Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozliczenie straty z rynków kapitałowych (Forex) - złożenie zeznania PIT-38

Autor: Wioletta Dyl

Mam problemy z rozliczeniem podatku dochodowego a dokładniej rozliczenia straty z rynku Forex. Proszę o informację, czy przy sumowaniu przychodów z Forex sumuje tylko przychód? Np. 05.01.2021 zarobiłem na transakcji 100 zł, 07.02.2021 straciłem na transakcji 200 zł (-200 zł). Czy wobec tego mój roczny przychód to -100 zł, czyli strata? Czy muszę składać zeznanie podatkowe PIT-38 w przypadku poniesionej straty? Załóżmy, że w roku 2021 w rozliczeniu rocznym poniosłem stratę w wysokości 500 zł. Czy mam obowiązek składania zeznania podatkowego na PIT-38 za ten rok? Dodam, że nie interesuje mnie odliczenie tej straty w kolejnych latach.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie straty z rynków kapitałowych (Forex) - złożenie zeznania PIT-38

Rozliczenie przychodów kapitałowych

Druk PIT-38 podatnicy wykorzystują do rozliczenia przychodów kapitałowych. Do przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza się między innymi: odsetki od depozytów bankowych, lokat lub innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, przychody z obrotu papierami wartościowymi, jak również dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W deklaracji PIT-38 należy też rozliczyć kapitałowe przychody uzyskane poza Polską, które nie zostały zwolnione z opodatkowania. Niestety nie można korzystać z żadnych ulg i odliczeń podatkowych. Podstawą do wypełnienia PIT-38 jest PIT-8C, o ile osiąga Pan dochód za pośrednictwem polskiego brokera. Natomiast jeżeli uzyskuje Pan przychody z Forex za pośrednictwem brokera zagranicznego, to musi Pan wypełnić PIT-38 samodzielnie.

Z kolei Forex jest rynkiem walutowym, gdzie osiągnięcie potencjalnego zysku odbywa się na podstawie różnic kursowych. Tego rodzaju operacje kwalifikowane są jako pochodne instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. A przychód z pochodnych instrumentów finansowych stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT, z którego wynika, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Opodatkowanie dochodu

Opodatkowaniu podlega dochód, którym zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a. Przychód, który należy wykazać w PIT-38, to suma wszystkich zysków uzyskanych z transakcji zakończonych na plusie oraz dodatnich punktów swapowych. Natomiast do kosztów uzyskana przychodów można zaliczyć: wszystkie prowizje wypłacane brokerowi podczas dokonywania operacji na rynku FX (deponowanie środków, wypłata, opłaty w związku z transakcjami). Do kosztów zalicza się także prowadzenie rachunku walutowego, jeśli jest wykorzystywany wyłącznie do obsługi rachunku FX.

W świetle przedstawionych przepisów dochodem podlegającym opodatkowaniu jest różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia pochodnego instrumentu finansowego a kosztem jego nabycia. Przy czym istotny jest fakt, że koszt może zostać aktywowany dopiero w momencie sprzedaży. Należy pamiętać, że wartość musi zostać przeliczona na złotówki. Warunkuje to art. 17 ust. 4 ustawy PIT – przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, uzyskiwane w obcych walutach muszą zostać przeliczone na PLN według uśrednionego kursu obcych walut ogłaszanego przez NBP. Bierze się tutaj pod uwagę ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu.

Wykazanie straty

Co do wykazanej ewentualne straty. Zgodnie z zapisami art. 45 ust. 1a pkt. 1 ustawy PIT każdy podatnik osiągający przychód z kapitałów pieniężnych zobowiązany złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (lub poniesionej straty). Niezależnie więc czy Pana inwestycje forexowe okazały się dochodowe czy też nie – zeznanie jest niezbędne. Transakcje zakończone stratą zaliczają się do kosztów uzyskania przychodów. Przykro mi, ale z uwagi na treść artykuł 9, ustęp 3 ustawy PIT „wysokość straty ze źródła przychodów, która poniesiona została w roku podatkowym może obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych – z tym, że wysokość obniżenia w latach tych nie może przekroczyć 50% straconej kwoty” (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 marca 2009 r., nr IBPBII/2/415-194/08/MW oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 maja 2015 r., nr ILPB2/4511-1-164/15-2/WS). Za to można dokonać korekty swoich PIT-ów z poprzednich lat.

Jeżeli z tytułu wygenerowanego zysku zostanie pobrany zagraniczny podatek w kraju, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w rocznym zeznaniu może Pan od polskiego zobowiązania podatkowego odjąć podatek zapłacony za granicą. Wynika to z tego, że rozliczenie podatku za przychody z Forex w dużej mierze uzależniona jest od siedziby brokera, za którego pośrednictwem działa na Pan na rynku jako polski rezydent podatkowy. Niemniej w większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w których Polska jest stroną, istnieje zapis, gdzie dochody z Forex (niezależnie gdzie uzyskane, u jakiego brokera) są opodatkowana tylko w Polsce, w miejscu rezydencji podatkowej, niemniej zależy do od tego czy mamy podpisaną umowę w progresją czy proporcjonalną. W takim przypadku podatnik do zeznania PIT-38 załącza druk PIT/ZG.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info