Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przychód z innych źródeł

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-05-15

W 2011 r. zawarłem umowę przedwstępną oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie, wpłaciłem zaliczkę. Kilka tygodni temu jednak podpisałem akt o rozwiązaniu umowy przedwstępnej – otrzymałem z tego tytułu zwrot zaliczki i odszkodowanie za niezawarcie umowy przyrzeczonej. Jak opodatkować te kwoty? Czy to przychód z „innych źródeł”? Czy zaliczkę i koszty notarialne mogę uznać za koszty?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Moim zadanie mamy tu do czynienia z przychodem z tzw. innych źródeł – zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymane odszkodowanie nie jest jednocześnie jednym z odszkodowań wymienionych w art. 21, które mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dojdzie tu zatem do opodatkowania na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, w zeznaniu rocznym. Jako że zastosowanie znajdują tu zasady ogólne, podlegać będzie opodatkowaniu dochód, gdyż od przychodów można potrącić koszty ich uzyskania zgodnie z dyspozycją art. 22 ust. 1 wspomnianej ustawy. tj. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Pyta Pan, czy zaliczka może być kosztem. Nie, gdyż zaliczkę Panu zwrócono, zatem koszt nie został poniesiony – zdarzenia wpłaty i zwrotu znoszą się w sensie ekonomicznym. Koszty obsługi prawnej moim zdaniem mogą być tu uznane za koszt uzyskania przychodu. Odnośnie innych kosztów, jeśli nie są wymienione w art. 23 ustawy oraz istnieje ich związek z uzyskaniem odszkodowania, czyli zostały poniesione w celu np. osiągnięcia odszkodowania, pomniejszą skutecznie przychód z innych źródeł.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Opodatkowanie alimentów

Otrzymuję od byłego męża alimenty na siebie w wysokości 900 zł miesięcznie. W jaki sposób powinnam rozliczyć się z urzędem skarbowym? Jako osoba fizyczna...

Przychód ze sprzedaży domeny internetowej – podatek

Jestem osobą bezrobotną z prawem do zasiłku. Kilka dni temu sprzedałam portal internetowy (stworzony przeze mnie kilka lat temu) wraz z domeną na podstawie...

Rozliczenie z urzędem skarbowym

Jestem artystą–malarzem, nie prowadzę działalności gospodarczej. Zawieram umowy pośrednictwa na sprzedaż moich obrazów przez galerię...

Miesięczne zaliczki na podatek w CIT-8

W naszej spółce mamy kłopot z ustalaniem wysokości miesięcznych zaliczek na podatek w CIT-8. Zwykle na początku roku generujemy przychody,...

Podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości

Czy należy zapłacić podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości, a jeśli tak, to jakie przyjąć koszty nabycia w opisanym poniżej przypadku?...

Sprzedaż uszkodzonego samochodu

W 2011 r. kupiłem samochód ciężarowy za 36 tys. zł. Auto było amortyzowane (prowadzę działalność gospodarczą). W czerwcu 2012 r. miał miejsce wypadek...

Koszty uzyskania przychodu od umowy-zlecenia

Jakie są koszty uzyskania przychodu od umowy-zlecenia obejmującej wykonanie strony internetowej bez zbycia praw autorskich – 20% czy 50%?

Rozliczenie przychodów z wynajmu mieszkania

Pół roku temu odziedziczyłam mieszkanie; od tego czasu reguluję czynsz i wszystkie inne opłaty. W tym miesiącu znalazłam chętnych na wynajem nieruchomości...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »