Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekroczenie limitu transakcji gotówkowych zakupu paliwa

Wioleta Biel • Opublikowane: 2018-05-09

Prowadzę firmę transportową. Paliwo tankują kierowcy za gotówkę, mamy ok. 300 faktur w miesiącu. Kierowcy mogą tankować, gdzie chcą, ale przeważnie jest to jeden rodzaj stacji. Okazało się, że przekraczamy 15 tys. zł w miesiącu w rozliczeniu z jedną stacją. Czy popełniłem błąd, zezwalając na płacenie za te faktury gotówką? Nie mamy podpisanych żadnych omów z tą firmą.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł (transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji).

Przepisy nie przewidują jednak sankcji karnych za naruszenie tego obowiązku.

Od 1 stycznia 2017 r.* (odkąd obowiązuje ten limit w wysokości 15.000 zł) przewidziano za to skutki naruszenia tego obowiązku w zakresie niemożności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków zapłaconych gotówką, jeśli podlegały obowiązkowi realizacji za pośrednictwem rachunku płatniczego, tj. na zasadach określonych w:

1) art. 22p ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) art. 15 d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dodatkowo transakcję należy rozumieć jako zdarzenie gospodarcze jednorodnego rodzaju wynikającą np. z umowy ramowej.

W przypadku paliw należy traktować jako pojedynczą transakcję jedną umowę zakupu paliwa. I w tym przypadku może wystąpić sytuacja, gdy podatnik kupuje paliwo za kwotę przekraczającą 15 000 zł (co stanowi pojedynczą transakcję) a następnie odbiera je w partiach, jak i taka, że podatnik dokonuje wielu zakupów, które – chociaż łącznie przekraczają limit 15 000 zł – to jednak nie stanowią jednej transakcji. Zwykle jednak, poza sytuacją hurtowego zakupu, pojedyncze tankowanie, obejmujące kupno paliwa, będzie stanowiło pojedynczą transakcję, bowiem to na stacji paliw dochodzi do odmierzenia paliwa i ustalenia ceny za nalane paliwo. Limit 15 000 zł dotyczył będzie więc poszczególnych tankowań.

Ze względu na brak orzecznictwa i praktyki należy jednak postulować dokonywanie płatności z użyciem rachunku płatniczego, gdy zachodzi ryzyko przekroczenia limitu płatności gotówkowej.

Zatem w mojej ocenie bardzo mocno rekomenduje wystąpienie z wnioskiem do MF w celu potwierdzenia powyższego stanowiska i uzyskanie odpowiedniej ochrony przed ewentualnymi wątpliwościami organu podatkowego.

* Opis sprawy z lipca 2017 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wystąpienie ze spółki cywilnej poprzez darowanie udziałów - koszty i podatki

Wraz z mężem jesteśmy wspólnikami spółki cywilnej, w której mamy po 50% udziałów. Spółka jest właścicielem nieruchomości komercyjnej,...

 

Podatek od kupna działek

Trzy miesiące temu zakupiliśmy z bratem dwie sąsiadujące ze sobą działki. Jedna z nich jest działką rolną, a druga budowlaną. Umowa kupna...

 

Zakłady sportowe za granicą a rozliczenie z US

Mam zamiar wyjechać na około 1-2 miesiące za granicę, do Anglii. Podczas pobytu zamierzam brać udział w zagranicznych zakładach sportowych (typu bet365,...

 

Przelew od członka rodziny, darowizna czy depozyt?

Moja dorosła córka ma znaczne oszczędności na koncie bankowym. Kilka tygodni temu jej narzeczony nalegał, aby mu te pieniądze pożyczyła, czego nie chciała...

 

Obowiązek podatkowy przy przekazaniu gospodarstwa rolnego w drodze umowy dożywocia

Teściowie chcą przekazać mnie i mężowi gospodarstwo rolnego w formie umowy dożywocia. Czy od takiego zapisu będą nas obowiązywały podatki? Czy...

 

Amortyzacja i grupa KŚT kontenera służącego do magazynowania

Mam pytanie dotyczące amortyzacji i grupy KŚT kontenera służącego do magazynowania. Moim zdaniem stawka amortyzacji wyniesie 18% (KŚT 681). Czy mam...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »