Kategoria: Podatek od spadków i darowizn

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie samochodu w formie darowizny

Piotr Geliński • Opublikowane: 2015-12-28

Żona chce przekazać w formie darowizny samochód (wartość 19 500 zł) dla córki i zięcia w równych częściach po 50%. Żona jest jedynym właścicielem tego samochodu. Posiadamy rozdzielność majątkową. Jak sporządzić umowę darowizny i jakie druki należy wypełnić do US? Nadmieniam, że jest to pierwsza darowizna dla córki oraz zięcia.

Piotr Geliński

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Niniejszą opinię sporządzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn i przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (w skrócie K.c.).

Odnośnie umowy darowizny, na mocy art. 888 § 1 K.c. „przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”. Jak stanowi art. 890 § 1 K.c., „oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione”.

W praktyce umowy darowizny rzeczy ruchomych zawiera się w zwykłej formie pisemnej, niekoniecznie w formie aktu notarialnego. Należy w umowie określić, kto komu daruje, jaki jest przedmiot darowizny i że przedmiot darowizny został już wydany. W opisanym stanie faktycznym można sporządzić jeden dokument darowizny udziałów w samochodzie na rzecz obdarowanych (bądź do ich majątku wspólnego bądź w udziałach do majątków odrębnych). Pana uczestnictwo w tej czynności nie jest wymagane.

Na gruncie podatkowym, ponieważ wartość darowanych udziałów przekracza kwotę wolną od podatku 9637 zł (kwota zarówno dla darowizny na rzecz córki, jak i dla darowizny na rzecz zięcia), konieczne będzie zgłoszenie darowizny przez córkę na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy, a przez zięcia na formularzu SD-3 w terminie miesiąca. Zgłoszenie przez córkę spowoduje zwolnienie z podatku (na mocy art. 4a wskazanej ustawy), gdyż córka mieści się w tzw. zerowej grupie podatkowej, a zgłoszenie przez zięcia spowoduje wymierzenie podatku od kwoty 113 zł w stawce 3%.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »