Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do opodatkowania najmu ryczałtem

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-09-24

Żona i ja użyczyliśmy córce nieruchomość. Córka wynajęła tę nieruchomość pod działalność usługowo-handlową. Córka wybrała opodatkowanie w formie ryczałtu (8,5%). Ktoś nam powiedział, że taki najem powinno się rozliczać w ramach działalności gospodarczej. Podobno trzeba odprowadzać podatek w wysokości 18%. Czy to prawda? Trzeba założyć działalność, płacić składki ZUS i podatek 18%? A może jednak córka ma prawo do opodatkowania najmu ryczałtem?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Mogą Państwo być spokojni, przyjęty przez córkę sposób rozliczania podatku zryczałtowanego jest prawidłowy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) przychody podlegające opodatkowaniu ustawodawca podzielił na źródła, z tym że nie jest to podział według zdarzeń na „wyłączność”, tj. np. przychód z najmu może być przychodem tak z pozarolniczej działalności gospodarczej, jak i ze źródła z art. 10 ust. 1 pkt 6 „najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą”.

Jak opodatkować dochód/ przychód z najmu prowadzonego poza działalnością, czy najem prowadzić w działalności, czy poza nią, to tylko i wyłącznie wybory podatnika. Zgodnie z art. 9 ust. 6 ww. ustawy dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 (tj. właśnie najem poza działalnością czy też inaczej najem prywatny), są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Tym samym miała córka prawo do wyboru opodatkowania ryczałtem.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) w art. 6 ust. 1a czytamy, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy stawka podatku wynosi 8,5% przychodów bez względu na to, czy przychód osiąga się na nieruchomościach mieszkalnych czy użytkowych.

Podobnie wskazuje w interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie [sygnatura: IPPB1/415-149/12-4/MS]:

„Wynajmowanie lokalu usługowego nie musi odbywać się w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód uzyskany z tego wynajmu może stanowić przychód ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. Przychody z najmu lokalu usługowego podatnik może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, skoro umowy te nie będą zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości

Moje pytanie dotyczy podatku ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości. Wiem, że będę musiał ją sprzedać przed upływem 5 lat i wtedy zapłacę...

Jak rozliczyć wynajem mieszkania?

Jak rozliczyć wynajem mieszkania? Wynajmujący to osoba prywatna, najemca również. Zgodnie z umową najmu najemca będzie zobowiązany tylko pokrywać...

Sprzedaż na Allegro bez płacenia podatku

Mieszkam z mamą, która nie ma stałej pracy, więc nasza sytuacja finansowa jest niezbyt dobra. Ja jestem studentką. Chciałam trochę zarobić, więc 1,5...

Jak wyliczyć dochód z ryczałtu?

Proszę o pomoc w wyliczeniu dochodu z ryczałtu za rok 2012. W załączeniu PIT-28 z przychodem i składkami. Zryczałtowany podatek...

Sprzedaż mieszkania z hipoteką przed upływem 5 lat od zakupu

Kupiliśmy mieszkanie – częściowo ze środków własnych, częściowo na kredyt hipoteczny pod zastaw tego mieszkania. Chcielibyśmy teraz je sprzedać, ale...

Czy muszę zapłacić 19% podatku?

W 2007 r. wykupiłem mieszkanie lokatorskie od spółdzielni (przekształcone na własnościowe za przysłowiową złotówkę). W 2008 r. sprzedałem tę...

Sprzedaż mieszkania przy rozdzielności majątkowej małżonków

Z żoną mamy rozdzielność majątkową zawartą przed ślubem. Rok temu podarowałem żonie moje mieszkanie, później zaczęliśmy budowę domu. Obecnie, aby go...

Utrata prawa do ryczałtu ewidencjonowanego

Prowadzę działalność gospodarczą i dotychczas rozliczałem się w formie ryczałtu od przychodów. Po kontroli urzędu skarbowego okazało się, że...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »