Rozliczenie ze sprzedaży akcji firmowych

Autor: Marcin Sądej

Mąż otrzymał w pracy akcje firmy, w której pracuje. W ubiegłym roku sprzedał część akcji i nie otrzymał PIT-8c. Wpłaty ze sprzedaży oraz dywidenda przychodziły na konto bankowe. Czy można rozliczyć PIT-38 na podstawie wpłat na konto? Dodam, że nie ma innych dokumentów.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie ze sprzedaży akcji firmowych

Sprzedaż akcji przez biuro maklerskie

Jak rozumiem, małżonek dokonał sprzedaży akcji poprzez biuro maklerskie. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy PIT podatnik dokonujący odpłatnego zbycia papierów wartościowych powinien od biura maklerskiego otrzymać informację PIT-8C. Na podstawie tej informacji podatnik jest zobowiązany następnie do wypełnienia rocznego zeznania PIT-38 i rozliczenia podatku ze sprzedaży akcji. Informacja PIT-8C jest podstawowym dokumentem przy sporządzaniu PIT-38, który uwzględnia inwestor giełdowy, i najczęściej sporządza go i przekazuje biuro maklerskie prowadzące inwestorowi rachunek maklerski.

Zobacz też: Podatek od akcji

Samodzielne rozliczenie podatku

Trzeba jednak zauważyć, że nieotrzymanie informacji PIT-8C nie zwalnia podatnika z obowiązku samodzielnego rozliczenia podatku. Potwierdza to przykładowo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2016 r. nr 3063-ILPB1-2.4511.204.2016.1.ES:

„Jednakże z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca przeprowadzał operacje giełdowe poprzez trzy biura maklerskie a jedno z nich nie przekazało Wnioskodawcy dokumentu w postaci PIT-8C. Jednak fakt nie przekazania przez biuro maklerskie tego dokumentu nie zwalnia Zainteresowanego z obowiązku rozliczenia rzeczonych dochodów w zeznaniu rocznym PIT-38. W tej sytuacji obliczenia uzyskanego przychodu, dochodu i podatku Wnioskodawca winien dokonać na podstawie dokumentu potwierdzającego w sposób nie budzący wątpliwości prawdziwość jego obliczeń (danych); może nim być np. wskazany przez Wnioskodawcę raport zbiorczy, o ile w oparciu o niego można ustalić te dane. Zainteresowany winien dysponować takim dowodem na wypadek kontroli podatkowej, jednak nie ma obowiązku dołączenia tego dowodu do zeznania podatkowego.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie analizowanej sprawy, Wnioskodawca prawidłowo postąpił rozliczając się z dochodów/strat uzyskanych z przeprowadzonych operacji giełdowych w 2014 r., pomimo faktu, że nie otrzymał z biura maklerskiego PIT-8C”.

Jak zatem widać, pomimo braku informacji PIT-8C zobowiązanie podatkowe z tytułu sprzedaży akcji i tak powstało.

Pomimo braku PIT-8C podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku od sprzedaży. Zgodnie z art. 30b ustawy PIT 19% podatek jest płatny od dochodu będącego różnicą pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztem nabycia.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ustalenie przychodu na podstawie dokumentów

W celu ustalenia przychodu podatnik może posłużyć się każdym dowodem, który nie jest sprzeczny z prawem. Tak wynika z treści art. 180 Ordynacji podatkowej. W konsekwencji możliwe jest także ustalenie przychodu w oparciu o historię rachunku bankowego w zakresie ustalenia przychodu.

Jak wynika z przywołanej interpretacji obliczenia uzyskanego przychodu, dochodu i podatku, wnioskodawca winien dokonać na podstawie dokumentu potwierdzającego w sposób niebudzący wątpliwości prawdziwość jego obliczeń (danych).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »