Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozliczanie różnic kursowych

Autor: Elżbieta Jędruczyk

Mamy problem w związku z rozliczaniem różnic kursowych. Otrzymaliśmy od krajowego dostawcy fakturę VAT w walucie obcej – USD (dokument wystawiony w dniu sprzedaży towaru). Faktura zostanie opłacona w walucie obcej. Środki na zapłatę zostały już zakupione za pośrednictwem kantoru internetowego. Zakupiliśmy od razu więcej środków pieniężnych – na kolejną transakcję. Otrzymaliśmy od kantoru fakturę VAT. Proszę o wskazanie obowiązku i możliwości księgowania różnic kursowych na poszczególnych etapach transakcji. Dodam, iż firma rozlicza się na podstawie KPiR.

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczanie różnic kursowych

Obowiązek rozliczania różnic kursowych

Obowiązek rozliczania różnic kursowych wynika z art. 24c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), zgodnie z którym różnice kursowe zwiększają przychody (dodatnie różnice kursowe) albo koszty uzyskania przychodów (ujemne różnice kursowe).

 

Dodatnie różnice kursowe powstają między innymi, jeżeli:

 

 1. wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków albo wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (z pewnymi zastrzeżeniami).

Kiedy powstają ujemne różnice kursowe?

Ujemne różnice kursowe powstają między innymi, jeżeli

 

 1. wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków albo wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (również z pewnymi zastrzeżeniami).

Obliczanie różnic kursowych

Przy obliczaniu różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

W Państwa przypadku teoretycznie należałoby przeprowadzić transakcję w trzech etapach:

 

 1. księgowanie faktury wg kursu średniego NBP,
 2. księgowanie płatności wg kursu faktycznie zastosowanego (bankowego), ewentualnie średniego NBP z dnia zapłaty,
 3. księgowanie różnicy kursowej od własnych środków w walucie.

 

Jednak moim zdaniem, w tej sytuacji (zakładam, że takich transakcji jest mało) rozsądne byłoby zastosowanie metody dwuetapowej – z pominięciem kroku drugiego i zaksięgowaniem płatności po kursie, po jakim zakupiono walutę.

 

Według etapów transakcji schemat księgowania wyglądałby następująco:

 

 1. otrzymaną fakturę należy zaksięgować, przeliczając ją na złotówki wg kursu średniego NBP  ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu;
 2. sam zakup waluty nie podlega księgowaniu;
 3. w momencie zapłaty należy:
  • wyliczyć wartość faktury przy zastosowaniu faktycznego kursu waluty (w tym przypadku kursu z kantoru internetowego),
  • wyliczyć różnicę pomiędzy wcześniej zaksięgowaną kwotą, a kosztem faktycznie poniesionym,
  • „wyrównać” wartość kosztu do wartości faktycznie poniesionej – inaczej mówiąc, jeżeli faktycznie zapłacono więcej niż zaliczono w koszty po kursie średnim NBP – należy te koszty zwiększyć (ujemna różnica kursowa); jeżeli faktycznie zapłacono mniej – należy zwiększyć przychody (dodatnia różnica kursowa).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info