Rozszerzenie działalności o agroturystykę i odliczenie budynku w kredycie od podatku

Autor: Marcin Sądej

Mam działalność jednoosobową (branża medyczna). Chcę rozszerzyć działalność na agroturystykę – posiadam ziemię. Teraz chcę kupić budynek - domek letniskowy drewniany na kredyt. Czy raty kredytu będę mógł odliczyć od podatku jako koszty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozszerzenie działalności o agroturystykę i odliczenie budynku w kredycie od podatku

Uwzględnienie kredytu w kosztach podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej

Co do zasady zaciągnięty kredyt może zostać uwzględniony w kosztach podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej, jednak należy przestrzegać pewnych zasad.

Po pierwsze zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę kredytów, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych kredytów. Następnie, jak stanowi art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT, nie stanowią również kosztów uzyskania przychodów naliczone, lecz niezapłacone odsetki od kredytów.

W rezultacie do kosztów podatkowych mogą zostać zaliczone wyłącznie faktycznie zapłacone odsetki od kredytu (a nie cała rata kredytowa).

W dalszej kolejności należy wskazać, że obowiązują szczególne zasady ujmowania w kosztach odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup zabudowanego gruntu.

Zobacz też: Amortyzacja domku letniskowego

Wyodrębnienie wartość gruntu oraz wartość budynku

Przede wszystkim na gruncie podatku PIT należy wyodrębnić wartość gruntu oraz wartość budynku. Wynika to z faktu, że w świetle przepisów ustawy PIT budynek podlega amortyzacji, zaś sam grunt amortyzacji nie podlega (art. 22a i art. 22c ustawy PIT). W rezultacie dobrze jest w momencie zakupu określić w akcie notarialnym jaka jest wartość samego gruntu a jaka jest wartość samego budynku. Jeżeli takiego wyszczególnienia nie będzie podatnik będzie musiał sam ustalić cenę nabycia poszczególnych składników nieruchomości. Należy tego dokonać w oparciu o wartości rynkowe i stosując klucz proporcjonalności.

Posiadając ustaloną cenę nabycia całości nieruchomości, można cenę poszczególnych środków trwałych określić we własnym zakresie, z podziałem na amortyzowany budynek i nieamortyzowane grunty (tak też Minister Finansów w interpretacji z 15 stycznia 2008 r., ITPB1/415-457/07/WM).  

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Budynek jako środek trwały który podlega amortyzacji

Odnośnie samego budynku to stanowi on w firmie środek trwały, który podlega amortyzacji. W rezultacie koszty podatkowe są ujmowane w postaci odpisów amortyzacyjnych. Odpisów dokonuje się od wartości początkowej budynku. Za wartość początkową środków trwałych uważa się cenę ich nabycia. Cena ta obejmuje kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności m.in. o koszty odsetek od kredytu na zakup budynku. W rezultacie odsetki zapłacone od dnia zakupu budynku do dnia przekazania go do używania zwiększają wartość początkową budynku. Natomiast odsetki zapłacone po dniu przekazania budynku do używania będą bezpośrednio ujmowane jako koszt podatkowy.

Podobne zasady obowiązują w przypadku gruntu. Tu również odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup gruntu do dnia przekazania gruntu do używania zwiększają wartość początkową gruntu (choć od gruntu nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych to odsetki te będą ewentualnym kosztem uzyskania przychodu w momencie sprzedaży gruntu). Natomiast odsetki od kredytu na zakup gruntu stanowiącego środek trwały, naliczone i zapłacone po dacie oddania go do używania stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia.

Powyższy sposób potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w piśmie z 31 stycznia 2008 r., ITPB1/415-586/07/DP: „odsetki od kredytu na zakup gruntu naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania oraz opłaty związane z zakupem gruntu będą zwiększały wartość początkową tego środka trwałego, natomiast odsetki naliczone i zapłacone oraz pozostałe koszty poniesione po tym dniu będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów”. Tak samo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 3 lipca 2012 r., ITPB1/415-391/12/HD.

W przedstawionej analizie momentem granicznym jest chwila przekazania środka trwałego (gruntu wraz z budynkiem) do używania. Odbywa się to poprzez wpisanie środka trwałego do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez podatnika. Jeżeli środek trwały jest kompletny i zdatny do użytku, to nie ma przeszkód, aby przekazanie (czyli wpisanie do ewidencji) nastąpiło w tym samym dniu, w którym nastąpiło nabycie.

Wpisanie domku do środków trwałych działalności 

W konsekwencji jeżeli zakupi Pan domek drewniany wraz z gruntem, który nie wymaga remontu, jest kompletnie wybudowany, nie trzeba go składać i jest zdatny do użytku, to w tym samym dniu może Pan go wpisać do ewidencji środków trwałych. Powoduje to, że wszelkie odsetki od kredytu zapłacone po dacie zakupu będzie mógł Pan ujmować bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu. Jeżeli kupuje Pan sam budynek bez gruntu, powyższe wywody również pozostają aktualne.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »