Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z identyfikacją źródła przychodów

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-02-01

Mam problem z identyfikacją źródła przychodów i tym samym z ustaleniem obowiązków podatkowych. Tancerka–artystka, będąca „wolnym strzelcem”, podpisuje kontrakty z zagranicznymi teatrami, agencjami w Europie – niewykluczone, że taki kontrakt będzie również podpisany z polskimi podmiotami.

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. art. 10 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt 9, źródłami przychodów są m.in.

2) działalność wykonywana osobiście;

3) pozarolnicza działalność gospodarcza;

9) inne źródła.

W teorii przychody z opisanej przez Panią aktywności będą kwalifikować się do jednego z wyżej wymienionych źródeł w zależności od szczegółów stanu faktycznego, jaki może mieć miejsce.

Na mocy art. 3 ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Ustawodawca wyjaśnia, że za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (wystarczy, ze spełnia jeden z tych warunków). Natomiast te osoby fizyczne, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zasadą jednak jest jak Pani widzi, że niezależnie od tego czy przychód zakwalifikujemy do źródła działalność wykonywana osobiście czy do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, czy też jako dochód z innego źródła – przychód taki podlega opodatkowaniu w Polsce, jeśli przepisy szczególne lub umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, która będzie miała w określonym przypadku zastosowanie, nie stanowi inaczej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W takim jak Pani przypadku, czyli, tam gdzie zachodzi wątpliwość co do źródła przychodu, organy podatkowe w pierwszej kolejności sprawdzają, czy nie wypełnia Pani swymi działaniami definicji działalności gospodarczej, tj. czy taka działalność usługowa jest prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, a z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 ustawy o PIT. Zakładając, że świadczyć będzie Pani usługi poza działalnością gospodarczą i nie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności, to będziemy mieć do czynienia, w mojej ocenie, nie z innymi źródłami, nie z działalnością gospodarczą, a z tzw. działalnością wykonywaną osobiście.

Zgodnie z artykułem 13 za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się tak przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej jak i ew. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 9).

W mojej zatem ocenie tancerka winna rozliczać swoje dochody na terytorium Polski, czyli w miejscu zamieszkania, ze źródła działalność wykonywana osobiście, jeśli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, która do danego konkretnego przychodu mieć będzie zastosowanie, nie zmienia tej zasady.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Dług w spadku w postaci niezapłaconego podatku

Trzy lata temu zmarł mój ojciec, który zostawił nam w spadku dług w postaci niezapłaconego podatku od sprzedanego przez niego mieszkania....

Wystawienie paragonu z opóźnieniem

Przyjęłam w zeszłym miesiącu zamówienie i otrzymałam zapłatę na konto za usługę, którą będą wykonywać dopiero w tym miesiącu. Nie...

Sprzedaż tras narciarskich a PCC

Przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), aktywny vatowiec, zamierza kupić na potrzeby tej działalności nieruchomość gruntową...

Konsekwencje wprowadzenie kasy fiskalnej z opóźnieniem

Prowadzę firmą oferującą usługi. Wystawiam faktury VAT. Większość moich klientów to firmy. Gdy wykonuję usługi dla osób fizycznych nieprowadzących...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »