Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie samochodu w formie darowizny

Piotr Geliński • Opublikowane: 2015-12-28

Żona chce przekazać w formie darowizny samochód (wartość 19 500 zł) dla córki i zięcia w równych częściach po 50%. Żona jest jedynym właścicielem tego samochodu. Posiadamy rozdzielność majątkową. Jak sporządzić umowę darowizny i jakie druki należy wypełnić do US? Nadmieniam, że jest to pierwsza darowizna dla córki oraz zięcia.

Piotr Geliński

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Niniejszą opinię sporządzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn i przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (w skrócie K.c.).

Odnośnie umowy darowizny, na mocy art. 888 § 1 K.c. „przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”. Jak stanowi art. 890 § 1 K.c., „oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione”.

W praktyce umowy darowizny rzeczy ruchomych zawiera się w zwykłej formie pisemnej, niekoniecznie w formie aktu notarialnego. Należy w umowie określić, kto komu daruje, jaki jest przedmiot darowizny i że przedmiot darowizny został już wydany. W opisanym stanie faktycznym można sporządzić jeden dokument darowizny udziałów w samochodzie na rzecz obdarowanych (bądź do ich majątku wspólnego bądź w udziałach do majątków odrębnych). Pana uczestnictwo w tej czynności nie jest wymagane.

Na gruncie podatkowym, ponieważ wartość darowanych udziałów przekracza kwotę wolną od podatku 9637 zł (kwota zarówno dla darowizny na rzecz córki, jak i dla darowizny na rzecz zięcia), konieczne będzie zgłoszenie darowizny przez córkę na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy, a przez zięcia na formularzu SD-3 w terminie miesiąca. Zgłoszenie przez córkę spowoduje zwolnienie z podatku (na mocy art. 4a wskazanej ustawy), gdyż córka mieści się w tzw. zerowej grupie podatkowej, a zgłoszenie przez zięcia spowoduje wymierzenie podatku od kwoty 113 zł w stawce 3%.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Darowizna niezgłoszona do opodatkowania

Przed ok. 10 laty dostałam od mamy działkę o wartości 15 tys. zł, akt darowizny został sporządzony u notariusza. Mieszkałam w tym okresie za...

Unikanie podatków spadkowych

Sprawa dotyczy nieruchomości, którą dziedziczę po moim ojcu. Jest to dom jednorodzinny, w którym jestem zameldowany od dziecka. Jest jednak nierozwiązana...

Dwa przelewy na konta małżonków

Wspólnie ze swoją narzeczoną w 2006 kupiliśmy w udziałach 50/50 lokal użytkowy. W 2009 wzięliśmy ślub. W 2012 dokonaliśmy...

Sprzedaż mieszkania nabytego w części w drodze darowizny

Razem z małżonką mamy rozdzielność majątkową. W 2011 roku, w czasie trwania rozdzielności oboje w częściach równych nabyliśmy...

Zakup samochodu w prezencie dla siostry

Mieszkam w UK, ale kupiłem samochód w prezencie dla siostry (na jej dane, mieszka w Polsce, ja w UK i tam się rozliczam...

Fiskus rozliczy cię z kieszonkowego

Jestem studentką. Co miesiąc otrzymuję od rodziców 1000 złotych kieszonkowego (na utrzymanie). Czy te pieniądze podlegają podatkowi?

Niezłożenie zawiadomienia o przyjęciu spadku

W 2011 r. zmarła moja babcia. Nabyłam połowę spadku. Wiedziałam, że jestem zwolniona z podatku. Nie doczytałam jednak, że należy złożyć do US...

Czy urząd skarbowy naliczy podatek od zasiedzenia?

Na mocy postanowienia sądu w 1999 r. rodzice nabyli nieruchomość przez zasiedzenie, nie został zapłacony podatek do US. Rodzice zmarli, jestem jedynym...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »