Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przekazanie darowizny na rzecz córki będącej w związku małżeńskim

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-07-21 • Aktualizacja: 2022-01-07

Jestem mężatką. Moi rodzice chcą zakupić działkę i przekazać mi ją w darowiźnie – ale tylko mi, nie mężowi. Czy jest jakieś ograniczenie czasowe od momentu zakupu działki do przekazania mi jej w formie darowizny? Czy jest inny sposób, by nieruchomość stała się moją wyłączną własnością, np. przekazanie mi pieniędzy na jej zakup? O czym powinniśmy jeszcze pamiętać przy tych transakcjach?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekazanie darowizny na rzecz córki będącej w związku małżeńskim

Darowizna nieruchomości dla zamężnej córki

Pyta Pani, przedstawiając stan faktyczny, czy jest jakieś ograniczenie czasowe od momentu zakupu działki przez rodziców do momentu przekazania w darowiźnie.

Odpowiedź brzmi: nie, nie ma takiego ograniczenia ani w prawie podatkowym, ani w prawie cywilnym; rodzice mogą darować Pani nabytą nieruchomość w dowolnym momencie po jej nabyciu. Nie pojawią się również po ich stronie jakiekolwiek konsekwencje podatkowe. Nie powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie występuje tu odpłatne zbycie (darowizna ma charakter nieodpłatny).

Nabycie nieruchomości do majątku osobistego

Oczywiście Pani może nabyć działkę do swego majątku odrębnego za pieniądze darowane od rodziców, co przedstawia Pani jako alternatywny scenariusz. Ważne tu jest, by w akcie zaznaczono, że płaci Pani pieniędzmi z majątku osobistego i nabywa nieruchomość do majątku osobistego. Należy jednak pamiętać w tym przypadku o złożeniu zgłoszenia SD-Z2 w urzędzie skarbowym oraz udokumentowaniu otrzymania pieniędzy dowodem przekazania na rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym – bowiem pozwoli to Pani skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego

Termin na zgłoszenie to 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku darowizny obowiązek podatkowy powstaje chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń. Gdy zatem pieniądze przyjdą przelewem (i darowizna pieniędzy nie będzie miała formy aktu notarialnego), od daty jego zaksięgowania ma Pani 6 miesięcy na złożenie druku SD-Z2.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »