Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenia rodzinne w formie zakupów i darowizn nieruchomości

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-03-09

Planujemy kilka transakcji w rodzinie w ramach pewnych rozliczeń. Mój brat sprzedał mieszkanie (które posiadał od 7 lat) za 375 tys. zł. Brat chce kupić od wujka dom za 500 tys. zł. Brakującą kwotę otrzyma od osoby spoza rodziny. Czy od tej darowizny zapłaci podatek? Jak wysoki? Brat chce podarować dom mojej mamie. Czy może to zrobić nawet tego samego dnia co dokonanie zakupu? Później mama chce sprzedać ten dom za 700 tys. zł (po kilku miesiącach) i kupić nowy, nieco droższy. Czy mama zapłaci podatek od sprzedaży tego domu, skoro za uzyskane pieniądze kupi inną nieruchomość?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiem między Pani pytaniami dla zachowania czytelności tekstu.

Jeśli sprzedaż następuje po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, to uzyskana kwota nie będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co wynika z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Zatem jeśli ktoś „daje” pieniądze i nie ma świadczenia wzajemnego, jest to darowizna. Kwota wolna to tylko 4902 zł w III grupie (tj. gdy darowizna jest od obcej osoby), więc przy 125 000 zł podatek wyniesie niecałe 23 000 zł. Jest tak wysoki, bowiem w 3. grupie i przy takiej kwocie, podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku i według ustawy wynosi 2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

Nie ma przeszkód, by brat ofiarował dom mamie, nawet tego samego dnia. Darowizna nie spowoduje u niego powstania przychodu, a u mamy podlegać będzie zwolnieniu w podatku od spadków i darowizn.

Jeśli mama nie skorzysta ze zwolnienia, to w uproszczeniu, zapłaci 19% podatku od 700 000 zł, bowiem podatek płatny jest od dochodu, który jest różnicą między przychodem i kosztami, a za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia otrzymanej w darowiźnie nieruchomości uważa się jedynie udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Zwolnienie, z którego mama może skorzystać, to ulga z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym, zgodnie z którym wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Jednym z celów, o których tu mowa, jest nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem. Jeśli zatem mama wyda całą kwotę przychodu ze sprzedaży na nabycie w celach mieszkaniowych (własnych) budynku mieszkalnego z gruntem, to rzeczywiście skorzysta ze zwolnienia i nie zapłaci podatku.

Rozliczeń dla sprzedanej nieruchomości i deklaracji zwolnienia dokonuje się w PIT-39.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »