Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie najmu mieszkania przez małżonków

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-09-08

Sprawa dotyczy rozliczenia najmu mieszkania przez małżonków. Wynajmuję wraz z żoną mieszkanie będące naszą współwłasnością i podpisaliśmy wspólnie umowę wynajmu mieszkania. Złożyliśmy w US oświadczenie o osobnym rozliczaniu się z podatku z wynajmu w systemie kwartalnym i składamy osobne PIT-y 28. Czy faktury za wynajem mieszkania po połowie powinniśmy wystawiać oddzielnie – każde z nas na 50% opłaconego czynszu przez najemcę, czy jedną wspólną? Otrzymane należności za czynsz kwitujemy jednym dokumentem tzw. KP. Osobnym KP kwitujemy otrzymywane zaliczki na media i opłaty stałe wnoszone bezpośrednio przez nas do wspólnoty mieszkaniowej i dostawców mediów. Jakie wynika to z umów, okresowo je rozliczamy na zero, na podstawie sporządzonego zestawienia. Czy na te opłaty trzeba wystawiać rachunek?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 15) oboje z małżonków są tu samodzielnymi podatnikami VAT (nawet jeśli nie są w VAT czynni, bowiem korzystają ze zwolnienia podmiotowego), a więc każdy małżonek musi wystawić fakturę samodzielnie niejako za „swoją” część (jest to uproszczenie, bowiem własność małżeńska jest bez udziałowa). W przypadku takim nie ma podstaw, aby uznać, iż podatnikiem VAT w stosunku do całego najmu jest tylko jeden z małżonków (w szczególności podstawy takiej nie stanowi fakt zarejestrowania się jednego tylko z małżonków jako czynny podatnik VAT).

 

Jak rozliczać opłaty to zupełnie odrębna, to o wiele bardziej skomplikowana kwestia. Co do zasady wszelkie opłaty winny mieścić się w wynagrodzeniu za usługę i być składnikiem ceny widocznej na fakturze uiszczanej za usługę jako całość. Niemniej jednak w praktyce akceptuje się sytuację, że zwrot kosztów oddającego w najem nie jest przychodem dla niego, ale musi to wprost wynikać z umowy najmu. Innymi słowy składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez właściciela nieruchomości nie będą zwracane mu wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (np. czynsz, opłaty za wodę, energię el., ogrzewanie, wywóz śmieci), jeżeli z umowy wynika, że najemca zobowiązany jest do ich ponoszenia. W takiej sytuacji nie dokumentuje się tego w mojej ocenie ani fakturą ani rachunkiem, gdyż nie jest to wynagrodzenie za usługę. Jak wynika z art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Nie dotyczy to jak widać zwrotu kosztów. Podobnie ustawa o podatku od towarów i usług stanowi w art. 106b ust. 1 pkt. 1, że podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług (i inne tu nieistotne). Jako że biorący w najem musi mieć potwierdzenie poniesienia ciężaru zwrotu zgodnie z umową, to jeśli nie przelewa ich na Państwa rachunek bankowy to KP (czy inne pisemne potwierdzenie), plus opisane zestawienie, w mojej ocenie jest wystarczające.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podatek od sprzedaży mieszkania 3 lata po zakupie

Trzy lata temu kupiłem mieszkanie i teraz chcę je sprzedać. Czy to prawda, że od całości kwoty transakcji będę musiał zapłacić podatek dochodowy,...

Jaką stawkę podatku dochodowego będę musiał zapłacić US sprzedając halę

W roku 1995 kupiłem jako osoba fizyczna wraz z małżonką nieruchomość o pow. 0,6 ha, na której jest hala oraz towarzyszące pomieszczenia. Tę...

Czy spłata kredytu jest wydatkiem na cele mieszkaniowe?

Moja matka wspólnie z rodzeństwem sprzedaje dom po rodzicach (jest właścicielką 1/3 domu). Aby nie zapłacić podatku, matka chce podarować mi swoją...

Wymiar podatku dochodowego przy sprzedaży mieszkania kupionego w kredycie hipotecznym

Sprzedaję obecnie mieszkanie kupione w kredycie hipotecznym w 2005 roku. Do chwili obecnej korzystałem z ulgi odsetkowej. Jaki wymiar podatku...

Opodatkowanie wynagrodzenia niewypłaconego zmarłemu

Sprawa dotyczy opodatkowania wynagrodzenia niewypłaconego zmarłemu. Moja mama świadczyła usługi dla sądu – była biegłą sądową. Niedawno zmarła....

Rozliczenie działalności na giełdzie u zagranicznego brokera

W poprzednim roku zamknąłem konto na minusie u mojego amerykańskiego brokera on-line. Moja działalność na giełdzie papierów wartościowych ograniczała...

Dochód ze sprzedaży mieszkania męża spożytkowany na cele mieszkaniowe żony, co z ulgą?

Pobraliśmy się w 2013 r., a rok później kupiłam działkę na siebie (bo pieniądze pochodziły z darowizny od rodziców). Mąż w 2015...

Ulga mieszkaniowa a rozszerzenie wspólności małżeńskiej

W 2013 r. mąż w darowiźnie otrzymał mieszkanie od rodziców. Właśnie kupiliśmy na kredyt dom i chcemy sprzedać to mieszkanie. Zdajemy sobie jednak...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »