Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenia rodzinne w formie zakupów i darowizn nieruchomości

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-03-09

Planujemy kilka transakcji w rodzinie w ramach pewnych rozliczeń. Mój brat sprzedał mieszkanie (które posiadał od 7 lat) za 375 tys. zł. Brat chce kupić od wujka dom za 500 tys. zł. Brakującą kwotę otrzyma od osoby spoza rodziny. Czy od tej darowizny zapłaci podatek? Jak wysoki? Brat chce podarować dom mojej mamie. Czy może to zrobić nawet tego samego dnia co dokonanie zakupu? Później mama chce sprzedać ten dom za 700 tys. zł (po kilku miesiącach) i kupić nowy, nieco droższy. Czy mama zapłaci podatek od sprzedaży tego domu, skoro za uzyskane pieniądze kupi inną nieruchomość?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Odpowiem między Pani pytaniami dla zachowania czytelności tekstu.

Jeśli sprzedaż następuje po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, to uzyskana kwota nie będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co wynika z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Zatem jeśli ktoś „daje” pieniądze i nie ma świadczenia wzajemnego, jest to darowizna. Kwota wolna to tylko 4902 zł w III grupie (tj. gdy darowizna jest od obcej osoby), więc przy 125 000 zł podatek wyniesie niecałe 23 000 zł. Jest tak wysoki, bowiem w 3. grupie i przy takiej kwocie, podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku i według ustawy wynosi 2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

Nie ma przeszkód, by brat ofiarował dom mamie, nawet tego samego dnia. Darowizna nie spowoduje u niego powstania przychodu, a u mamy podlegać będzie zwolnieniu w podatku od spadków i darowizn.

Jeśli mama nie skorzysta ze zwolnienia, to w uproszczeniu, zapłaci 19% podatku od 700 000 zł, bowiem podatek płatny jest od dochodu, który jest różnicą między przychodem i kosztami, a za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia otrzymanej w darowiźnie nieruchomości uważa się jedynie udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zwolnienie, z którego mama może skorzystać, to ulga z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym, zgodnie z którym wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Jednym z celów, o których tu mowa, jest nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem. Jeśli zatem mama wyda całą kwotę przychodu ze sprzedaży na nabycie w celach mieszkaniowych (własnych) budynku mieszkalnego z gruntem, to rzeczywiście skorzysta ze zwolnienia i nie zapłaci podatku.

Rozliczeń dla sprzedanej nieruchomości i deklaracji zwolnienia dokonuje się w PIT-39.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jaka forma opodatkowania dla działalności gospodarczej?

Noszę się z zamiarem założenia działalności gospodarczej, dokładnie chodzi o handel tekstyliami. Chciałbym prosić o podpowiedź, jaka forma...

Sprzedaż działki z VAT-em a podatek dochodowy

W 2006 r. nabyłam działkę do majątku osobistego. Nie stosowałam żadnych odliczeń ani amortyzacji. Nieruchomość wynajmowałam w latach 2011–2013,...

Czy zapłacę podatek dochodowy, skoro mieszkam w Szwecji?

Od 1999 r. posiadam mieszkanie w Polsce, ale od 8 lat mieszkam w Szwecji (tu pracuję, płacę podatki, mam rodzinę). Obecnie chcę sprzedać moje...

Jak zoptymalizować koszty podatkowe?

Prowadzę jednoosobową działalność, świadczę usługi na materiałach dostarczonych przez klientów. Mam problemy z wysokim podatkiem VAT...

Podatek od sprzedaży odziedziczonej działki

W 2002 roku zmarł mój ojciec. Odziedziczyłem po nim udział w działce budowlanej w wysokości 50%. Sprawę spadkową przeprowadziłem przed...

Konsekwencje podatkowe handlu domenami internetowymi

Mam pytanie odnośnie odsprzedaży domen internetowych. Obecnie prowadzę działalność na ryczałcie. Czy handel domenami może być opodatkowany w formie...

Podatek, jaki musi zapłacić występujący ze spółki wspólnik

Jestem współwłaścicielem firmy (spółki jawnej) i postanowiłem z niej wystąpić. Jaki muszę odprowadzić podatek od kwoty uzyskanej tytułem...

Sprzedaż kawałka działki otrzymanej w darowiźnie

Niedawno otrzymałem darowiznę od rodziców – działkę z domem. Wiem, że taka darowizna nie podlega opodatkowaniu, jeśli jej nie sprzedam przed...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »