Przekazanie udziału w mieszkaniu po zmarłej bratu a podatek od darowizny

Autor: Aleksander Słysz

Mama zmarła w 2014 r. i przekazała swoją część udziału w mieszkaniu (3/4) mojemu bratu, który chce ten udział przekazać mnie w formie darowizny. Procentowy udział spadkobierców został ustalony orzeczeniem sądu w 2016 r. Czy brat lub ja zapłacimy podatek od darowizny i od kiedy liczy się 5-letni okres na sprzedaż mieszkania bez płacenia podatku za sprzedaż? Nadmieniam, że pozostała 1/4 udziału jest po naszym ojcu, który zmarł w 2006 roku (jest tu 5 spadkobierców, w tym ja i brat).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekazanie udziału w mieszkaniu po zmarłej bratu a podatek od darowizny

Nabycie udziału w mieszkaniu poprzez dziedziczenie

Nabycie mieszkania (udziałów) poprzez dziedziczenia ma miejsce w momencie śmierci spadkodawcy bowiem spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku tj. właśnie z chwilą śmierci spadkodawcy. Co do zasady odpłatne zbycie przed upływem pięciu lat od końca roku w którym dokonano nabycia powoduje powstanie przychodu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku, darowizna nie jest zatem odpłatnym zbyciem. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn stanowi, że podatkowi od spadków i darowizn, podlega m.in. nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Darowizna między rodzeństwem a podatek od spadków i darowizn

Niemniej jednak ustawodawca zwalnia od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli co do zasady – w przypadku darowizny innej niż pieniężna – zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–5, 7 i 8 oraz ust. 2 ww. ustawy, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadku nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

Darowizna odziedziczonego udziału w mieszkaniu na rzecz siostry

Reasumując, od darowizny odziedziczonego udziału brat–darczyńca nie płaci podatku dochodowego, gdyż nie jest to odpłatne zbycie, a Pani jako nabywca w drodze darowizny jest podatnikiem, ale korzysta ze zwolnienia z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli swoje udziały będzie Pani chciała sprzedać „bez podatku dochodowego”, to będzie to możliwe po upływie pięciu lat od końca roku, w którym brat dokona na Pani rzecz darowizny.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »