Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie podatkowe w Holandii i Polsce

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2013-11-26

Wyszłam za mąż za Holendra i zamieszkałam w Holandii. Rozliczaliśmy się razem z mężem. Po jakimś czasie otrzymałam obywatelstwo holenderskie, obecnie mam podwójne. Po rozwiązaniu umowy o pracę w Polsce nie składałam już żadnego zeznania podatkowego. W ubiegłym roku byłam w Polsce i jakiś czas pracowałam. Mąż został w Holandii. W czerwcu wróciłam do Holandii i zaczęłam nową pracę. Jak powinnam się rozliczyć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie jest Pani pod względem podatkowym rezydentką Holandii, zatem podlega Pani w Polsce tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w Holandii natomiast będzie Pani podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to w uproszczeniu, że w Polsce jest Pani zobowiązana rozliczyć wyłącznie dochody uzyskane ze źródeł polskich (polska umowa o pracę), w Holandii natomiast – całość swoich dochodów (zarówno holenderskich, jak i polskich). Aby uniknąć przy tym podwójnego opodatkowania dochodów polskich (w Polsce i w Holandii), należy w holenderskim rozliczeniu podatkowym zastosować stosowną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.):

 

„1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

 

1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

 

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

2. (uchylony)

 

2a. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy) […]”.

 

Ponieważ w Pani przypadku ośrodek interesów życiowych znajduje się w Holandii (ma tam Pani stałe miejsce zamieszkania, męża, rodzinę) oraz w ubiegłym roku nie przebywała Pani w Polsce dłużej niż 183 dni (jak Pani wspomina, do czerwca pracowała Pani w Holandii) – żaden z ustawowych warunków nie jest spełniony, podlega Pani zatem w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

 

W takim przypadku należy złożyć w Polsce zeznanie PIT-37 (wyłącznie z dochodów polskich), podając jako adres zamieszkania adres zagraniczny (holenderski).

 

W Holandii natomiast powinna Pani rozliczyć się z całości dochodów (zarówno polskich, jak i holenderskich), stosując zgodnie z art. 15 konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wyłączenie z opodatkowania. W zakresie dokładnej procedury rozliczania zeznania holenderskiego nie jestem niestety w stanie doradzić, konwencja odwołuje się bowiem bezpośrednio do regulacji krajowych prawa holenderskiego. Należałoby zatem skonsultować się z wykwalifikowaną osobą (księgowym, doradcą podatkowym) w Holandii i w celu informacyjnym przekazać jej kopię polskiego rozliczenia rocznego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podatek od stypendium

Moja córka od kilku lat przebywa w USA, obecnie jest studentką. W liceum była na stypendium częściowym (socjalne + naukowe), a teraz na studiach jest na...

 

Podatek od dochodów z USA

Podatek od dochodów z USA

Czy obywatel Polski, posiadający stałe zameldowanie w Polsce, a od kilkunastu lat przebywający na stałe w USA i posiadający dochody z pracy...

Opodatkowanie umorzonych odsetek

Od 2006 r. mieszkam w Anglii i tam też się rozliczam. Spłacam w Polsce kredyt. Bank umorzył mi część odsetek od kredytu. Czy mam obowiązek...

 

Praca w Singapurze

Jestem marynarzem, moim pracodawcą jest firma z Singapuru, wynagrodzenie wpływa na moje konto z Singapuru. Mam umowę o pracę. W Polsce nie...

 

Ośrodek życia i praca w Singapurze a podatki w Polsce

Ośrodek życia i praca w Singapurze a podatki w Polsce

Jestem obywatelem polskim, ale od 3 lat mieszkam i pracuję w Szwajcarii. Zamierzam przeprowadzić się do Singapuru, by tam mieszkać i pracować....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »