Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-10-13

Za miesiąc czeka nas wykup z leasingu samochodu osobowego z kratką. Leasing zawarty na spółkę cywilną (dwóch wspólników – udziały 50%), odliczany 100% VAT od rat leasingowych. Samochód po wykupie zamierzamy przekazać na cele osobiste jednego ze wspólników. Czy nieodpłatne przekazanie będzie wiązało się z zapłatą podatku VAT? Czy od przekazania będzie do zapłaty podatek dochodowy? Czy należy zapłacić podatek od spadków i darowizn z tytułu przekazania?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena

Znajdzie Pan wiele rozmaitych poglądów na opisaną sprawę i za każdym przemawiają pewne argumenty. Przyczyną problemów i rozbieżności jest specyficzny status prawny spółki cywilnej i jej majątku, który jest majątkiem wspólnym wspólników, bowiem spółka nie posiada osobowości prawnej. Powoduje to pewne problemy praktyczno-teoretyczne, np. czy spółka może sprzedać wspólnikowi jakąkolwiek rzecz, skoro ta rzecz już w części jest wspólnika, a umowa z samym sobą jest nieważna?

Podatek dochodowy

W podatku dochodowym samo wycofanie samochodu po wykupieniu go z leasingu nie powoduje powstania przychodu podatkowego po stronie spółki. Wycofany samochód ciągle jest jednak własnością wspólną wszystkich wspólników, ale już nie w ramach spółki. By to zmienić można np. znieść współwłasność odpłatnie bądź nieodpłatnie – tak, by całość samochodu przypadła jednemu wspólnikowi. W przypadku odpłatnego zniesienia współwłasności wspólnik, który pozbywa się samochodu otrzyma pieniądze tak jakby sprzedawał jego część i tym samym uzyska przychód z działalności gospodarczej; w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności wspólnik uzyskujący własność (ten, który „zatrzymuje samochód”) nabywa nieodpłatnie prawo i podlega to opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn jako właśnie nieodpłatne zniesienie współwłasności.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podobnie wskazuje m.in. T. Krywan „Transakcja powyższa stanowi w mojej ocenie przekształcenie współwłasności łącznej takiego składnika majątkowego na współwłasność ułamkową, a następnie nieodpłatne zniesienie tej współwłasności (czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn). Transakcja ta nie wywołuje żadnych skutków na gruncie PIT, w szczególności nie skutkuje powstaniem u wspólników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym” (Vademecum Doradcy Podatkowego 134800).

VAT

Zakładam, że wykup samochodu potwierdzony będzie fakturą VAT i podatek VAT zostanie odliczony. Zatem w powyższym przypadku (przekazania na cele osobiste) mamy do czynienia z dostawą towarów, albowiem przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez spółkę jako podatnika VAT towarów należących do przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie towarów na cele osobiste m.in. wspólników – jeżeli spółce przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia. Podstawą opodatkowania jest tu zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) „cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów”. Tu znów dotykamy kwestii problematycznej, od lat bowiem nie ma zgody co tak naprawdę ten zapis znaczy. W praktyce organów podatkowych przyjmuje się, że zapis „cena nabycia… określone (tu określona) w momencie dostawy” oznacza, że podstawą opodatkowania będzie aktualna wartość rzeczy, tj. cena za jaką samochód ten aktualnie można by nabyć.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »