Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rezygnacja z VAT

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2012-09-20

Do zeszłego roku płaciłam podatek VAT. Okazało się, że to jednak niepotrzebne w moim przypadku i złożyłam rezygnację z VAT. Niestety, mam zapłacić podatek od remanentu – to spora kwota. Czy mogę wnioskować o rozłożenie tej należności na raty lub anulować rezygnację z VAT?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak się domyślam, złożyła Pani w trybie aktualizacyjnym VAT-R i zaznaczyła w nim, iż będzie korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT (rezygnacja z VAT). Niestety Ordynacja podatkowa nie przewiduje możliwości korygowanie zgłoszeń, a jedynie możliwość korygowania deklaracji; VAT-R to zgłoszenie.

 

Ordynacja podatkowa nie przewiduje również możliwości wycofania złożonego zgłoszenia, w tym o rezygnacji z VAT; nie jest to również wprost zabronione, jednak szansę na uznanie pisma o wycofaniu zgłoszenia uznaję za bliską zeru.

 

Możliwe jest wnioskowanie o rozłożenie zapłaty podatku na raty. Zgodnie z art. 67b Ordynacji podatkowej „organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może:

 

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną”.

 

Organ może udzielać przedsiębiorcy powyższych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

 

 1. które nie stanowią pomocy publicznej;
 2. które stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
 3. które stanowią pomoc publiczną:

   

  1. udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
  2. udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
  3. udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
  4. udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,
  5. będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
  6. na szkolenia,
  7. na zatrudnienie,
  8. na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
  9. na restrukturyzację,
  10. na ochronę środowiska,
  11. na prace badawczo-rozwojowe,
  12. regionalną,
  13. udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę Ministrów.

 

Może Pani zatem wnioskować o rozłożenie na raty płatności podatku w ramach pomocy de minimis. W urzędzie skarbowym otrzyma Pani formularze, które trzeba wypełnić i załączyć do wniosku, który motywować należy ważnym interesem podatnika (życie, zdrowie, minimum egzystencji itp.) lub interesem publicznym (np. zachowanie miejsc pracy). Samo odwołanie rezygnacji z VAT jest generalnie niemożliwe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »