Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie dochodu i straty z przychodów giełdowych

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-12-29

W 2015 r. wpłaciłem brokerowi 20 tys. zł, z czego osiągnąłem przychód na koniec roku 23 tys. zł, którego nie wypłaciłem. Od kwoty 23 tys. zł zapłaciłem w PIT-38 za 2015 rok 19% podatku ze swoich innych dochodów. Natomiast początkiem 2016 r. wpłaciłem 21 tys. zł i trochę później jeszcze 10 tys. zł. Niestety poniosłem stratę i rachunek mi się wyzerował, czyli wszystko straciłem. Czy strata za 2016 r. to 21 tys. zł + 10 tys. zł, czy jeszcze plus wpłata i przychód z 2015 r.?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Osiągał Pan przychody giełdowe. Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz.U.2016.2032 t.j. ze zm. dalej jako „u.PIT”] – od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Nadwyżka kosztów danego roku nad przychodami stanowi tu stratę, a o wartość tej straty można pomniejszyć dochody uzyskane w ciągu kolejnych pięciu lat – tak stanowi art. 9 ust. 2 i ust. 3 u.PIT. Artykuł 8 ust. 6 u.PIT stanowi wyraźnie, że powyższe ma zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, a także z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Tym samym obecnie w kosztach uwzględnia Pan koszty roku 2016, a nie koszty roku 2015.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Tak na marginesie trzeba pamiętać, że dochodu, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt. 5, tj. z tytułu udziału w funduszach kapitałowych; nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich – tak stanowi ust. 5 ww. artykułu.

Analogicznie wskazuje się w doktrynie: „We wprowadzonym systemie opodatkowania, gdzie opodatkowaniu podlega suma dochodów (a nie zaś pojedyncze przychody, czy też dochody, albo suma przychodów) możliwe jest powstanie straty podatkowej. Nastąpi to wówczas, gdy suma przychodów ze zbycia papierów wartościowych (oraz z innych źródeł, które składają się na strumień dochodów, o których mowa) będzie niższa od kosztów ich uzyskania. Tego rodzaju strata podlega rozliczeniu (skompensowaniu) z dochodami przyszłych lat podatkowych na analogicznych zasadach jak straty z pozostałych źródeł przychodu. Strata może zatem obniżyć dochód uzyskany z tego „strumienia” dochodów w ciągu następnych 5 lat podatkowych, przy czym kwota obniżenia w żadnym z tych lat nie może przekroczyć 50% poniesionej straty. Przedmiotowa strata może obniżać jedynie dochody, o których mowa w art. 30b u.p.d.o.f. Nie będzie możliwe uwzględnienie straty z innymi dochodami z kapitałów (niewchodzącymi w zakres strumienia dochodów, o których mowa), mimo że są one dochodami z tego samego źródła przychodów.” [Bartosiewicz, Adam. Opodatkowanie dochodów giełdowych. Publikacje Elektroniczne ABC].

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »