Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przelanie pieniędzy na konto to nie zawsze darowizna

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-09-28

Niedawno zmarł mój ojciec. Miał wykupioną polisę na życie. Osobą uposażoną jest moja mama. Mama nie posiada konta bankowego, więc poprosiłyśmy ubezpieczyciela o dokonanie przelewu na moje konto. Cała kwota zostanie przeznaczona na postawienie nagrobka. Czy muszę zgłosić ten przelew jako darowiznę do urzędu skarbowego?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. 888 § 1) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Więc to od tego co tak naprawdę Panie chciały osiągnąć uzależnione jest, czy darowizna miała miejsce czy też nie. W mojej ocenie, jeśli pieniądze wpłynęły na Pani rachunek, z polecenia Pani mamy ze wskazaniem, że mają być wydatkowane na nagrobek o darowiźnie nie może być mowy.

Nie oznacza to jednak, że ewentualna kontrola nie może tu doszukiwać się nieprawidłowości. Wpływ, bez tytułu prawnego, środków pieniężnych na rachunek bankowy organy podatkowe klasyfikują zazwyczaj jako depozyt nieprawidłowy, na mocy art. 845 Kodeksu cywilnego. Z depozytem nieprawidłowym mamy do czynienia, gdy z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku. Samo rzeczywiste rozporządzanie może nigdy nie mieć miejsca, liczy się posiadanie takiej możliwości, przyjmuje się, iż zgodnie z prawem bankowym „posiadanie” środków na rachunku bankowym umożliwia właścicielowi rachunku rozporządzanie tymi środkami.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 czerwca 2011 r. (sygnatura: II FSK 1722/10) rozpatrywał skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2010 r. (sygnatura: III SA/Po 108/10), w skardze tej skonstatował sąd, iż przechowywanie cudzych środków pieniężnych na rachunku bankowym powoduje powstanie depozytu nieprawidłowego. Depozyt nieprawidłowy nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2008 r., II FSK 1567/06), podlega jednak opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od wartości tego depozytu, podatnikiem jest właściciel rachunku bankowego (jest 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na złożenie deklaracji PCC i zapłatę podatku).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Gdyby w razie kontroli organ podatkowy uznał, że wpłata miała charakter depozytu, a podatek nie został zapłacony to podatek może wzrosnąć do 20%. Dzieje się tak, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego powoła się Pani jako podatnik, na fakt zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego, a należny podatek od tych czynności nie zostanie do tej pory zapłacony.

Czy wpłata opisana przez Panią ma taki charakter to kwestia wielce problematyczna, w mojej ocenie nie, gdyż wskazano konkretny cel, na który środki ma Pani przeznaczyć, niejako działając jako quasi pełnomocnik, niemniej jednak możliwe są tu i inne interpretacje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak walczyć o umorzenie podatku dla osoby niepełnosprawnej?

Jestem osobą niepełnosprawną. Mama przed śmiercią zapisała mi działkę i dom. Mam do zapłacenia podatek od spadku. Utrzymuję się tylko z renty,...

Korzystny scenariusz spłaty mieszkania otrzymanego w spadku

W grudniu 2015 zmarła mama. Pozostawiła mi i bratu mieszkanie własnościowe spółdzielcze – jesteśmy jedynymi spadkobiercami. Przyjęliśmy spadek...

Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku przed upływem 5 lat

W styczniu tego roku otrzymałam w spadku mieszkanie i w czerwcu je sprzedałam. Czy uzyskałam dochód? Jeśli tak, to w którą pozycję...

Brak innego lokalu i odziedziczenie mieszkania

Odziedziczyłam mieszkanie po zmarłym wujku (testament) wielkości 40 m 2 . Ponoć ja jako jego siostrzenica niebędąca właścicielem żadnego...

Odziedziczenie domu a podatek

Mamy odziedziczyć z siostrą dom po zmarłej matce, w najbliższym czasie będzie założona sprawa spadkowa. Czy jako najbliższa rodzina będziemy...

Koszty podatkowe przy darowiznach rodzinnych

Rodzice planują darować mi i mojej siostrze majątek (gospodarstwo rolne), w skład którego wchodzą m.in. dom mieszkalny, budynki gospodarcze oraz...

Nieletni jako obdarowany

Moja siostra chce przepisać 2 ha ziemi mojej córce, czyli swojej bratanicy. Nie jest ona wobec siostry w grupie pierwszej powinowactwa. Czy w tym...

Co i jak mają zgłosić do US poszczególni spadkobiercy?

Moja mama zmarła. Pozostawiła testament, na podstawie którego trójka dzieci otrzymała w spadku mieszkanie. Czwarte dziecko otrzymało prawo dożywotniego...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »