Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przekazanie udziałów w nieruchomości na podstawie umowy dożywocia a podatki

Autor: Marcin Sądej

Niedawno zmarł mój mąż. Spadek po nim przyjęłam ja i nasza córka (lat 17), natomiast nasz syn spadek odrzucił. Mąż był współwłaścicielem 1/3 gospodarstwa rolnego, w tym działki siedliskowej. Pozostałe udziały posiada matka zmarłego (teściowa) oraz jego brat, który jest niepełnosprawny i ubezwłasnowolniony, a opiekę prawną sprawuje nad nim teściowa. Zamiarem teściowej jest przepisanie na mnie i na moją córkę działki siedliskowej w formie umowy dożywocia. Bowiem na tej działce stoją dwa domy: w jednym mieszkam ja z dziećmi, a w drugim ona z niepełnosprawnym synem. Jej dom ma być objęty dożywociem. Oprócz tego jest jeszcze ok. 1,5 ha ziemi rolnej. Jakie podatki będziemy musieli zapłacić przy tym przepisaniu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekazanie udziałów w nieruchomości na podstawie umowy dożywocia a podatki

Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie

Z przedstawionego przez Panią opisu sprawy wynika, że ma Pani otrzymać część nieruchomości na podstawie umowy dożywocia.

Zgodnie z art. 908 Kodeksu cywilnego (K.c.) – jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości (czyli również na skutek zniesienia współwłasności) nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie następuje z jednoczesnym obciążeniem nieruchomości prawem dożywocia.

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy umowie dożywocia

Umowa dożywocia jest czynnością prawną podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy – obowiązek podatkowy przy umowie dożywocia spoczywa na nabywcy nieruchomości, czyli w tym przypadku na Pani.

Natomiast art. 7 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 2% od wartości nieruchomości. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli czynność jest dokonywana przed notariuszem w formie aktu notarialnego, a taka forma jest wymagana przy umowie dożywocia, to podatek PCC pobiera i wpłaca do urzędu skarbowego notariusz. Również notariusz powiadamia urząd skarbowy, co oznacza, że nie będzie Pani musiała składać żadnych deklaracji do US z tego tytułu. Całość pozostaje po stronie notariusza.

Natomiast teściowa, przekazując Pani swoją część nieruchomości w drodze umowy dożywocia, nie zapłaci podatku. Jak bowiem wskazuje uchwała NSA z 17 listopada 2014 r., sygn. akt II FPS 4/14, umowa dożywocia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Podsumowując: w przypadku zawarcia z teściową umowy dożywocia musi się Pani liczyć z 2% podatkiem PCC od wartości otrzymanej nieruchomości. Niestety, nie ma w tym przypadku żadnych zwolnień podatkowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info