Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przychody z najmu nieruchomości

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-12-15

Prowadzę działalność gospodarczą polegająca m.in. na handlu art. spożywczymi oraz dodatkowo mam zgłoszone prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu lokali pod działalność usługową. Czy jeżeli kupię lokal mieszkalny z lokatorem, który miał podpisaną wcześniejszą umowę na najem z poprzednim właścicielem, mogę przychody z tego najmu (obecnie zamierzam z nim jako nowy właściciel podpisać umowę najmu lokalu) zakwalifikować jako przychody z najmu prywatnego, nie włączając go do przychodów z działalności gospodarczej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoba fizyczna, która chce uzyskiwać, czy też uzyskuje, przychody z tytułu wynajmu nieruchomości ma możliwość wyboru z jakiego źródła, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie przychód ów pochodził. Źródłami tymi są:

1) najem itp. jako odrębne źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz

2) pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Co w Pani sprawie kluczowe, to fakt, że oba te źródła wzajemnie się nie wykluczają, nie jest to alternatywa rozłączna. Innymi słowy źródła te mogą współistnieć, czyli równocześnie można osiągać dochód z najmu jako działalności gospodarczej opodatkowanej liniowym PIT oraz dochód z najmu jako odrębnego źródła przychodu opodatkowany np. 8,5% ryczałtem.

Podobnie wskazuje fiskus, przykładowo w piśmie z dnia 23 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu (sygnatura: ILPB1/415-142/10-4/TW) czytamy, iż „Wnioskodawca może przychody uzyskiwane z wynajmu nieruchomości związanych z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą opodatkowywać jako przychód z tej działalności. Natomiast część nieruchomości niezwiązana z działalnością może być opodatkowana z odrębnego źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem dochody z najmu nieruchomości niebędącej składnikiem majątku związanego z działalnością gospodarczą, traktując je jako przychody nie związane z jej prowadzeniem, mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »