Kategoria: Podatek VAT

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Remanent likwidacyjny a podatek VAT

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-06-10

Zamierzam zlikwidować firmę. Dla potrzeb VAT muszę zrobić remanent likwidacyjny, w którym zostaną ujęte materiały, wyposażenie, środki trwałe. Mam rozpoczętą inwestycję (budowa nieruchomości). Co będzie z podatkiem VAT? Czy mam go zsumować i zwrócić? Mam też inną nieruchomość, która jest już eksploatowana. Nie wiem, jak postąpić z podatkiem VAT. Proszę o wyjaśnienie.

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów w przypadku m.in. zaprzestania działalności przez podatnika będącego osobą fizyczną. Tę zasadę stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

 

Dominuje stanowisko, że towary będące środkami trwałymi również należy ujawnić w remanencie likwidacyjnym. Analogicznie wskazuje się względem nieukończonych budynków, które co prawda jeszcze środkami trwałymi nie są [tak. m.in. T. Krywan: „Mimo że nie został ukończony, przedmiotowy budynek stanowi towar (…)”; ABC 225966].

 

Należy sporządzić zatem spis z natury towarów na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obejmujący zarówno „inwestycję w toku”, jak również budynek będący środkiem trwałym, i załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

 

Prawdziwy problem zaczyna się jednak tu: jaka jest podstawa opodatkowania dla inwestycji w toku i wybudowanego budynku? Podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm., w tym ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2014 r.).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Zatem podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów (lub towarów podobnych), a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

 

To, jak rozumieć ww. zapis ustawy, spędza sen z powiek niemal każdemu, kto przepis ten ma zastosować. Nie da się tego ustalić jednoznacznie, bazując jedynie na jego treści, zatem odpowiedzi jest prawdopodobnie tak wiele, jak odpowiadających.

 

Dla towarów wytworzonych (jak np. budynek) ustawodawca wskazuje na koszt wytworzenia określony w momencie dostawy tych towarów – czyli jak wskazują organy podatkowe: aktualny, ale potencjalny koszt wytworzenia. Zatem jeszcze inaczej, podstawą opodatkowania VAT ujętych w remanencie likwidacyjnym budynków i budynków w budowie będzie koszt, jaki musiałby zostać poniesiony, by je obecnie wytworzyć, a nie wartość, za jaką można by je sprzedać (cena rynkowa). Pogląd ten bywa kwestionowany, niemniej jednak nadal jest wiodący.

 

Skutkiem powyższego są sytuacje, gdy koszt wytworzenia aktualny jest wyższy od historycznego i wyższy niż wartość rynkowa. W takich sytuacjach, by uniknąć nadmiernego opodatkowania (gdy podstawa opodatkowania przy likwidacji byłaby znacznie wyższa niż wartość rynkowa), podatnicy sprzedają takie wytworzone towary przed likwidacją.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »