Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z VAT

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2012-09-20

Do zeszłego roku płaciłam podatek VAT. Okazało się, że to jednak niepotrzebne w moim przypadku i złożyłam rezygnację z VAT. Niestety, mam zapłacić podatek od remanentu – to spora kwota. Czy mogę wnioskować o rozłożenie tej należności na raty lub anulować rezygnację z VAT?

 

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Jak się domyślam, złożyła Pani w trybie aktualizacyjnym VAT-R i zaznaczyła w nim, iż będzie korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT (rezygnacja z VAT). Niestety Ordynacja podatkowa nie przewiduje możliwości korygowanie zgłoszeń, a jedynie możliwość korygowania deklaracji; VAT-R to zgłoszenie.

 

Ordynacja podatkowa nie przewiduje również możliwości wycofania złożonego zgłoszenia, w tym o rezygnacji z VAT; nie jest to również wprost zabronione, jednak szansę na uznanie pisma o wycofaniu zgłoszenia uznaję za bliską zeru.

 

Możliwe jest wnioskowanie o rozłożenie zapłaty podatku na raty. Zgodnie z art. 67b Ordynacji podatkowej „organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może:

 

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną”.

 

Organ może udzielać przedsiębiorcy powyższych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

 

 1. które nie stanowią pomocy publicznej;
 2. które stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
 3. które stanowią pomoc publiczną:

   

  Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  1. udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
  2. udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
  3. udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
  4. udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,
  5. będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
  6. na szkolenia,
  7. na zatrudnienie,
  8. na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
  9. na restrukturyzację,
  10. na ochronę środowiska,
  11. na prace badawczo-rozwojowe,
  12. regionalną,
  13. udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę Ministrów.

 

Może Pani zatem wnioskować o rozłożenie na raty płatności podatku w ramach pomocy de minimis. W urzędzie skarbowym otrzyma Pani formularze, które trzeba wypełnić i załączyć do wniosku, który motywować należy ważnym interesem podatnika (życie, zdrowie, minimum egzystencji itp.) lub interesem publicznym (np. zachowanie miejsc pracy). Samo odwołanie rezygnacji z VAT jest generalnie niemożliwe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Nieopodatkowana sprzedaż (VAT) dla właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej

Od jakiej daty (1 stycznia czy 2 sierpnia) należy liczyć limit nieopodatkowanej (VAT) sprzedaży towarów i usług dla właścicieli lokali we wspólnocie...

Jaka stawka VAT na usługi gastronomiczne?

Prowadzę własną działalność gospodarczą (PKD 55.20.Z). Przyjęłam zamówienie na obsługę przyjęcia weselnego w moim obiekcie. Zgodnie z umową w skład...

Miejsce wykonywania usług a podatek VAT

Spółka z o.o. z zarejestrowaną działalnością w KRS posiada NIP-UE. Pozyskujemy opiekunki do osób chorych i starszych w Niemczech. Z rodziną niemiecką...

Usługi opiekuńcze a podatek VAT

Mam pytanie dotyczące świadczenia usług opiekuńczych w Niemczech. Usługi wykonywane są przez delegowane opiekunki zatrudnione przez naszą...

Świadczenie usługi we Francji

Świadczę usługę budowy domu we Francji jako mała firma mająca działalność zarejestrowaną w Polsce. Dom buduję dla osoby prywatnej....

Podatek VAT na usługi zakładu kamieniarskiego

Czy montaż nagrobka można zakwalifikować do pozycji 96.03 PKWiU? Jaki obowiązuje VAT na usługi zakładu kamieniarskiego ?

Powrót do zwolnienia z podatku VAT

Wynajmuję nieruchomość na cele biurowe. W ubiegłym roku od czynszu za wynajem był odprowadzany VAT. Teraz firma chciałaby zrezygnować z tego podatku. W...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »