Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozstanie konkubentów a wspólny kredyt

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-06-15 • Aktualizacja: 2022-01-22

Przez ostatnie kilka lat pozostawałem w związku konkubenckim. Wraz z konkubiną kupiliśmy na kredyt mieszkanie, które pozostaje naszą wspólną własnością. Oboje jesteśmy kredytobiorcami oraz współwłaścicielami konta z którego spłacany jest kredyt. W chwili obecnej zdecydowaliśmy się na zakończenie naszego związku. Mieszkanie ma stać się moją własnością. Uzgodniliśmy, że zwrócę kwotę jaka została wniesiona przez drugą stronę na urządzenie mieszkania. Czy wykonanie przelewu tej kwoty ze wspólnego konta będzie potraktowane jako darowizna i w jaki sposób będzie to opodatkowane? Czy w tej sytuacji jest możliwość takiego przekazania pieniędzy, aby nie było konieczne odprowadzenie podatku od tej operacji? Czy może rozwiązaniem jest sprzedaż części mieszkania za taką właśnie kwotę, abym stał się jedynym właścicielem mieszkania, jak w takim przypadku wygląda opodatkowanie takiej transakcji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozstanie konkubentów a wspólny kredyt

Jak znieść współwłasność mieszkania po ustaniu konkubinatu?

Opisana przez Pana sytuacja jest często spotykana i jest przynajmniej kilka możliwości wyjścia z niej, które w pewnym stopniu są ugruntowaną praktyką – co nie oznacza, że nie pojawiają się co do nich żadne wątpliwości. W opisanej sytuacji „zwrot” musiałby być przypisany do konkretnego tytułu/zdarzenia, bowiem w obecnej chwili nie ma Pan za co zwracać pieniędzy. Zwrot byłby możliwy np. gdyby Pana była partnerka udzieliła Panu pożyczki, a nic takiego nie miało miejsca.

Rozważałbym tu głównie dwie opcje: darowiznę części mieszkania posiadanej przez partnerkę Panu lub nabycie przez Pana części mieszkania posiadanej przez partnerkę.

Pierwsza opcja jest wygodna pod względem formalności, lecz może okazać się nieatrakcyjna podatkowo (co zależy od tego jaka jest wartość rynkowa darowanej części i czy przejmie Pan przypadającą na nią część kredytu oraz jak wysokie jest pozostałe obciążenie), bowiem w tzw. III grupie podatkowej podatek od darowizny wynosi od 12% przez 16% do 20% gdy nadwyżka podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną (4902 zł) przekracza 20 556 zł.

Zbycie udziału w mieszkaniu

Opcja druga, czyli zbycie przez partnerkę udziału, który posiada na Pana rzecz wydaje się, biorąc pod uwagę wzajemne rozliczenia, lepszym rozwiązaniem. Opodatkowanie może zależeć od daty nabycia nieruchomości, albowiem w tej kwestii przepisy zmieniały się wielokrotnie w ostatnich latach. Jednak jeśli nabycie miało miejsce po 1 stycznia 2009 r. podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, którą jest różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia – jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej) a kosztami, którymi tu będą udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Innymi słowy, jeśli sprzedaż nie spowoduje powstania dochodu, przychód odpowiada kosztom nie będzie podatku do zapłaty, jeśli przychód jest większy niż koszty wystąpi dochód, który opodatkowany zostanie 19% stawką podatku, chyba że Pana była partnerka skorzysta ze zwolnienia.

Zwolnienie od podatku dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia się od podatku dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Cele mieszkaniowe określił ustawodawca szczegółowo w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Przypomnę tu, iż odpłatne zbycie nie podlega (w pewnym uproszczeniu) w ogóle opodatkowaniu, jeśli nieruchomość lub jej część czy też udział w nieruchomości nie jest zbywana w wykonaniu działalności gospodarczej i ma miejsce po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Dodatkowo dodać należy, że nabywca jest tu podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, podstawę opodatkowania stanowić będzie przy umowie sprzedaży wartość rynkowa zbywanej części nieruchomości, a podatek wyniesie 2% – obliczy go, pobierze i odprowadzi do urzędu skarbowego notariusz występujący w roli płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »