Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży odziedziczonego domu na remont

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-06-05

Sześć lat temu odziedziczyłam połowę domu, rok później został sprzedany. Uzyskałam w ten sposób 100 tys. zł. Kupiłam za tę kwotę mieszkanie. Teraz chcę je sprzedać za 120 tys. zł. Od jakiej kwoty muszę zapłacić podatek? Pieniądze chcemy przeznaczyć na remont domu, który mamy otrzymać w darowiźnie. Czy w takiej sytuacji lepiej kupić część domu od teścia, a mąż darowizną otrzyma drugą część? Czy później teść może zrobić dla nas darowiznę z uzyskanych pieniędzy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W rezultacie sprzedaż mieszkania zakupionego w 2013 r. podlega opodatkowaniu do dnia 31.12.2018 r. Podatek płatny jest od dochodu, który stanowi różnicę pomiędzy przychodem a kosztem. W opisanym przypadku przychodem będzie kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania, tj. 120 000 zł, natomiast kosztem będzie cena nabycia mieszkania tj. 100 000 zł. W rezultacie dochód podlegający opodatkowaniu to 20 000 zł.

Podatnicy chcący uniknąć konieczności zapłaty podatku z tytułu sprzedaży mieszkania mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem zwalania się od podatku jeżeli przychód uzyskany ze sprzedaży zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe. Przez własne cele mieszkaniowe rozumie się m.in. remont domu, w którym podatnik będzie mieszkał. Koniecznym warunkiem jest, aby środki zostały wydatkowane w ciągu 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości. Ważne jest również, aby środki zostały wydane na nieruchomość, która stanowi własność lub współwłasność podatnika.

Czyli w opisanym przypadku sprzedaje Pani mieszkanie w tym roku i aby nie zapłacić podatku, musi Pani przeznaczyć na remont domu cały przychód, tj. 120 000 zł. Kwotę tę trzeba wydać na remont do dnia 31.12.2020 r. Zanim jednak zacznie Pani wydatkować tę kwotę, wcześniej teść musi przenieść na Panią i męża własność nieruchomości.

Ustawa PIT za cel mieszkaniowy uznaje również zakup nieruchomości lub części nieruchomości. Oznacza to, że może Pani również za kwotę 120 000 zł odkupić od teścia część nieruchomości. Naturalnie pozostałą część teść może bez podatku podarować swojemu synowi. Teść może również bez podatku przekazać w darowiźnie otrzymane pieniądze. Wystarczy, że obdarowany w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny zgłosi ten fakt naczelnikowi US na druku SD-Z2, a pieniądze zostaną przekazane poprzez rachunek bankowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Rozliczenie dochodu z tworzonych modeli 3D

Niedawno stworzyłem kilka modeli 3D, które udostępniłem na stronie www. Jest to serwis pewnej firmy umożliwiający zakup takich modeli i innych narzędzi...

 

Kiedy możemy sprzedać mieszkanie po śmierci żony?

Mieliśmy z żoną współwłasność mieszkania. Żona zmarła 5 lat temu i notarialnie jej część mieszkania przeszła na mnie i naszych 2 synów. Kiedy...

 

Zwolnienie od opodatkowania z uwagi na przeznaczenie środków ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe

W spadku po zmarłej mamie (była wdową) odziedziczyliśmy z rodzeństwem mieszkanie. Zamierzamy je wspólnie sprzedać przed upływem 5 lat od momentu...

 

Odszkodowanie dodane do dochodu

W zeszłym roku zostałem zwolniony za porozumieniem stron. Z tego tytułu wypłacono mi odprawę oraz odszkodowanie. Otrzymałem PIT do rozliczenia...

 

Umowa-zlecenie ze stałą stawką wynagrodzenia a podatek

Czy umowa-zlecenie na sprzątanie zawarta na czas nieokreślony ze stałą stawką wynagrodzenia (150 zł miesięcznie) powinna być opodatkowana podatkiem...

 

Czy firma będąca na ryczałcie może być podwykonawcą w drugiej firmie?

Dwie firmy prowadzą usługi budowlane. Jedna należy do ojca, druga do syna. Jedna jest na podatkowej księdze przychodów i rozchodów, druga na ryczałcie....

 

Podatek za czas zasiłku postojowego w Norwegii

W latach 2008–2015 pracowałem w Norwegi, od dwóch lat pracuję w Polsce. W roku 2010 byłem na zasiłku postojowym w Norwegi...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »