Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-10-13

Za miesiąc czeka nas wykup z leasingu samochodu osobowego z kratką. Leasing zawarty na spółkę cywilną (dwóch wspólników – udziały 50%), odliczany 100% VAT od rat leasingowych. Samochód po wykupie zamierzamy przekazać na cele osobiste jednego ze wspólników. Czy nieodpłatne przekazanie będzie wiązało się z zapłatą podatku VAT? Czy od przekazania będzie do zapłaty podatek dochodowy? Czy należy zapłacić podatek od spadków i darowizn z tytułu przekazania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Znajdzie Pan wiele rozmaitych poglądów na opisaną sprawę i za każdym przemawiają pewne argumenty. Przyczyną problemów i rozbieżności jest specyficzny status prawny spółki cywilnej i jej majątku, który jest majątkiem wspólnym wspólników, bowiem spółka nie posiada osobowości prawnej. Powoduje to pewne problemy praktyczno-teoretyczne, np. czy spółka może sprzedać wspólnikowi jakąkolwiek rzecz, skoro ta rzecz już w części jest wspólnika, a umowa z samym sobą jest nieważna?

Podatek dochodowy

W podatku dochodowym samo wycofanie samochodu po wykupieniu go z leasingu nie powoduje powstania przychodu podatkowego po stronie spółki. Wycofany samochód ciągle jest jednak własnością wspólną wszystkich wspólników, ale już nie w ramach spółki. By to zmienić można np. znieść współwłasność odpłatnie bądź nieodpłatnie – tak, by całość samochodu przypadła jednemu wspólnikowi. W przypadku odpłatnego zniesienia współwłasności wspólnik, który pozbywa się samochodu otrzyma pieniądze tak jakby sprzedawał jego część i tym samym uzyska przychód z działalności gospodarczej; w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności wspólnik uzyskujący własność (ten, który „zatrzymuje samochód”) nabywa nieodpłatnie prawo i podlega to opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn jako właśnie nieodpłatne zniesienie współwłasności.

Podobnie wskazuje m.in. T. Krywan „Transakcja powyższa stanowi w mojej ocenie przekształcenie współwłasności łącznej takiego składnika majątkowego na współwłasność ułamkową, a następnie nieodpłatne zniesienie tej współwłasności (czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn). Transakcja ta nie wywołuje żadnych skutków na gruncie PIT, w szczególności nie skutkuje powstaniem u wspólników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym” (Vademecum Doradcy Podatkowego 134800).

VAT

Zakładam, że wykup samochodu potwierdzony będzie fakturą VAT i podatek VAT zostanie odliczony. Zatem w powyższym przypadku (przekazania na cele osobiste) mamy do czynienia z dostawą towarów, albowiem przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez spółkę jako podatnika VAT towarów należących do przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie towarów na cele osobiste m.in. wspólników – jeżeli spółce przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia. Podstawą opodatkowania jest tu zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) „cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów”. Tu znów dotykamy kwestii problematycznej, od lat bowiem nie ma zgody co tak naprawdę ten zapis znaczy. W praktyce organów podatkowych przyjmuje się, że zapis „cena nabycia… określone (tu określona) w momencie dostawy” oznacza, że podstawą opodatkowania będzie aktualna wartość rzeczy, tj. cena za jaką samochód ten aktualnie można by nabyć.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »