Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie pieniędzy za darowiznę

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-08-01

Chcę moje mieszkanie przekazać mojemu bratu darowizną, aby nie musiał płacić podatku. Potrzebuję jednak gotówki na zakup nowego mieszkania. Ustaliliśmy, że brat przekaże mi gotówkę w wysokości równowartości mieszkania (zgodnie z danymi z aktu notarialnego). Czy taka operacja jest całkowicie zgodna z przepisami? Czy takie transakcje podlegaj jakimś opłatom? Czy urząd skarbowy nie dopatrzy się jakiejś nieprawidłowości?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Natomiast przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Oceniając każdą czynność przez Pana opisaną jako darowiznę, odrębnie oczywiście, należałoby napisać, że nic nie stoi na przeszkodzie, by każdą z nich uznać za darowiznę właśnie. To pozwoliłoby każdej z nich korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn (przy zachowaniu odpowiednich warunków opisanych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn). Niemniej jednak, oceniając opisane czynności wspólnie widać, że mamy de facto do czynienia ze sprzedażą, skoro przenosi Pan na brata własność mieszkania w zamian za środki pieniężne, to nie jest to darowizna, gdyż przeniesienie prawa własności nie ma charakteru bezpłatnego.

W praktyce takie „wymienne” darowizny mogą nie wzbudzić podejrzeń organów podatkowych, ale może być także przeciwnie. Tym samym, np. w postępowaniu podatkowym, organ, badając opisane zdarzenia, może kierować się art. 199a Ordynacji podatkowej, który stanowi w § 1, iż organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności. Jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej czynności prawnej, skutki podatkowe wywodzi się z tej ukrytej czynności prawnej (§2), co oznacza, że zobowiązania podatkowe winna zrodzić prawdziwa, ukryta czynność, a nie czynność w pewnym sensie pozorowana. W przypadku, gdy organ uzna, iż wynikają wątpliwości co do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z którym związane są skutki podatkowe, organ podatkowy wystąpi do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia tego stosunku prawnego lub prawa (art. 199a §3 Ordynacji).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nie istnieje więc prosta odpowiedź na Pana pytanie, bowiem rodzeństwo może dokonać wzajemnych darowizn, ale istnieje ryzyko, że organ podatkowy będzie chciał uznać je, w opisanej sytuacji, za sprzedaż.

Darowizny, o które Pan pyta, co do zasady podlegają opodatkowaniu, lecz (przy spełnieniu warunków) korzystają ze zwolnienia. W przypadku darowizny nieruchomości, jako że ma ona formę aktu notarialnego, zwolnienie przysługuje z mocy prawa i nie trzeba wykonywać dodatkowych czynności. W przypadku darowizny pieniężnej jest inaczej, a mianowicie na mocy art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn zwolnione jest od tego podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. rodzeństwo jeżeli w przypadku pieniężnej darowizny dokonanej nie w formie aktu notarialnego:

  • zgłoszą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie w terminie 6 miesięcy od dnia spełnienia przyrzeczonego świadczenia (SD-Z2),
  • a gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne (a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł) udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Obdarowany zatem – by skorzystać ze zwolnienia – musi złożyć w terminie 6 miesięcy od daty np. przelewu zgłoszenie SD-Z2 i udokumentować otrzymanie środków dowodem przekazania na rachunek bankowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wątpliwości związane z darowizną

Mam otrzymać od moich rodziców darowiznę pieniężną (za pośrednictwem przelewu bankowego). Czy prawdą jest, że w takiej sytuacji nie będę musiał...

Jak walczyć o umorzenie podatku dla osoby niepełnosprawnej?

Jestem osobą niepełnosprawną. Mama przed śmiercią zapisała mi działkę i dom. Mam do zapłacenia podatek od spadku. Utrzymuję się tylko z renty,...

Obowiązki po zakupie samochodu

Kilka miesięcy temu kupiłem samochód o wartości 30 tys. zł jako współwłaściciel z synem. Ostatnio dowiedziałem się, że mam jakieś obowiązki...

Darowizna dla moich niepełnoletnich dzieci

Moja siostra kupiła działkę budowlaną. Chce ją podarować moim niepełnoletnim dzieciom (11 i 9 lat). Czy od darowizny musimy zapłacić podatek?

Czy darowizna od ojca, obywatela USA, jest opodatkowana?

Mam otrzymać darowiznę od ojca, posiadającego obywatelstwo amerykańskie i mieszkającego w USA. Czy darowizna ta będzie zwolniona z podatku,...

Zwolnienie z podatku od zasiedzenia a przepisy przejściowe

Mam pytanie dotyczące zwolnienia z podatku od zasiedzenia. Od nowego roku* obowiązuje w tej kwestii nowe prawo podatkowe, według którego nie mieścimy...

Korzystny scenariusz spłaty mieszkania otrzymanego w spadku

W grudniu 2015 zmarła mama. Pozostawiła mi i bratu mieszkanie własnościowe spółdzielcze – jesteśmy jedynymi spadkobiercami. Przyjęliśmy spadek...

Uniknięcie zapłaty podatku od sprzedaży mieszkania po rodzicach

Chcę przeznaczyć kwotę ze sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku po rodzicach na remont własnego mieszkania. Jakie prace remontowe, zakupy itp. można...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »