuację, gdyż wynikła ona z mojej niewiedzy? Za które z tych lat byłam zobowiązana do przedstawienia dochodów?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, że kwestia kraju, w którym należy złożyć zeznanie podatkowe, uzależniona jest od rezydencji podatkowej. Tam, gdzie podatnik ma rezydencję podatkową, tam należy rozliczyć podatek, nawet jeżeli dochód z pracy jest osiągany w dwóch różnych państwach. Kwestie rezydencji regulują przepisy podatkowe. Polskim rezydentem podatkowym jest osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, co oznacza osobę, która:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W roku 2012 przebywała Pani na terenie Polski dłużej niż 183 dni w roku (praca w Holandii tylko przez ok. 90 dni), dlatego też organ podatkowy uznał, że Pani rezydencja podatkowa znajduje się na terenie Polski. Polski rezydent podatkowy osiągający dochody z pracy za granicą oraz w kraju, co do zasady, musi wszystkie swoje zarobki (uzyskiwane w Polsce i poza jej granicami) rozliczyć w Polsce, zgodnie z polskimi zasadami prawa.

To oznacza, że skoro w 2012 r. osiągała Pani dochody w Polsce i w Holandii, to deklarację podatkową należało złożyć podwójnie. Po pierwsze, należało z dochodu rozliczyć się w Holandii, ponieważ tam praca była wykonywana, po drugie – z całości uzyskanego dochodu (praca w Polsce i Holandii) trzeba było również rozliczyć się w Polsce, ponieważ tu znajdowała się Pani rezydencja podatkowa. W celu jednak uniknięcia zapłacenia podwójnego podatku od tego samego przychodu sięgnąć należy do polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z dnia 13 lutego 2002 r.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wynagrodzenia pochodzące z Holandii rozlicza się w Polsce w oparciu o tzw. zasadę proporcjonalnego odliczenia. W konsekwencji polski rezydent podatkowy obniża podatek obliczony w Polsce od całości swoich wynagrodzeń o kwotę podatku zapłaconego w Holandii. Odliczenie podatku zagranicznego nie jest jednak pełne, lecz jedynie proporcjonalne do kwot zarobionych w Polsce i w Holandii.

W stosunku do opodatkowania świadczeń z Holandii z umowy o pracę obowiązuje zasada proporcjonalnego odliczenia. Oznacza ona, że zarobki uzyskiwane w Holandii muszą zostać doliczone do krajowych zarobków podatnika i opodatkowane w Polsce.

Przykład

Polak z pracy w Holandii uzyskał dochód 30 000 zł. Od tego zapłacił w Holandii podatek 4000 zł. W tym samym roku pracował w Polsce i zarobił 10 000 zł.

Podatek od sumy dochodów – 40 000 x 18% = 6644 zł

Zagraniczny podatek do odliczenia (wartość proporcjonalna) – 30 000/40 000 x 4000 = 3000 zł

Podatek do zapłaty w Polsce 6644 – 3000 = 3644 zł.

Podatnik powinien dokonać rozliczenia podatku w kraju poprzez złożenie formularza PIT-36 wraz z załącznikiem PIT-Z/G w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W Pani przypadku termin na złożenie powyższego zeznania upłynął 30.04.2013 r.

W celu naprawienia sytuacji należy obliczyć i wpłacić zaległy podatek (o ile w ogóle wystąpi), wraz z odsetkami za zwłokę oraz złożyć zaległy PIT-36 wraz z załącznikiem. Dodatkowo w celu uniknięcia odpowiedzialności na gruncie Kodeksu karnego skarbowego należy złożyć czynny żal do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli w wyniku obliczenia stwierdzi Pani, że podatek nie wystąpi, należy wyłącznie złożyć zeznanie PIT-36 wraz z załącznikiem oraz czynny żal.

Czynny żal to odręcznie napisany dokument, w którym oświadcza Pani, że nie wiedziała, że musi rozliczyć podatek w Polsce i w związku z tym prosi o niekaranie na gruncie Kodeksu karnego skarbowego.

Na marginesie dodam tylko, że zobowiązanie z tytułu niezapłaconego podatku za 2012 r. przedawni się z dniem 1 stycznia 2019 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »