Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do odliczenia podatku VAT

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-09-30

Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie mechaniki samochodowej. Planujemy rozpocząć budowę warsztatu samochodowego na działce, którą kupiłam przed ślubem. Działka nie została jeszcze przekształcona na działkę pod cele inwestycyjne. Wniosek o takie przekształcenie zostanie dopiero złożony. Mamy pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym garażowo-magazynowym w zabudowie zagrodowej. Czy w takiej sytuacji, gdy mąż będzie brał faktury na swoją firmę (czynny podatnik VAT), będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadą jest, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przypadku Pani męża nie jest inaczej, liczy się istnienie związku między zakupami a czynnościami opodatkowanymi. Oczywiście treść pozwolenia na budowę komplikuje sprawę, bowiem jeśli budynek w części będzie użytkowany do celów osobistych, w tej części nie można odliczyć VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 7b ustawy o VAT w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Sam jednak fakt, że treść pozwolenia na budowę dotyczy budynku mieszkalnego, nie pozbawia prawa do odliczenia. W literaturze wskazuje się, że nawet wybudowanie jako samowoli budowlanej obiektu, który służy w pełni do wykonywania czynności opodatkowanych, umożliwia odliczenie podatku naliczonego.

Jak wskazuje A. Bartosiewicz:

„Jestem sobie w stanie wyobrazić, że wybudowany obiekt – mimo iż postawiony w ramach samowoli budowlanej – będzie służył prowadzeniu działalności gospodarczej (opodatkowanej). Wówczas zachowany byłby związek (podatku naliczonego poniesionego przy jego budowie) ze sprzedażą opodatkowaną, który to związek uzasadniałby możliwość odliczenia podatku naliczonego. W tym stanie rzeczy podatnik będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących wybudowaniu tego budynku” (Vademecum Doradcy Podatkowego, 77713).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »