Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-10-13

Za miesiąc czeka nas wykup z leasingu samochodu osobowego z kratką. Leasing zawarty na spółkę cywilną (dwóch wspólników – udziały 50%), odliczany 100% VAT od rat leasingowych. Samochód po wykupie zamierzamy przekazać na cele osobiste jednego ze wspólników. Czy nieodpłatne przekazanie będzie wiązało się z zapłatą podatku VAT? Czy od przekazania będzie do zapłaty podatek dochodowy? Czy należy zapłacić podatek od spadków i darowizn z tytułu przekazania?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Znajdzie Pan wiele rozmaitych poglądów na opisaną sprawę i za każdym przemawiają pewne argumenty. Przyczyną problemów i rozbieżności jest specyficzny status prawny spółki cywilnej i jej majątku, który jest majątkiem wspólnym wspólników, bowiem spółka nie posiada osobowości prawnej. Powoduje to pewne problemy praktyczno-teoretyczne, np. czy spółka może sprzedać wspólnikowi jakąkolwiek rzecz, skoro ta rzecz już w części jest wspólnika, a umowa z samym sobą jest nieważna?

Podatek dochodowy

W podatku dochodowym samo wycofanie samochodu po wykupieniu go z leasingu nie powoduje powstania przychodu podatkowego po stronie spółki. Wycofany samochód ciągle jest jednak własnością wspólną wszystkich wspólników, ale już nie w ramach spółki. By to zmienić można np. znieść współwłasność odpłatnie bądź nieodpłatnie – tak, by całość samochodu przypadła jednemu wspólnikowi. W przypadku odpłatnego zniesienia współwłasności wspólnik, który pozbywa się samochodu otrzyma pieniądze tak jakby sprzedawał jego część i tym samym uzyska przychód z działalności gospodarczej; w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności wspólnik uzyskujący własność (ten, który „zatrzymuje samochód”) nabywa nieodpłatnie prawo i podlega to opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn jako właśnie nieodpłatne zniesienie współwłasności.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podobnie wskazuje m.in. T. Krywan „Transakcja powyższa stanowi w mojej ocenie przekształcenie współwłasności łącznej takiego składnika majątkowego na współwłasność ułamkową, a następnie nieodpłatne zniesienie tej współwłasności (czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn). Transakcja ta nie wywołuje żadnych skutków na gruncie PIT, w szczególności nie skutkuje powstaniem u wspólników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym” (Vademecum Doradcy Podatkowego 134800).

VAT

Zakładam, że wykup samochodu potwierdzony będzie fakturą VAT i podatek VAT zostanie odliczony. Zatem w powyższym przypadku (przekazania na cele osobiste) mamy do czynienia z dostawą towarów, albowiem przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez spółkę jako podatnika VAT towarów należących do przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie towarów na cele osobiste m.in. wspólników – jeżeli spółce przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia. Podstawą opodatkowania jest tu zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) „cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów”. Tu znów dotykamy kwestii problematycznej, od lat bowiem nie ma zgody co tak naprawdę ten zapis znaczy. W praktyce organów podatkowych przyjmuje się, że zapis „cena nabycia… określone (tu określona) w momencie dostawy” oznacza, że podstawą opodatkowania będzie aktualna wartość rzeczy, tj. cena za jaką samochód ten aktualnie można by nabyć.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych

Prowadzę działalność gospodarczą. Mam zaległości w opłacaniu ZUS oraz podatku VAT. Dostałem niedawno wniosek o łączne prowadzenie egzekucji. ZUS...

Czy zasilenie konta spółki cywilnej podlega PCC?

Jestem wspólnikiem spółki cywilnej. Spółka nabyła samochód. Przed zakupem auta zasiliłem konto firmy kwotą 70 tys. zł, ponieważ w dniu płatności...

Pożyczka pieniężna dla córki mieszkającej za granicą

Nasza córka i jej mąż mieszkają w Niemczech. Nie są zameldowani w Polsce, ale mają podwójne obywatelstwo – polskie i niemieckie....

Zgłoszenie pożyczki do urzędu skarbowego

Czy udzieloną pożyczkę rodziców dla jednego z synów należy wykazać na formularzu SD-Z2 składanym do urzędu skarbowego w związku...

Najem jako działalność gospodarcza a podatki

Kupiłam dom nad morzem i chciałabym wynajmować go na lato. Czy jest możliwość zarejestrowania tego najmu jako działalność gospodarcza? Jaki podatek...

Pieniądze rodziców na moim koncie a opodatkowanie

Na koncie walutowym przechowuję pieniądze otrzymane od rodziców zza granicy: w kilku przelewach na przestrzeni dwóch lat, żaden z przelewów nie...

Wspólne rozliczenie małżonków a ślub w trakcie roku

W czerwcu 2015 r. wziąłem ślub. Czy jest możliwe wypełnienie PIT-u za 2015 rok jako małżeństwo? Jak uwzględnić fakt, że małżeństwo nie trwało...

Sądowy podział majątku a podatek

Małżeństwo po rozwodzie dokonało sądowego podziału majątku. W wyniku podziału żona otrzymała oszczędności, a mąż nieruchomość. Czy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »