Przelanie pieniędzy na konto to nie zawsze darowizna

Autor: Aleksander Słysz

Niedawno zmarł mój ojciec. Miał wykupioną polisę na życie. Osobą uposażoną jest moja mama. Mama nie posiada konta bankowego, więc poprosiłyśmy ubezpieczyciela o dokonanie przelewu na moje konto. Cała kwota zostanie przeznaczona na postawienie nagrobka. Czy muszę zgłosić ten przelew jako darowiznę do urzędu skarbowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przelanie pieniędzy na konto to nie zawsze darowizna

Wpływ cudzych pieniędzy na rachunek bankowy w celu przechowania

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. 888 § 1) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Więc to od tego co tak naprawdę Panie chciały osiągnąć uzależnione jest, czy darowizna miała miejsce czy też nie. W mojej ocenie, jeśli pieniądze wpłynęły na Pani rachunek, z polecenia Pani mamy ze wskazaniem, że mają być wydatkowane na nagrobek o darowiźnie nie może być mowy.

Nie oznacza to jednak, że ewentualna kontrola nie może tu doszukiwać się nieprawidłowości. Wpływ, bez tytułu prawnego, środków pieniężnych na rachunek bankowy organy podatkowe klasyfikują zazwyczaj jako depozyt nieprawidłowy, na mocy art. 845 Kodeksu cywilnego.

Czym jest depozyt nieprawidłowy?

Z depozytem nieprawidłowym mamy do czynienia, gdy z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku. Samo rzeczywiste rozporządzanie może nigdy nie mieć miejsca, liczy się posiadanie takiej możliwości, przyjmuje się, iż zgodnie z prawem bankowym „posiadanie” środków na rachunku bankowym umożliwia właścicielowi rachunku rozporządzanie tymi środkami.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 czerwca 2011 r. (sygnatura: II FSK 1722/10) rozpatrywał skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2010 r. (sygnatura: III SA/Po 108/10), w skardze tej skonstatował sąd, iż przechowywanie cudzych środków pieniężnych na rachunku bankowym powoduje powstanie depozytu nieprawidłowego. Depozyt nieprawidłowy nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2008 r., II FSK 1567/06), podlega jednak opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od wartości tego depozytu, podatnikiem jest właściciel rachunku bankowego (jest 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na złożenie deklaracji PCC i zapłatę podatku).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Depozyt nieprawidłowy i kontrola urzędu skarbowego

Gdyby w razie kontroli organ podatkowy uznał, że wpłata miała charakter depozytu, a podatek nie został zapłacony to podatek może wzrosnąć do 20%. Dzieje się tak, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego powoła się Pani jako podatnik, na fakt zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego, a należny podatek od tych czynności nie zostanie do tej pory zapłacony.

Czy wpłata opisana przez Panią ma taki charakter to kwestia wielce problematyczna, w mojej ocenie nie, gdyż wskazano konkretny cel, na który środki ma Pani przeznaczyć, niejako działając jako quasi pełnomocnik, niemniej jednak możliwe są tu i inne interpretacje.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »