Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przyspieszona stawka amortyzacji

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-07-06

W 2015 r. zawarłem umowę najmu okazjonalnego mieszkania, którego jestem właścicielem. Mieszkanie nabyłem w drodze darowizny 6 lat wcześniej. Wtedy było to jeszcze spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Następnie spłaciłem kredyt, którym obciążony był lokal, i przekwalifikowałem go na odrębną własność, co nastąpiło na mocy aktu notarialnego z 2009 r. Posiadam dokumenty potwierdzające, że przed nabyciem mieszkania przeze mnie było ono zamieszkiwane. Po nabyciu lokalu sam użytkowałem go na cele mieszkaniowe do 2015 r., po czym przeprowadziłem się do innego mieszkania, a lokal, którego dotyczy zapytanie, przeznaczyłem na wynajem. Podatek z tytułu najmu zamierzam rozliczać na zasadach ogólnych. Czy w opisanej przeze mnie sytuacji mogę zastosować przyspieszoną stawkę amortyzacji 10% i jakie będą tego konsekwencje przy ewentualnej sprzedaży lokalu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania m.in. lokale będące odrębną własnością, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, oddane do używania na podstawie m.in. umowy najmu – tym samym przesłanki będą u Pana spełnione.

Podstawowa stawka amortyzacji dla lokali mieszkalnych to 1,5% - co wynika wprost z załącznika nr 1, poz. 1 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób. Podwyższenie tej stawki, czyli przyspieszenie amortyzacji, możliwe jest jedynie przy użyciu mechanizmu indywidualnego ustanawiania stawek. Zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy „podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy dla budynków (lokali) i budowli [innych od budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%] niż 10 lat, z wyjątkiem:

a) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,

b) kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych

– dla których okres amortyzacji – nie może być krótszy niż 3 lata”.

Innymi słowy przy stosowaniu stawki 10%, zamortyzować można takie mieszkanie, które uznaje się za używane lub ulepszone; zgodnie zaś z ustawą używane to takie, odnośnie którego podatnik wykaże, że przed jego nabyciem było wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy. „Ulepszone” oznacza, że przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W opisanej zatem sytuacji, organy podatkowe nie będą miały wątpliwości, że może Pan skorzystać z tzw. przyspieszonej amortyzacji, jeśli będzie Pan mógł wykazać, iż przed momentem nabycia w drodze darowizny w 2008 roku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu był on wykorzystywany co najmniej przez okres 60 miesięcy.

Mieszkanie można w każdej chwili sprzedać, przeznaczyć na własne potrzeby, czy też darować, w odniesieniu do amortyzacji, wiąże się to jedynie z zaprzestaniem dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »