Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozliczanie kosztów w najmie prywatnym

Piotr Geliński • Opublikowane: 2016-03-02 • Aktualizacja: 2022-01-05

Mam pytanie dotyczące rozliczania kosztów w najmie prywatnym. Czy przy rozliczaniu jakiegoś kosztu liczy się data faktury lub rachunku, czy też data zapłaty za ten koszt?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczanie kosztów w najmie prywatnym

Rozliczenie kosztów uzyskania przychodu w najmie prywatnym

Niniejszą opinię sporządzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.

W odniesieniu do przychodów z najmu zastosowanie ma ogólna definicja kosztu podatkowego, zawarta w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem, aby wydatek mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć określone przesłanki, w tym koszt musi być poniesiony. W tym zakresie należy sięgnąć do art. 22 ust. 4 u.p.d.o.f., na mocy którego koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10 (które zasadniczo odnoszą się do podatników prowadzących księgi rachunkowe i podatkową księgę przychodów i rozchodów).

Zaliczenie danego kosztu związanego z najmem poza działalnością gospodarczą do kosztów podatkowych danego roku podatkowego

Tym samym dla zaliczenia danego kosztu związanego z najmem poza działalnością gospodarczą do kosztów podatkowych danego roku podatkowego istotny jest moment, w którym koszt został poniesiony. Przyjmuje się najczęściej (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 stycznia 2013 r., IPPB1/415-1267/12-4/AM), że „dzień poniesienia kosztu” należy rozumieć dosłownie. Będzie to więc rzeczywiste poniesienie wydatku, czyli uiszczenie zapłaty. W konsekwencji podatnik uzyskujący przychody z najmu prywatnego rozliczanego według skali podatkowej, może w kosztach podatkowych uwzględnić wydatki w miesiącu ich poniesienia. Bez znaczenia jest tu okres, jakiego wydatek dotyczy. Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa sądowego wykładnia językowa użytego sformułowania „koszty poniesione” wskazuje na czas dokonany, co oznacza, iż chodzi tu o taki stan, w którym nastąpiło obciążenie kosztem nie tylko w sensie ewidencyjnym, ale w znaczeniu realnym, a więc w faktycznym poniesieniu wydatku. Koszt poniesiony to koszt faktycznie zrealizowany – wydatek w znaczeniu kasowym. Zatem wydatek można zaliczyć do kosztów podatkowych w momencie dokonania zapłaty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »