Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie najmu mieszkania przez małżonków

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-09-08

Sprawa dotyczy rozliczenia najmu mieszkania przez małżonków. Wynajmuję wraz z żoną mieszkanie będące naszą współwłasnością i podpisaliśmy wspólnie umowę wynajmu mieszkania. Złożyliśmy w US oświadczenie o osobnym rozliczaniu się z podatku z wynajmu w systemie kwartalnym i składamy osobne PIT-y 28. Czy faktury za wynajem mieszkania po połowie powinniśmy wystawiać oddzielnie – każde z nas na 50% opłaconego czynszu przez najemcę, czy jedną wspólną? Otrzymane należności za czynsz kwitujemy jednym dokumentem tzw. KP. Osobnym KP kwitujemy otrzymywane zaliczki na media i opłaty stałe wnoszone bezpośrednio przez nas do wspólnoty mieszkaniowej i dostawców mediów. Jakie wynika to z umów, okresowo je rozliczamy na zero, na podstawie sporządzonego zestawienia. Czy na te opłaty trzeba wystawiać rachunek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 15) oboje z małżonków są tu samodzielnymi podatnikami VAT (nawet jeśli nie są w VAT czynni, bowiem korzystają ze zwolnienia podmiotowego), a więc każdy małżonek musi wystawić fakturę samodzielnie niejako za „swoją” część (jest to uproszczenie, bowiem własność małżeńska jest bez udziałowa). W przypadku takim nie ma podstaw, aby uznać, iż podatnikiem VAT w stosunku do całego najmu jest tylko jeden z małżonków (w szczególności podstawy takiej nie stanowi fakt zarejestrowania się jednego tylko z małżonków jako czynny podatnik VAT).

 

Jak rozliczać opłaty to zupełnie odrębna, to o wiele bardziej skomplikowana kwestia. Co do zasady wszelkie opłaty winny mieścić się w wynagrodzeniu za usługę i być składnikiem ceny widocznej na fakturze uiszczanej za usługę jako całość. Niemniej jednak w praktyce akceptuje się sytuację, że zwrot kosztów oddającego w najem nie jest przychodem dla niego, ale musi to wprost wynikać z umowy najmu. Innymi słowy składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez właściciela nieruchomości nie będą zwracane mu wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (np. czynsz, opłaty za wodę, energię el., ogrzewanie, wywóz śmieci), jeżeli z umowy wynika, że najemca zobowiązany jest do ich ponoszenia. W takiej sytuacji nie dokumentuje się tego w mojej ocenie ani fakturą ani rachunkiem, gdyż nie jest to wynagrodzenie za usługę. Jak wynika z art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Nie dotyczy to jak widać zwrotu kosztów. Podobnie ustawa o podatku od towarów i usług stanowi w art. 106b ust. 1 pkt. 1, że podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług (i inne tu nieistotne). Jako że biorący w najem musi mieć potwierdzenie poniesienia ciężaru zwrotu zgodnie z umową, to jeśli nie przelewa ich na Państwa rachunek bankowy to KP (czy inne pisemne potwierdzenie), plus opisane zestawienie, w mojej ocenie jest wystarczające.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-pracy.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »