Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Problem z wyrejestrowaniem kasy fiskalnej

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-10-22 • Aktualizacja: 2021-05-15

W 2012 r. kasa fiskalna została wyrejestrowana w US (nie odbierałem jednak listów, bo byłem za granicą. Sporadycznie więc kontynuowałem jej używanie (rachunki). Teraz chcę wyrejestrować działalność i nie wiem, co robić z kasą. Czy czekają mnie jakieś mandaty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem z wyrejestrowaniem kasy fiskalnej

Wyrejestrowanie kasy fiskalnej

Wszelkie kwestie związane z wyrejestrowaniem kasy fiskalnej reguluje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. W tym zakresie trzeba zwrócić uwagę na treść § 15 tego rozporządzenia, które stanowi, że „w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

1) wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);

2) składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3) składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;

4) dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego”.

Odczyt, o którym mowa, powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego, w związku z likwidacją działalności gospodarczej. Raport stanowi załącznik do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Jak zatem widać, wyrejestrowanie kasy fiskalnej odbywa się wyłącznie na wniosek podatnika. Urząd skarbowy nie może wyrejestrować kasy fiskalnej z urzędu (potwierdziłem tę informację na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej).

Wniosek o wyrejestrowanie i dokonanie odczytu kasy fiskalnej

Ponadto po wyrejestrowaniu kasy nie ma technicznej możliwości prowadzenia przy jej pomocy sprzedaży, ponieważ serwisant dokonuje odczytu pamięci kasy, którą następnie zamyka.

Powinien Pan zatem dokładnie ustalić z urzędem skarbowym, o jakim wyrejestrowaniu jest mowa, bowiem przepis wyraźnie wskazuje, że wyrejestrować można wyłącznie na wniosek podatnika. Prawo nie przewiduje, aby wyrejestrowanie miało miejsce z urzędu.

Dodatkowo wspomniany § 15 rozporządzenia wskazuje, że wniosek o złożenie wyrejestrowania musi zostać włożony w ciągu 7 dni od zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym czyli od ostatniej sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie. Może zatem się okazać, że nie naruszył Pan tego obowiązku i nie grożą Panu żadne sankcje.

W przypadku jednak, gdyby ten termin nie został zachowany, należy jak najszybciej wysłać do US wniosek o wyrejestrowanie kasy i dokonanie odczytu oraz dołączyć czynny żal, który pozwoli Panu na uniknięcie odpowiedzialności karno-skarbowej.

Naruszenie obowiązków związanych z kasą fiskalną

Co do zasady bowiem naruszenie obowiązków związanych z kasą fiskalną stanowi wykroczenie skarbowe. Zgodnie bowiem z treścią art. 53 § 21 Kodeksu karnego skarbowego „księgami są:

1) księgi rachunkowe;

2) podatkowa księga przychodów i rozchodów;

3) ewidencja;

4) rejestr;

5) inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej”.

 

Jak natomiast stanowi art. 61 kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

 

W przypadku jednak, gdy złoży Pan czynny żal wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie kasy w terminie, powyższej odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe można uniknąć. Tak wynika z treści art. 16.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »