Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie samochodu w formie darowizny

Piotr Geliński • Opublikowane: 2015-12-28

Żona chce przekazać w formie darowizny samochód (wartość 19 500 zł) dla córki i zięcia w równych częściach po 50%. Żona jest jedynym właścicielem tego samochodu. Posiadamy rozdzielność majątkową. Jak sporządzić umowę darowizny i jakie druki należy wypełnić do US? Nadmieniam, że jest to pierwsza darowizna dla córki oraz zięcia.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niniejszą opinię sporządzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn i przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (w skrócie K.c.).

Odnośnie umowy darowizny, na mocy art. 888 § 1 K.c. „przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”. Jak stanowi art. 890 § 1 K.c., „oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione”.

W praktyce umowy darowizny rzeczy ruchomych zawiera się w zwykłej formie pisemnej, niekoniecznie w formie aktu notarialnego. Należy w umowie określić, kto komu daruje, jaki jest przedmiot darowizny i że przedmiot darowizny został już wydany. W opisanym stanie faktycznym można sporządzić jeden dokument darowizny udziałów w samochodzie na rzecz obdarowanych (bądź do ich majątku wspólnego bądź w udziałach do majątków odrębnych). Pana uczestnictwo w tej czynności nie jest wymagane.

Na gruncie podatkowym, ponieważ wartość darowanych udziałów przekracza kwotę wolną od podatku 9637 zł (kwota zarówno dla darowizny na rzecz córki, jak i dla darowizny na rzecz zięcia), konieczne będzie zgłoszenie darowizny przez córkę na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy, a przez zięcia na formularzu SD-3 w terminie miesiąca. Zgłoszenie przez córkę spowoduje zwolnienie z podatku (na mocy art. 4a wskazanej ustawy), gdyż córka mieści się w tzw. zerowej grupie podatkowej, a zgłoszenie przez zięcia spowoduje wymierzenie podatku od kwoty 113 zł w stawce 3%.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »