Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeznaczenie środków z odpłatnego zbycia nieruchomości

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-08-12

Sprzedaję działkę budowlaną przed upływem 5 lat od momentu darowizny. Wiem, że podatku nie muszę zapłacić, jeśli w ciągu 14 dni zgłoszę do US informację o planowanym przeznaczeniu (w ciągu 2 lat od sprzedaży) środków ze sprzedaży na zakup mieszkania. Czy przeznaczając całość środków uzyskanych ze sprzedaży na zakup mieszkania, którego przeznaczeniem będzie wynajem w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej (najem i podnajem) jestem zwolniony z podatku od sprzedaży przed upływem 5 lat od darowizny?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena

Na wstępie zaznaczę, że nie ma tu 14-dniowego terminu na zgłoszenie w przypadku zbywania nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2009 roku. Deklaruje się chęć skorzystania ze zwolnienia w PIT-39 składanym do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym dokonano zbycia. Jednak w sytuacji gdy celem wydatkowania przychodu ze zbycia jest nabycie mieszkania pod wynajem w ramach działalności gospodarczej, nie są spełnione warunki zwolnienia (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), bowiem wydatek taki nie służy podstawowemu celowi zwolnienia, tj. nie realizuje Pana własnego celu mieszkaniowego.

Podobnie wskazują sądy administracyjne. Przykładowo w Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 września 2012 r. (sygn: I SA/Łd 874/12) sąd zauważa, że „Wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, jednak nie w celu zamieszkiwania w tym lokalu, lecz w celu odsprzedaży go z zyskiem lub też w celu wynajmowania go i uzyskiwania z tego tytułu przychodu z najmu, nie spełnia warunku zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). W takim wypadku celem działania podatnika nie jest dążenie do spełnienia, zrealizowania potrzeby mieszkaniowej, ale dążenie do osiągnięcia zysku. Nabywane mieszkanie jest środkiem do jego osiągnięcia”.

Analogicznie Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 2 czerwca 2014 r. (sygn: I SA/Łd 229/14) „Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. »dachu nad głową«, dążenie, aby w tym nowym lokalu mieszkać”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »