Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do opodatkowania najmu ryczałtem

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-09-24

Żona i ja użyczyliśmy córce nieruchomość. Córka wynajęła tę nieruchomość pod działalność usługowo-handlową. Córka wybrała opodatkowanie w formie ryczałtu (8,5%). Ktoś nam powiedział, że taki najem powinno się rozliczać w ramach działalności gospodarczej. Podobno trzeba odprowadzać podatek w wysokości 18%. Czy to prawda? Trzeba założyć działalność, płacić składki ZUS i podatek 18%? A może jednak córka ma prawo do opodatkowania najmu ryczałtem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mogą Państwo być spokojni, przyjęty przez córkę sposób rozliczania podatku zryczałtowanego jest prawidłowy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) przychody podlegające opodatkowaniu ustawodawca podzielił na źródła, z tym że nie jest to podział według zdarzeń na „wyłączność”, tj. np. przychód z najmu może być przychodem tak z pozarolniczej działalności gospodarczej, jak i ze źródła z art. 10 ust. 1 pkt 6 „najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą”.

Jak opodatkować dochód/ przychód z najmu prowadzonego poza działalnością, czy najem prowadzić w działalności, czy poza nią, to tylko i wyłącznie wybory podatnika. Zgodnie z art. 9 ust. 6 ww. ustawy dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 (tj. właśnie najem poza działalnością czy też inaczej najem prywatny), są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Tym samym miała córka prawo do wyboru opodatkowania ryczałtem.

W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) w art. 6 ust. 1a czytamy, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy stawka podatku wynosi 8,5% przychodów bez względu na to, czy przychód osiąga się na nieruchomościach mieszkalnych czy użytkowych.

Podobnie wskazuje w interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie [sygnatura: IPPB1/415-149/12-4/MS]:

„Wynajmowanie lokalu usługowego nie musi odbywać się w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód uzyskany z tego wynajmu może stanowić przychód ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. Przychody z najmu lokalu usługowego podatnik może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, skoro umowy te nie będą zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »