Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczanie kosztów w najmie prywatnym

Piotr Geliński • Opublikowane: 2016-03-02

Mam pytanie dotyczące rozliczania kosztów w najmie prywatnym. Czy przy rozliczaniu jakiegoś kosztu liczy się data faktury lub rachunku, czy też data zapłaty za ten koszt?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niniejszą opinię sporządzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.

W odniesieniu do przychodów z najmu zastosowanie ma ogólna definicja kosztu podatkowego, zawarta w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem, aby wydatek mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć określone przesłanki, w tym koszt musi być poniesiony. W tym zakresie należy sięgnąć do art. 22 ust. 4 u.p.d.o.f., na mocy którego koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10 (które zasadniczo odnoszą się do podatników prowadzących księgi rachunkowe i podatkową księgę przychodów i rozchodów).

Tym samym dla zaliczenia danego kosztu związanego z najmem poza działalnością gospodarczą do kosztów podatkowych danego roku podatkowego istotny jest moment, w którym koszt został poniesiony. Przyjmuje się najczęściej (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 stycznia 2013 r., IPPB1/415-1267/12-4/AM), że „dzień poniesienia kosztu” należy rozumieć dosłownie. Będzie to więc rzeczywiste poniesienie wydatku, czyli uiszczenie zapłaty. W konsekwencji podatnik uzyskujący przychody z najmu prywatnego rozliczanego według skali podatkowej, może w kosztach podatkowych uwzględnić wydatki w miesiącu ich poniesienia. Bez znaczenia jest tu okres, jakiego wydatek dotyczy. Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa sądowego wykładnia językowa użytego sformułowania „koszty poniesione” wskazuje na czas dokonany, co oznacza, iż chodzi tu o taki stan, w którym nastąpiło obciążenie kosztem nie tylko w sensie ewidencyjnym, ale w znaczeniu realnym, a więc w faktycznym poniesieniu wydatku. Koszt poniesiony to koszt faktycznie zrealizowany – wydatek w znaczeniu kasowym. Zatem wydatek można zaliczyć do kosztów podatkowych w momencie dokonania zapłaty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zgłoszenie pożyczki do urzędu skarbowego

Czy udzieloną pożyczkę rodziców dla jednego z synów należy wykazać na formularzu SD-Z2 składanym do urzędu skarbowego w związku...

 

Pieniądze rodziców na moim koncie a opodatkowanie

Na koncie walutowym przechowuję pieniądze otrzymane od rodziców zza granicy: w kilku przelewach na przestrzeni dwóch lat, żaden z przelewów nie...

 

Wspólne rozliczenie małżonków a ślub w trakcie roku

W czerwcu 2015 r. wziąłem ślub. Czy jest możliwe wypełnienie PIT-u za 2015 rok jako małżeństwo? Jak uwzględnić fakt, że małżeństwo nie trwało...

 

Faktura za wynajem mieszkania

Faktura za wynajem mieszkania

Chcę wynająć mieszkanie. Podpisałam umowę z firmą zajmującą się wynajmem mieszkań. Potencjalny najemca chce otrzymać fakturę. Czy może ją...

Jak przekazać prawa własności do części nieruchomości w inny sposób niż poprzez darowiznę?

Jestem właścicielem 3/4 zabudowanej nieruchomości. 1/4 tej działki posiada moja bratowa, która odziedziczyła tę część po moim zmarłym 3 lata temu bracie....

 

Odszkodowanie za utracone zarobki a podatek

Dostałem odszkodowanie za niesłuszny areszt w wysokości 27 tys. zł, w tym 15 tys. za utracone zarobki i 12 tys. jako zadośćuczynienie. Od...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »