Przekroczenie limitu transakcji gotówkowych zakupu paliwa

Autor: Wioleta Biel

Prowadzę firmę transportową. Paliwo tankują kierowcy za gotówkę, mamy ok. 300 faktur w miesiącu. Kierowcy mogą tankować, gdzie chcą, ale przeważnie jest to jeden rodzaj stacji. Okazało się, że przekraczamy 15 tys. zł w miesiącu w rozliczeniu z jedną stacją. Czy popełniłem błąd, zezwalając na płacenie za te faktury gotówką? Nie mamy podpisanych żadnych omów z tą firmą.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekroczenie limitu transakcji gotówkowych zakupu paliwa

Obowiązek dokonywania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy

Zgodnie z przepisami art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł (transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji).

Przepisy nie przewidują jednak sankcji karnych za naruszenie tego obowiązku.

Wydatki powyżej 15.000 zł opłacone gotówką

Od 1 stycznia 2017 r.* (odkąd obowiązuje ten limit w wysokości 15.000 zł) przewidziano za to skutki naruszenia tego obowiązku w zakresie niemożności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków zapłaconych gotówką, jeśli podlegały obowiązkowi realizacji za pośrednictwem rachunku płatniczego, tj. na zasadach określonych w:

1) art. 22p ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) art. 15 d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dodatkowo transakcję należy rozumieć jako zdarzenie gospodarcze jednorodnego rodzaju wynikającą np. z umowy ramowej.

W przypadku paliw należy traktować jako pojedynczą transakcję jedną umowę zakupu paliwa. I w tym przypadku może wystąpić sytuacja, gdy podatnik kupuje paliwo za kwotę przekraczającą 15 000 zł (co stanowi pojedynczą transakcję) a następnie odbiera je w partiach, jak i taka, że podatnik dokonuje wielu zakupów, które – chociaż łącznie przekraczają limit 15 000 zł – to jednak nie stanowią jednej transakcji. Zwykle jednak, poza sytuacją hurtowego zakupu, pojedyncze tankowanie, obejmujące kupno paliwa, będzie stanowiło pojedynczą transakcję, bowiem to na stacji paliw dochodzi do odmierzenia paliwa i ustalenia ceny za nalane paliwo. Limit 15 000 zł dotyczył będzie więc poszczególnych tankowań.

Ze względu na brak orzecznictwa i praktyki należy jednak postulować dokonywanie płatności z użyciem rachunku płatniczego, gdy zachodzi ryzyko przekroczenia limitu płatności gotówkowej.

Zatem w mojej ocenie bardzo mocno rekomenduje wystąpienie z wnioskiem do MF w celu potwierdzenia powyższego stanowiska i uzyskanie odpowiedniej ochrony przed ewentualnymi wątpliwościami organu podatkowego.

* Opis sprawy z lipca 2017 r.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »