Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie z fiskusem grupy muzyków

Wioleta Biel • Opublikowane: 2019-09-16

Jesteśmy niezawodowym zespołem muzycznym, grającym utwory muzyczne, które sami komponujemy. Gramy czasem koncerty w klubach muzycznych za co otrzymujemy zapłatę. Na tych koncertach sprzedajemy płyty i drobne gadżety. Każdy z członków zespołu jest zatrudniony albo na umowę o pracę, albo na tzw. umowę śmieciową. W jaki sposób należy najlepiej przeprowadzić rozliczenie z fiskusem grupy muzyków? Dodam jeszcze, że ponosimy koszty wynajmu samochodu.

Wioleta Biel

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Z uwagi na najmniej skomplikowane procedury w tym przypadku wchodziłaby realnie w grę umowa spółki cywilnej lub jednoosobowa działalność gospodarcza. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej można świadczyć usługi muzyczne (zespół grający na weselach itp.). Przedmiotowe usługi należą do grupowania PKWiU „Usługi zespołów muzycznych”. Wynagrodzenie za ich świadczenie może być wypłacane w formie honorariów.

W takiej sytuacji można albo zatrudnić członków zespołu (właściwie wykonawców) na etat, co wiąże się z koniecznością opłacania za nich pełnych składek na ZUS i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, albo za każdym razem zatrudniać ich na umowę o dzieło (a jeżeli oni także są przedsiębiorcami, to na zasadzie współpracy – rozliczanie fakturami).

Chyba najkorzystniejszą formą umowy zawieranej z klientami w tym przypadku jest umowa o dzieło. Przychód byłby tym, co uzyskane zostanie od zleceniodawców, kosztami uzyskania przychodu zaś byłoby to, co wypłacane byłoby osobom zatrudnionym na umowę o dzieło, czyli dochodem do opodatkowania byłoby to, co zostało po tej operacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o dzieło musiałby zostać odprowadzony podatek, resztę (netto) wypłacane byłoby tej osobie.

W przypadku sprzedaży płyt i innych gadżetów – stanowi to przychód działalności gospodarczej. Zatem wracając do powyższego – koszty wytworzenia (nagrania) takiej płyty będą obniżać podstawę opodatkowania.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Kasa rejestrująca sprzedaż towarów lub świadczenie usług – zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji, gdzie używana jest kasa fiskalna, w sytuacji gdy kwota obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz wyżej wymienionych osób w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym nie przekroczyła 20 000 zł – podatnicy zwolnieni są z obowiązku stosowania kas, zwolnienie to obowiązuje do końca 2018 roku. Należy jednak pamiętać, że w przypadku podatników rozpoczynających w danym roku prowadzenie działalności limit zwolnienia obliczany jest proporcjonalnie do okresu jej wykonywania.

Warto również pamiętać, iż przedsiębiorca/spółka cywilna (w zależności co Państwo wybiorą) może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT do kwoty 200 000 zł sprzedaży rocznie.

„Art. 113. 1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c) usług ubezpieczeniowych

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.”

Mając na uwadze powyższe oraz Pani zapytanie w mojej ocenie najbardziej rozsądnym rozwiązaniem byłoby np. założenie przez jedną z osób (muzyków) jednoosobowej działalności gospodarczej, najlepiej, żeby była to osoba, która posiada umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem – wtedy taka działalność implikowałaby jedynie obowiązek zapłaty składki zdrowotnej. Z pozostałymi natomiast członkami zespołu warto podpisać umowę o działo na każdy koncert – brak obowiązku składkowania, a ich wynagrodzenie stanowiłoby koszt podatkowy u osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

W kwestii samochodu – można go użyczać do działalności. Powstaje jedynie obowiązek prowadzenia tzw. kilometrówki.

Jak to wygląda pod względem prawnym: osoba prowadza działalność gospodarczą, która wykorzystuje do celów służbowych prywatny samochód osobowy i chce wydatki związanie z jego eksploatacją zaliczyć do kosztów firmowych, musi prowadzić kilometrówkę dla celów podatku dochodowego. Obowiązek ten wynika z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT:

„Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.”

Kilometrówka, zgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym powinna zawierać takie dane, jak:

  • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,
  • numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,
  • kolejny numer wpisu,
  • datę i cel wyjazdu,
  • opis trasy (skąd – dokąd),
  • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
  • stawkę za 1 km przebiegu,
  • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu, oraz
  • podpis przedsiębiorcy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Opodatkowanie dochodu powstałego w wyniku windykacji wierzytelności

Mam pytanie związane z opodatkowaniem dochodu powstałego w wyniku windykacji wierzytelności. Opis sytuacji: Prowadziłem działalność gospodarczą...

Jak uniknąć płacenia podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat?

Chciałbym się dowiedzieć, jak uniknąć płacenia podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat. Od 2016 r. jestem właścicielem 1/3...

Udzielanie pożyczek a rozliczenie z urzędem skarbowym

Mój problem dotyczy kwestii rozliczania z urzędem skarbowym dochodów osiągniętych z udzielania pożyczek. Sytuacja wygląda w ten sposób, że...

Czy mogę odliczyć koszty przychodów dotyczących praw autorskich?

Pracuję na uczelni i jestem nauczycielem akademickim. Czy mogę odliczyć koszty przychodów dotyczących praw autorskich za ubiegły rok? Uczelnia wykazała...

Zwolnienie z płacenia podatku od odszkodowania

Moje pytanie dotyczy zwolnienia z płacenia podatku od odszkodowania, które otrzymała moja córka w zeszłym roku od developera z uwagi na...

Przychód ze sprzedaży gołębi

Jestem osobą prywatną i pracuję na umowę o pracę. Posiadam działkę z domem i płacę za nią podatek od nieruchomości i podatek...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »