Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczanie różnic kursowych

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2012-07-06

Mamy problem w związku z rozliczaniem różnic kursowych. Otrzymaliśmy od krajowego dostawcy fakturę VAT w walucie obcej – USD (dokument wystawiony w dniu sprzedaży towaru). Faktura zostanie opłacona w walucie obcej. Środki na zapłatę zostały już zakupione za pośrednictwem kantoru internetowego. Zakupiliśmy od razu więcej środków pieniężnych – na kolejną transakcję. Otrzymaliśmy od kantoru fakturę VAT. Proszę o wskazanie obowiązku i możliwości księgowania różnic kursowych na poszczególnych etapach transakcji. Dodam, iż firma rozlicza się na podstawie KPiR.

 

Elżbieta Jędruczyk

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Obowiązek rozliczania różnic kursowych

 

Obowiązek rozliczania różnic kursowych wynika z art. 24c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), zgodnie z którym różnice kursowe zwiększają przychody (dodatnie różnice kursowe) albo koszty uzyskania przychodów (ujemne różnice kursowe).

 

Dodatnie różnice kursowe powstają między innymi, jeżeli:

 

 1. wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków albo wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (z pewnymi zastrzeżeniami).

 

Ujemne różnice kursowe powstają między innymi, jeżeli

 

 1. wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków albo wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (również z pewnymi zastrzeżeniami).

 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przy obliczaniu różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

 

Możliwości księgowania

 

W Państwa przypadku teoretycznie należałoby przeprowadzić transakcję w trzech etapach:

 

 1. księgowanie faktury wg kursu średniego NBP,
 2. księgowanie płatności wg kursu faktycznie zastosowanego (bankowego), ewentualnie średniego NBP z dnia zapłaty,
 3. księgowanie różnicy kursowej od własnych środków w walucie.

 

Jednak moim zdaniem, w tej sytuacji (zakładam, że takich transakcji jest mało) rozsądne byłoby zastosowanie metody dwuetapowej – z pominięciem kroku drugiego i zaksięgowaniem płatności po kursie, po jakim zakupiono walutę.

 

Według etapów transakcji schemat księgowania wyglądałby następująco:

 

 1. otrzymaną fakturę należy zaksięgować, przeliczając ją na złotówki wg kursu średniego NBP  ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu;
 2. sam zakup waluty nie podlega księgowaniu;
 3. w momencie zapłaty należy:
  • wyliczyć wartość faktury przy zastosowaniu faktycznego kursu waluty (w tym przypadku kursu z kantoru internetowego),
  • wyliczyć różnicę pomiędzy wcześniej zaksięgowaną kwotą, a kosztem faktycznie poniesionym,
  • „wyrównać” wartość kosztu do wartości faktycznie poniesionej – inaczej mówiąc, jeżeli faktycznie zapłacono więcej niż zaliczono w koszty po kursie średnim NBP – należy te koszty zwiększyć (ujemna różnica kursowa); jeżeli faktycznie zapłacono mniej – należy zwiększyć przychody (dodatnia różnica kursowa).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zbycie niedawno otrzymanej działki i zakup nowego gruntu – kwestia podatków

W maju tego roku jako darowiznę otrzymałem działkę budowlaną. Czy przed upływem 5 lat od otrzymania gruntu mogę go sprzedać bez konieczności płacenia...

Wspólne rozliczenie małżonków

Mam pytanie dotyczące podatków i wspólnego rozliczenia małżonków. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Mam syna i córkę...

Dochody z najmu

Moje pytanie dotyczy dochodów z najmu. Od trzech lat mieszkam za granicą. Jednocześnie wynajmuję moje mieszkanie w Polsce (biorę 1500 zł...

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności a podatek

Na mojej działce ma powstać nowa linia energetyczna. Przedsiębiorca przesyłowy zawarł ze mną umowę, w wyniku której otrzymałam jednorazowe...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »