Kategoria: Podatek od spadków i darowizn

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie darowizny na rzecz córki będącej w związku małżeńskim

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-07-21

Jestem mężatką. Moi rodzice chcą zakupić działkę i przekazać mi ją w darowiźnie – ale tylko mi, nie mężowi. Czy jest jakieś ograniczenie czasowe od momentu zakupu działki do przekazania mi jej w formie darowizny? Czy jest inny sposób, by nieruchomość stała się moją wyłączną własnością, np. przekazanie mi pieniędzy na jej zakup? O czym powinniśmy jeszcze pamiętać przy tych transakcjach?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Pyta Pani, przedstawiając stan faktyczny, czy jest jakieś ograniczenie czasowe od momentu zakupu działki przez rodziców do momentu przekazania w darowiźnie.

Odpowiedź brzmi: nie, nie ma takiego ograniczenia ani w prawie podatkowym, ani w prawie cywilnym; rodzice mogą darować Pani nabytą nieruchomość w dowolnym momencie po jej nabyciu. Nie pojawią się również po ich stronie jakiekolwiek konsekwencje podatkowe. Nie powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie występuje tu odpłatne zbycie (darowizna ma charakter nieodpłatny).

Oczywiście Pani może nabyć działkę do swego majątku odrębnego za pieniądze darowane od rodziców, co przedstawia Pani jako alternatywny scenariusz. Ważne tu jest, by w akcie zaznaczono, że płaci Pani pieniędzmi z majątku osobistego i nabywa nieruchomość do majątku osobistego. Należy jednak pamiętać w tym przypadku o złożeniu zgłoszenia SD-Z2 w urzędzie skarbowym oraz udokumentowaniu otrzymania pieniędzy dowodem przekazania na rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym – bowiem pozwoli to Pani skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Termin na zgłoszenie to 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku darowizny obowiązek podatkowy powstaje chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń. Gdy zatem pieniądze przyjdą przelewem (i darowizna pieniędzy nie będzie miała formy aktu notarialnego), od daty jego zaksięgowania ma Pani 6 miesięcy na złożenie druku SD-Z2.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Środki pieniężne jako darowizna

Nasz syn od lat mieszka w Australii, ma tamtejsze obywatelstwo. Chcemy przekazać mu środki pieniężne jako darowiznę. Czy musimy to gdzieś...

Data otrzymania darowizny a obowiązek podatkowy

W sierpniu zeszłego roku rodzice przelali na konto dewelopera połowę kwoty na zakup mieszkania dla mnie – przelew opisany moim nazwiskiem. Termin na...

Czy mogę skorzystać ze zwolnienia z podatku od darowizny?

Jestem obywatelką Francji, gdzie mieszkam od kilkudziesięciu lat. Jednakże mam również polski dowód osobisty i rachunek bankowy w Polsce. Chcę kupić...

Podatek po podziale majątku dorobkowego

Mamy z żoną intercyzę, a teraz planujemy rozwód. Chcielibyśmy podzielić się majątkiem jeszcze przed rozwodem. Mamy mieszkanie na kredyt, kilka...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »