Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przyspieszona stawka amortyzacji

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-07-06

W 2015 r. zawarłem umowę najmu okazjonalnego mieszkania, którego jestem właścicielem. Mieszkanie nabyłem w drodze darowizny 6 lat wcześniej. Wtedy było to jeszcze spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Następnie spłaciłem kredyt, którym obciążony był lokal, i przekwalifikowałem go na odrębną własność, co nastąpiło na mocy aktu notarialnego z 2009 r. Posiadam dokumenty potwierdzające, że przed nabyciem mieszkania przeze mnie było ono zamieszkiwane. Po nabyciu lokalu sam użytkowałem go na cele mieszkaniowe do 2015 r., po czym przeprowadziłem się do innego mieszkania, a lokal, którego dotyczy zapytanie, przeznaczyłem na wynajem. Podatek z tytułu najmu zamierzam rozliczać na zasadach ogólnych. Czy w opisanej przeze mnie sytuacji mogę zastosować przyspieszoną stawkę amortyzacji 10% i jakie będą tego konsekwencje przy ewentualnej sprzedaży lokalu?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania m.in. lokale będące odrębną własnością, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, oddane do używania na podstawie m.in. umowy najmu – tym samym przesłanki będą u Pana spełnione.

Podstawowa stawka amortyzacji dla lokali mieszkalnych to 1,5% - co wynika wprost z załącznika nr 1, poz. 1 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób. Podwyższenie tej stawki, czyli przyspieszenie amortyzacji, możliwe jest jedynie przy użyciu mechanizmu indywidualnego ustanawiania stawek. Zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy „podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy dla budynków (lokali) i budowli [innych od budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%] niż 10 lat, z wyjątkiem:

a) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,

b) kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

– dla których okres amortyzacji – nie może być krótszy niż 3 lata”.

Innymi słowy przy stosowaniu stawki 10%, zamortyzować można takie mieszkanie, które uznaje się za używane lub ulepszone; zgodnie zaś z ustawą używane to takie, odnośnie którego podatnik wykaże, że przed jego nabyciem było wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy. „Ulepszone” oznacza, że przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W opisanej zatem sytuacji, organy podatkowe nie będą miały wątpliwości, że może Pan skorzystać z tzw. przyspieszonej amortyzacji, jeśli będzie Pan mógł wykazać, iż przed momentem nabycia w drodze darowizny w 2008 roku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu był on wykorzystywany co najmniej przez okres 60 miesięcy.

Mieszkanie można w każdej chwili sprzedać, przeznaczyć na własne potrzeby, czy też darować, w odniesieniu do amortyzacji, wiąże się to jedynie z zaprzestaniem dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wypłata środków z lokaty tuż przed śmiercią posiadacza a obowiązek podatkowy

Moja babcia posiadała lokatę w banku i ustanowiła na nią zapis na wypadek choroby i śmierci na mnie, swoją wnuczkę. Środki z tej lokaty...

Spłata kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość

W 2010 roku złożyłam PIT-39. Dotyczy sprzedaży mieszkania nabytego i sprzedanego w 2009 roku. Do wydatków na cele mieszkaniowe zaliczyłam spłatę...

Ulgi podatkowe dla inwalidy

Wspólnie z byłą małżonką mieliśmy własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. W 2003 r. zaciągnęliśmy kredyt pod zastaw hipoteczny...

Jak skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Babcia zmarła w 2006 r. (czyli przed wejściem nowych zasad w 2007 r.). Moja mama jest jedynym spadkobiercą i dopiero teraz, w 2015 r., udało...

Pożyczka od osoby prywatnej zaciągnięta na własne cele mieszkaniowe

Po śmierci mojej żony, w roku 2009 córka kupiła za pożyczone ode mnie pieniądze (80 tys. zł) mieszkanie. Rok później sprzedaliśmy mieszkanie,...

Optymalizacja kosztów podatkowych

Zmarł mój tata, który był wspólnikiem w spółce z o.o. Miał pakiet 50% udziałów. W wyniku spadkobrania odziedziczyłam wraz z mamą...

Dochód ze sprzedaży skrzynek po owocach

Posiadam gospodarstwo sadownicze, jestem rolnikiem ryczałtowym oraz mam zatrudnienie w pewnej firmie. Zacząłem wyprzedawać skrzynki po owocach na Allegro....

Dochód z najmu tylko dla jednego współwłaściciela

Mamy pytanie odnośnie najmu. Synowie po śmierci ojca odziedziczyli budynek, z którego po remoncie uzyskano 4 mieszkania. Nie dokonali podziału,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »